(advertentie)

Logo ESC

ELBURG -  Op een enkele inhaalwedstrijd na, zijn de meeste ploegen a.s. zaterdag vrij van competititeverplichtingen. Elburger Sportclub komt echter wèl in actie en speelt op vertrouwde bodem  een oefenwedstrijd tegen het Beloftenteam van Hoofdklasser s.v. Urk.

De wedstrijd op het Burgem. Bode sportpark begint om 14.30 uur.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

 Stratenversierwedstrijd 75 jaar bevrijding

OOSTENDORP - Op zaterdag 18 april wordt 75 jaar bevrijding gevierd in Oostendorp. De activiteiten worden vanaf 14.00 uur gehouden op het parkeerterrein achter het gemeentehuis. De historische voertuigen staan vanaf 14.30 uur hier opgesteld. Er worden oud Hollandse spelletjes voor de kinderen georganiseerd en muzikale medewerking wordt verleend door CMV Excelsior, slagwerkgroep Excelsior, de Meulezangers en een muziekband. Verder wordt in het gemeentehuis een expositie, kleine tentoonstelling met foto’s en verhalen over de oorlog en de bevrijding gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

infoavond

OOSTENDORP - Volle bak in het Buurtgebouw in Oostendorp. Daar krijgen de Oostendorpers uitleg over de herinrichting die daar de komende maanden gaat plaatsvinden. Hoe zorgen we voor een betere afwatering? Hoe worden de straten heringericht? Zo een aantal vragen waar deze avond antwoord op werd gegeven.

Komende tijd meer info via www.elburg.nl/herinrichtingoostendorp.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

86800422 2964285006942562 754531689828450304 o

ELBURG -  In januari 2020 is een fors aantal subsidieaanvragen ingediend voor een financiële bijdrage voor restauratie en onderhoud van onroerende en roerende monumenten en keitjesstoepen. Net als vorig jaar is met de aanvragen het subsidieplafond nu, half februari al bereikt. Er is geen gemeentelijke subsidie meer beschikbaar voor 2020 en nieuwe aanvragen zullen helaas worden afgewezen.

Vanaf 1 januari 2021 is er weer budget.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

2020 02 e books

ELBURG -   35.894 e-books zijn er in 2019 geleend door leden van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Dat zijn er 2.239 meer dan in 2018. Inmiddels heeft 17,5% van de leden van deze bibliotheek een e-book account. Gemiddeld leenden zij 8 e-books per persoon vorig jaar. Ieder jaar stijgt het aantal geleende e-books en het aantal leden dat e-books leent. Steeds meer mensen beschikken over een tablet of smartphone, waarmee de e-books makkelijk gelezen kunnen worden. Bovendien is het lenen van e-books gratis voor bibliotheekleden. Maar ook de e-reader wordt veel gebruikt, al werkt het lenen van de e-books voor de e-reader iets lastiger dan voor tablet en smartphone.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

LOGO UWOON FC def

Goed resultaat voor UWOON - Definitief visitatierapport 2019

ELBURG - Eind vorig jaar is door Raeflex een visitatie uitgevoerd bij woningcorporatie UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke prestatie van de woningcorporatie in beeld. Begin dit jaar heeft UWOON het definitieve rapport ontvangen. Een bijzonder goed resultaat waar de corporatie trots op is.Een uitblinker is het “presteren naar opgaven en ambities”. Ten opzichte van de vorige visitatie (2015) heeft UWOON zich op vele vlakken verbeterd. Met name op de onderdelen Opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden en presenteren ten aanzien van Governance is een sprong gemaakt. De voorzitter van de visitatiecommissie liet UWOON het volgende weten: “Wat een fijne mensen hebben we gesproken en werken er bij UWOON. UWOON heeft daarmee goud in handen. Dat vinden wij maar krijgen we ook terug van jullie partners”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

level

Door Niek Teune 

KAMPEN – Gospelkoor Higher Level, dat onder leiding staat van Ria van Dijkhorst, organiseert op zaterdagavond 14 maart een worship-event in de Nieuwe Kerk, gelegen aan Broederweg 34. Medewerking aan het worship-event met als thema ‘Way Maker’ zal verleend worden door de band Gware. De voorverkoop voor de avond is in volle gang. Dirigent Ria van Dijkhorst beschrijft het koor als een groep ‘mannen en vrouwen die graag over de liefde van de Heere Jezus willen zingen’. Om lid te mogen worden van Higher Level moet men door een auditie komen, omdat Van Dijkhorst van de koorleden een bepaald basisniveau verwacht. “Met andere woorden: we zingen over het hoge niveau, op een hoog niveau”, aldus de dirigent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

katoren

ELBURG - De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. In onze gemeente kregen alle kinderen uit groep 8 van de basisscholen het boek ‘Koning van Kantoren’ cadeau

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Panville 2

ELBURG – Op zaterdag 29 februari organiseert het Klankenklooster een avond met het trio Panville. Het trio Panville bestaat uit Vincent van Dam – viool, Toni Smith – accordeon en Harm Wijntjes – contrabas. Ze spelen een aanstekelijke mix van klezmer, gipsy swing, Balkan repertoire en musette. Kijk en luister vast naar ze op  http://www.panville.nl/

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

beee

Vermist in 't Harde: Cypers/grijs/witte kater "Tommy" (Goudvink)
Vermist in Elburg: Bruin/grijs/blond hangoorkonijn "Beee" (Dr.H.J.Olthuisstraat)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spel

ELBURG – Donderdag 27 februari wordt er een gezellige middag georganiseerd in woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof. Van 14.30 tot 16.00 uur kunnen er diverse oud-Hollandse spellen gespeeld worden. Natuurlijk onder het genot van een hapje en drankje.

De spellenmiddag is ook bedoeld om wijkbewoners in contact te brengen met de bewoners. Steeds meer mensen weten hiervoor de weg te vinden naar het woonzorgcentrum. Het Nieuwe Feithenhof vervult hiermee ook een wijkfunctie, wat past bij de ontwikkelingen in de samenleving. Inwoners van Elburg worden van harte uitgenodigd om mee te spelen en op deze manier een bijdrage te leveren aan het welzijn van elkaar. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto concert 6 maart

ELBURG -  Voor het concert op vrijdagavond 6 maart  heeft de St. Kloosterkapel Elburg Jos Maters en Wietse Ouwejan uitgenodigd. Beide zijn studenten aan het Conservatorium Groningen. zij bespelen het orgel  en het klavecimbel.

Wietse Ouwejan (1999) is sinds 2016  student aan het Gronings Prins Claus Conservatorium en organist bij diverse kerken (o.a. de Christelijk Gereformeerde Kerk) in Drachten en omgeving. Jos Maters (1997) is sinds september 2015  ook student aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en organist in de Zuiderkerk te Bunschoten. Hun docenten zijn Theo Jellema en Erwin Wiersinga. Het klavecimbel begon Jos steeds meer te interesseren en zodoende startte hij met hoofdvak klavecimbel, naast hoofdvak orgel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veron

't HARDE - De afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging voor experimenteel Radio Onderzoek (VERON) organiseert op 29 februari in MFC Aperloo de jaarlijkse Elektronica Vlooienmarkt. De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De entree bedraagt € 3,00. Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Er is voldoende gratis parkeerruimte. Op deze gezellige Electronica Vlooienmarkt worden nieuwe of gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland, Duitsland en België. Er is een groot aanbod van spullen die op de een of andere manier met elektronica te maken hebben.

Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De 85e Boekenweek staat in het teken van hen die ons voorstellingsvermogen vergroten: rebellen en dwarsdenkers. Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de Middeleeuwse literatuur, zal op 4 maart in 't Huiken spreken over rebellen en dwarsdenkers uit het literaire en culturele verleden en over de zucht naar identiteit en identiteitspolitiek.

Han van de Pol geeft een toelichting:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

man

OOSTERWOLDE - De Vredeskerk, Dorpskerk en de Hoeksteen Wezep-Hattemerbroek hebben een gulle schenking gedaan aan Stichting Je Maintiendrai. Deze zeer gewaardeerde donatie zal gebruikt worden om het atelier mee op te bouwen. Deze kerken organiseren elk jaar een kerstkaartenactie om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar hebben zij er voor gekozen om Je Maintiendrai een steuntje in de rug te geven. Hierdoor kunnen binnenkort de cliënten van Je Maintiendrai warm en droog het atelier gebruiken. Als deze af is, zal het atelier gebruikt worden om mooie spullen te maken, om daarna te verkopen. Dit is een mooie toevoeging voor de cliënten van Je Maintiendrai.

Schrijf reactie (0 Reacties)

klaverjassen1

OOSTERWOLDE - Zaterdag a.s. 22 februari kan er geklaverjast worden in de kantine van VSCO

Uiteraard zijn er mooie dagprijzen te winnen en is er een verloting.
 
U bent van harte welkom op zaterdagmiddag om 14.30 uur in de kantine van VSCO ’61 aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle. Dit fonds is opgezet om ondernemers financieel te ondersteunen bij het opleiden van hun medewerkers. Daardoor kunnen meer vacatures worden ingevuld, wordt onze arbeidsmarkt flexibeler en ontstaat voor iedereen een plek op die arbeidsmarkt. Per individueel bedrijf is € 25.000 beschikbaar om opleidingen te financieren. Dit gebeurt op 50/50-basis: het Ontwikkelfonds vergoedt de helft van de opleidingskosten tot max. € 2.500 per werknemer. De opleiding moet bedoeld zijn om werknemers aan het werk te houden of krijgen (her-, bij- of omscholing), mag max. één jaar duren en moet worden gegeven door een erkende opleider (geen reguliere BBL-opleiding). Er mag gestapeld worden met het branchegerichte O&O-fonds.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 1 april 2020 verloopt de termijn voor het indienen van een claim met betrekking tot vliegveld Lelystand. Particulieren en bedrijven kunnen een claim indienen voor de mogelijk te lijden schade die ontstaat door de ingebruikname van de nieuwe vliegroutes en de daarmee samenhangende geluidsoverlast. Op dit moment valt er nog geen claim in te dienen want het ministerie werkt nog aan een (definitieve) wijziging voor de vliegroutes.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)