(advertentie)

REGIO - De officiële start van de provinciale informatiecampagne voor de verkiezingen voor Provinciale Staten vindt plaats op woensdag 25 februari. De laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen wordt rond 16.00 uur onderbroken om op de Zuidgalerij van het Huis der Provincie in Arnhem alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen voor te stellen. De speciale website van de provincie www.gelderland.nl/verkiezingen waarop ook de StemWijzer is te vinden, wordt op dat moment online gezet door de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. De speciaal voor de verkiezingen gemaakte informatiekrant ligt dan ook klaar. Deze krant wordt op donderdag 26 februari huis aan huis in Gelderland verspreid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

't HARDE - Een 30-jarige gokverslaafde uit 't Harde heeft van de rechter een voorwaardelijke celstraf van 38 dagen opgelegd gekregen plus een celstraf van 300 dagen voorwaardelijk, vanwege het oplichten van onder meer zijn moeder en zijn tante. De man heeft hen voor meer dan een ton opgelicht. Daarnaast moet bij een werkstraf van 240 uur uitvoeren en zijn moeder een schadevergoeding betalen van ruim 75.000 euro. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bier

ELBURG - Afgelopen maandag is er bij De Haas in verband met het het 50 jarig bestaan een Bier- en Spijsavond georganiseerd. De gehele avond stond in het teken van de La Trappe bieren van trappistenklooster De Koningshoeve. De genodigden werden ontvangen met een biercocktail gemaakt door biersommelier Coenraad van Bommel, die bestond uit bierlikeur van La trappe i.c.m. met hun pils de La Trappe Puur. Na het welkomstwoord werd er een 8-gangen diner geserveerd waarbij de combinatie bier en spijs centraal stond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

vitaal

ELBURG - Acht gemeenten op de Noord-Veluwe (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Epe en Heerde) hebben de handen ineen geslagen om de verblijfsrecreatie een impuls te geven. Om eventuele leefbaarheids- en veiligheidsproblemen op de vakantie-parken goed in kaart te brengen, deed Bureau Beke uit Arnhem in 2014 onderzoek. Ruim 75% van de vakantieparken heeft de zaken prima op orde. Bij 18% zijn er weleens incidenten, die echter nauwelijks noemenswaardig zijn. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Op dinsdag 10 februari 2015 is er voor de ondernemers en bewoners van Elburg Vesting een voorlichting gegeven over het onderhoud van drie bruggen in de Vesting. Op deze avond waren zo'n 50 belangstellenden afgekomen. Er is door wethouder Rien Boukema uitleg gegeven over de verkeersplannen die tijdens de werkzaamheden in werking treden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Dagje jodendom excursie

ELBURG - Op woensdag 18 maart, de dag van het herdenkingsconcert in Elburg in de St. Nicolaaskerk,kunt u 's middags meedoen aan de excursie door Joods Elburg. Het verzamelpunt is in de oude Elburgse synagoge, waar een korte inleidende film over de geschiedenis van Elburg wordt bekeken. Daarna wordt het museumgedeelte van de synagoge bezocht, dat gewijd is aan vooroorlogs Joods leven in deze stad.

De excursie wordt afgesloten in een dichtbij gelegen restaurant, waar de tijd genomen wordt voor een heerlijk buffet. Aansluitend loopt u naar de kerk; daar is voor u een plaats gereserveerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Welke subsidies zijn er mogelijk in de Gemeente Elburg. Veluwe Duurzaam zette ze voor u op een rijtje.

Particulieren

Woningisolatie
Om het energieverbruik door woningen te beperken kunt u subsidie aanvragen voor vloer-, dak- en muurisolatie van woningen en het plaatsen van HR++ glas. Dit kan oplopen tot wel €500 of zelfs €750,- . Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Mobiele vraagbaak

ELBURG - Op 1 januari zijn er veel zaken veranderd in de zorg. Mogelijk heeft u nog vragen over deze veranderingen, maakt u zich bezorgd over de toekomst van de zorg. Daarom trekt het ministerie van VWS door het land met een 'mobiele vraagbaak' voor mensen met zorgvragen. Op woensdag 4 maart is de 'mobiele vraagbaak' van 10.00 tot 13.00 uur in Elburg bij Het Nieuwe Feithenhof aan de Nunspeterweg 7.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

geluid

'T HARDE - Sinds de realisatie van het geluidsscherm langs de A28 ter hoogte van 't Harde, zijn diverse gesprekken gevoerd en onderzoeken uitgevoerd om te bezien of het scherm op de juiste wijze is gerealiseerd.

Op 21 januari 2015 zijn met een laser metingen verricht om te controleren of het scherm horizontaal loopt, zoals in het bestek is opgenomen, of dat de hoogte van de bovenkant van het scherm varieert zoals dit optisch lijkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Herdenkingsconcerten

ELBURG - Op woensdag 18 maart organiseert Christenen voor Israël in de St. Nicolaaskerk in Elburg een herdenkingsconcert met als thema 70 jaar na de Holocaust. Met muziek, overdenkingen en de bijzondere levensverhalen van Holocaustoverlevenden wordt stil gestaan bij het feit dat het in 2015 precies 70 jaar is geleden dat de Holocaust eindigde.

Het concert wordt gegeven door het 300-man sterke Holland Koor dat onder leiding staat van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart. De Israëlische chazzan Gilad Nezer zingt enkele liederen solo.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

't HARDE - Wilt u uw eigen mooie Paaskrans maken. Kom dan naar de creatieve inloop op dinsdag 17 februari 2015 van 13.30 tot 15.00 uur in Shalom.

Inschrijven tot vrijdag 13 februari bij Shalom. Telefoon: 0525-652996 of via Pauline Drenth. E-mail: p.drenth@careander.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEEK

ELBURG - In samenwerking met de GGD wordt op het Van Kinsbergen college op een educatieve en ontspannen manier aandacht besteed aan de liefde in 'Week van de liefde'.

Medewerkers van de GGD hebben op maandag 9 februari op school rozen uitgedeeld in de pauze, leerlingen konden hun Valentijnswens kenbaar maken op het post-it bord en in de klassen werd verteld over het spreekuur seksuele gezondheid van de GGD.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert niet op woensdag 11 februari a.s. in het museum in Elburg, op deze dag zal er dan ook geen inloopspreekuur zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Stichting Leergeld biedt (financiële) ondersteuning voor kinderen van 4 tot 18 jaar die door een te laag gezinsinkomen niet volledig kunnen deelnemen aan onderwijs- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld wil dat alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen De Stichting Leergeld Noord Veluwe werkt in de gemeentes Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Voor elk van die gemeentes zoekt Leergeld Noord Veluwe:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op zaterdag 28 maart 2015 wordt er overal in Nederland zwerfvuil verzameld. In de Gemeente Elburg zal voor de 18e keer een grote groep vrijwilligers zich hiervoor inzetten. Een schonere leefomgeving is niet zomaar iets! Onderzoek heeft aangetoond dat er in een vuile omgeving meer kleine criminaliteit is zoals vandalisme en agressief gedrag. Zwerfvuil in natuurgebieden is slecht voor de flora en fauna en het wandelt er een stuk minder prettig. Voldoende reden dus om de handen ineen te slaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Er zijn vanaf dit jaar veel veranderingen binnen de zorg, waar we met elkaar onze weg in gaan vinden. De professionals van het CJG en het sociaal team, maar ook andere hulpverleners zijn hierop voorbereid.

Toch is het mogelijk dat u zich zorgen maakt en er bang voor bent dat u in uw situatie, door de veranderingen in de knel komt. U kunt met deze zorg bij de reguliere hulpverlening terecht. Wanneer u een onafhankelijke benadering zoekt, is het mogelijk om de sociale ombudsman van de gemeente Elburg, dhr. H. van der Stege, te benaderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Gemeente Elburg verricht voortdurend metingen t.b.v. de bijhouding van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Basiskaart). Hierbij is het noodzakelijk dat sommige panden en o.a. binnenplaatsjes op particulier terrein ingemeten worden. Ook kan het zijn dat achterpaden betreden worden. Het betreft metingen van zowel panden (woningen en bijgebouwen) als andere topografie, t.w. wegen, paden, sloten, rasters, etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Meld u bij stichting WIEL

ELBURG - Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers, tot nu toe heette dat het mantelzorgcompliment. De Sociale Verzekeringsbank, die de regeling tot 2015 uitvoerde, heeft recent alle ontvangers van het compliment in 2014 aangeschreven over deze veranderingen. Er vindt geen automatische overdracht van gegevens van de Sociale Verzekeringsbank naar de gemeente plaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

levinas

ELBURG - Stichting Winterlezingen organiseert 7 maart a.s. derde lezing van dit seizoen. Spreekster is Renée van Riessen en zij bespreekt de joodse filosoof Emmanuel Levinas. Aanvang van de lezingen is 15.00 uur. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom. Tijdens de pauze wordt u een kopje koffie/thee aangeboden. Om 17.00 uur wordt de middag afgerond, maar blijft het museumcafé geopend voor een nababbel onder het genot van een glaasje en hapje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De Elburger haven

ELBURG - Op donderdag 26 en vrijdag 27 februari biedt oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop geïnteresseerden de gelegenheid te genieten van oude filmbeelden.

De filmbeelden zijn gemonteerd door Barend Bosman. Hij heeft uit zijn grote archief twee uur uniek beeldmateriaal geselecteerd. Elburger vissers, de Tweede Wereldoorlog, het Elburger zwembad, de ijsclub T.G. en het inhangen van de deuren in de Vischpoort (1992), het komt allemaal aan bod.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)