(advertentie)

't HARDE - Op woensdag 22 april van 11.00 uur tot 12.00 uur zal in wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc op 't Harde een kennismakingsles plaatsvinden voor de yoga voor ouderen, georganiseerd door Ria Tenret. Tijdens de yoga wil Ria met u verbinding maken tussen lichaam en geest en dit weer als één geheel te laten voelen waarin je uiteindelijk rust vindt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Wim Magré verzorgt maandag 27 april een feestelijke orgelbespeling op het beroemde Quellhorst orgel van de Grote- of Sint Nicolaaskerk in Elburg. Het concert begint om 16.00 uur. Wim Magré heeft een populair programma samengesteld voor dit concert. Op het programma staan geliefde populaire orgelwerken van onder andere G.F. Händel, J.S. Bach en Feike Asma. Het concert wordt besloten met drie Hollandse liederen en de Fantasie over het Wilhelmus, met samenzang van Jan Zwart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

REGIO - 'Er loopt iemand foto's te maken in mijn straat!' Zomaar een melding die de politie afgelopen weekend binnenkreeg. Dagelijks komen er tientallen van dit soort meldingen binnen bij 112 en bij 0900-8844. Vaak zijn het mensen die een auto of personen in hun eigen buurt zien waarbij ze een onprettig gevoel krijgen, een verdachte situatie.

De politie roept mensen regelmatig op om 112 te bellen bij zo'n situatie. Maar wat gebeurt er vervolgens met die melding? Een kijkje achter de schermen in Oost-Nederland tijdens het afgelopen weekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

vlag

ELBURG - Op maandag 27 april wordt Koningsdag gevierd . Een dag waarop in de gemeente Elburg op diverse wijzen uiting wordt gegeven aan de verbondenheid met het huis van Oranje. De gemeente Elburg houdt op 27 april traditiegetrouw haar Koningsdagreceptie. De receptie wordt
gehouden in de Kloostertuin van het Stadhuis, Jufferenstraat 6 in Elburg. U bent tussen 11:30 en 12:30 uur van harte welkom om ons de hand te drukken en onder het genot van een drankje elkaar te ontmoeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

BURGER

ELBURG - Wilt u mee helpen onze gemeente nog veiliger te maken? Meld u dan aan voor Burgernet op www.burgernet.nl. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om verdachte of vermiste personen op te sporen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het bij hun besluit van 27 januari 2015 vastgestelde wijzigingsplan "Oostendorperweg 1" onherroepelijk is geworden met ingang van 19 maart 2015. Dit wijzigingsplan voorziet in een uitbreiding van het agrarische bouwvlak in noordelijke richting voor het perceel Oostendorperweg 1 te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - De winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) heeft de gemeenteraad gevraagd een proef te houden met het eenmalig gedurende de maanden november t/m februari met uitzondering van de zaterdagen openstellen voor gemotoriseerd verkeer van de volgende weggedeelten:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG -  Op maandag 20 en woensdag 22 april 2015 worden in de raadszaal van het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 commissievergaderingen gehouden. U bent van harte welkom om mee te praten. Op de agenda staat onder meer:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

REGIO - De Oostkant van Dronten (Flevoland) betekent per definitie fun en actie, want hier - tussenlaagland en water - zijn relatief veel uitdagende funtainment bedrijven gevestigd. En op 25 april 2015 zijn deze funbedrijven verenigd tot een groot 'fun' terrein. Dan vindt er een nieuw evenement plaats: Flevo Funfields'. Op dit outdoor evenement staan de verschillende funeilanden met hun actieve programma's centraal. Er is dus genoeg uitdaging vooreen ieder die het aandurft! Je kunt er onder meer gratis komen zeilen bij De Randmeren, golfen bij Dorhout Mees, de fun-attributen veroveren bij Flevonice en survivallen bij New Challenge.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - De wijkcomités geven de gemeente (gevraagd en ongevraagd) advies en informatie over allerlei zaken die te maken hebben met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en proberen in overleg met de gemeente eventuele problemen op te lossen. Zij willen daarom graag van u weten wat er leeft en speelt. Daarvoor kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur, voorafgaand aan de vergadering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

door Mannus van de Schootbrugge

't HARDE - De oud Engelse filmregisseur word gezien als één van de beste ooit en stond bekend om zijn spannende eindscenario's. Wanneer je de wedstrijd tussen v.v.Hulshorst en s.v.'t Harde dan moet analyseren, dan kan het niet anders zijn dan dat de geest van Alfred boven het Veluwse dorp heeft gehangen. Na 90 minuten officiële speelminuten stond de koploper uit de 3e klasse B nog met 1-0 achter, zeven minuten later hadden de Hardenezen hun koppositie verstevigd door met 1-2 te winnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG – De kaartverkoop voor de theateravond, die @Robert's georganiseerd heeft samen met theaterproducent Sanne Huiskamp, is van start gegaan! Op donderdag 16 april 2015 is er speciaal voor ouders en opvoeders een theateravond met het thema: "Ja maar, vroeger was het toch ook zo?". Er zal deze avond worden ingegaan op de invloed van de media op uw kinderen.

De theateravond is interactief en heeft humor en een eigenzinnig karakter. Er zullen die avond ook enkele tieners van @Robert's hun bijdrage leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ske

ELBURG - In de gemeente Elburg start Stichting Kindcentrum Elburg in samenwerking met Careander een nieuwe Kinderopvang+ groep. Binnen deze groep komen kinderen (0-5 jaar) met en zonder speciale zorgvraag met elkaar in contact. Hier spelen ze met en leren ze van elkaar.

De groep is kleiner dan wat men in de Kinderopvang gewend is (maximaal 10 kinderen). Binnen deze groep kunnen maximaal 4 kinderen komen met een speciale zorgvraag. Er zullen minimaal 2 professionele begeleiders (vanuit Careander en de SKE) op de groep zijn om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en te stimuleren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

ELBURG -  De regiegroep Jeugd kijkt terug op een succesvol verlopen klankbordavond Jeugdbeleid. Met het thema 'Opgroeien en opvoeden in Elburg' konden de professionals en vrijwilligers uit jeugd- en welzijnsorganisaties, kerken en verenigingen op 9 april goed uit de voeten. Wethouder Willem Krooneman (CU) spreekt van een geslaagde klankbordavond: "In verschillende workshops zijn er intensieve gesprekken gevoerd, met zowel professionals als vrijwilligers. Met de uitkomst van deze gesprekken gaan we het jeugdbeleid nog concreter maken."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NUNSPEET - Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Nunspeet. De prijzen zijn inclusief BTW. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op 10 april jl. heeft "Certificatie in de Zorg" het internationale ISO-9001 kwaliteitscertificaat uitgereikt aan DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe. "Certificatie in de Zorg" is een onafhankelijke organisatie die landelijk toetst en certificeert. Het KRD ISO-9001 certificaat betekent dat het diergezondheidscentrum moet werken volgens een kwaliteitssysteem en conform bepaalde richtlijnen. Hiermee streeft DierGezondheidscentrum Boven-Veluwe naar het continu verbeteren van de bedrijfsvoering, waarbij de diergeneeskundige zorg en de tevredenheid van de klanten centraal staat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Er is nog steeds subsidie beschikbaar voor de isolatie van particuliere koopwoningen. Huiseigenaren hebben de mogelijkheid om maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Vraagt u de subsidie samen met minimaal 5 buren tegelijk aan, dan komt u in aanmerking voor de burenbonus. De subsidie wordt beschikbaar gesteld door de provincie Gelderland. De aanvraag doet u bij de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

p19in5kjh3lcp1decgt213cv1bar5 page 001

OOSTERWOLDE - De Stichting Oosterwolder Oldtimer comité organiseert op vrijdagavond 1 mei vanaf 19.00 uur "Step on sledge" voor tractoren. De avond wordt muzikaal afgesloten met een spetterend optreden van Chris de Roo. Op zaterdag 2 mei van 10.00 - 17.00 uur vindt de 13de Oldtimershow plaats voor bezitters van oude tractoren, stationaire motoren, auto's, motoren en bromfietsen. Het thema luidt dit jaar: Ontwikkeling van de landbouw. Beide dagen worden gehouden op het evenemententerrein van Loonbedrijf van de Put aan de Oostendorperstraatweg 64 in Oosterwolde. Opgave en inlichtingen: www.oosterwolderoldtimercomite.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

3e divisie finalisten

ELBURG - Op zaterdag 11 april werd in Duiven de halve finale 3e divisie gehouden. Er werd tijdens deze wedstrijd gestreden voor een ticket voor het Nederlands kampioenschap. Voor Gymnastiekvereniging SSS Elburg turnde Isa Smulders in de categorie pupil I, N3. Na een goede start op brug en balk stond Isa er erg goed voor. Op beide toestellen was zij de beste van de dag. Ook haar vloer en sprong gingen super. Een verdiende gouden medaille. Isa heeft... dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Een topprestatie!! Zij heeft zich dus ruimschoots geplaatst voor het NK.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het Elburgs mannenkoor "O.B.K." presenteert zich tijdens het koningsconcert in haar nieuwe smoking. De aanschaf van de nieuwe smokings werden gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank. Beide organisaties zorgden voor een totale subsidie van 4500 Euro. De smokings zijn op maat geleverd door modezaak "Trendpark"te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)