(advertentie)

werk

ELBURG - Op zaterdag 1 november is het landelijke Natuurwerkdag. Iedereen die natuur en landschap een warm hart toedraagt kan een dagje meehelpen met poelen schoonmaken, bomen knotten, struiken planten en heide opschonen. Vorig jaar hebben ruim 14.000 vrijwilligers meegeholpen. Ervaring is niet nodig. Wel zin om de handen uit de mouwen te steken. Op www.natuurwerkdag.nl staan alle locaties en werkzaamheden. In de gemeente Elburg kun je aan de slag op twee locaties: De Stoopschaar in Elburg en De Haere in Doornspijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Omleidingen voor verkeer richting Zwolle van maandagavond 20 oktober tot en met dinsdagochtend 11 november

't HARDE - Rijkswaterstaat voert van maandagavond 20 oktober tot en met dinsdagochtend 11 november werkzaamheden uit aan de A28 ter hoogte van aansluitingen 't Harde en Wezep. Tijdens deze werkzaamheden zijn de oprit van de aansluiting 't Harde (16) en de op- en afritten van de aansluiting Wezep (17) voor verkeer richting Zwolle enkele avonden en nachten afgesloten. Gele borden leiden het verkeer om. Het verkeer op de A28 rijdt tijdens de werkzaamheden over gefreesd asfalt. Hier geldt een lagere maximum snelheid. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Albert Buring

ELBURG - Alzheimer Nederland collecteert van 3 t/m 8 november in de gemeentes Elburg en Oldebroek. Het is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de organisatie. Voorzitter van Afdeling Alzheimer NW-Veluwe Albert Buring zegt: "We hopen dat veel mensen ons werk steunen, helemaal nu het aantal mensen met dementie explosief groeit en er een steeds groter beroep op ons wordt gedaan."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

A3 Poster kerstconcert 22 december 2014

ELBURG - De voorverkoop is inmiddels gestart voor het unieke kerstconcert dat op maandag 22 december 2014 in Sporthal 't Huiken in Elburg wordt gehouden. Vele bekende en onbekende musici komen naar Elburg om deel te nemen aan dit prachtige initiatief.

Speciaal voor deze avond is er een koor van 300 zangers samengesteld en zingt het Elburgs Mannenkoor O.B.K. prachtige kerstbewerkingen. Verder werken mee deze avond: Petra Berger (zangeres), Reza Ranjazmay (tenor), Jan Lenselink (piano), Maurice en Janita van Dijk (trompet), Elena Vyaznikova (dwarsfluit), Marion Lutke (presentatie), Remon Blom (drummer boy), Wim Magré (algehele leiding) en Wilbert Magré (orgel).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

mee

ELBURG - Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken. Om de overdracht van zorgtaken zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat de gemeente de cliënten en hun vragen goed leert kennen. Daarom biedt MEE Veluwe politici, bestuurders, en ambtenaren tijdens de Gelderse Week van de Jeugdzorg een bestuurlijke stage aan. Ze kunnen bijvoorbeeld een dagje meedraaien tijdens een huisbezoek aan cliënten met een beperking, om zo ervaringen op te doen en contacten te leggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

DOORNSPIJK - In 't Hart van Thornspic in Doornspijk wordt dinsdagavond 28 oktober een leuke bingo voor 55-plussers gespeeld Naast een gezellige avondje uit maken de deelnemers kans op het winnen van mooie prijzen. De hele avond meespelen kost € 2,50. Het altijd spannende spelletje begint om 19.30 uur. De koffie/thee kost slechts € 0,50 per kop. Organisatie door de bewonerscommissie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kirk

ELBURG - Op woensdagavond 29 oktober 2014 komt Kirk Bennett, spreker van IHOP-KC (Internationale Huis van Gebed in Kansas City),  naar Elburg! Dit op uitnodiging van Ad Fontes, Eljakim, WonderWorship, Huis van Gebed Nunspeet, Huis van Gebed Elburg, SamenKerst, JmeO, Interkerkelijk Gebed Wezep en 24-7Gebed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

REGIO - Connect2music is het initiatief dat blinden en slechtzienden ondersteunt bij hun muziekonderwijs en muziekbeoefening. Via de helpdeskbraillemuziek@gmail.com kunnen mensen vragen stellen die met het onderwerp te maken hebben. De vragen worden beantwoord door een team van experts, waarin Bert van den Brink een belangrijke steunpilaar is. Linda ten Have is het jongste lid van het expertteam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

NUNSPEET - Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E? Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Nunspeet. De prijzen zijn inclusief BTW.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

images

ELBURG - De gemeente Elburg heeft kennis genomen van het aantal zienswijzen dat is ingediend vanwege het voorgenomen luchthavenbesluit voor luchthaven Lelystad. 862 particulieren hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het merendeel hiervan is afkomstig uit Biddinghuizen. Verder hebben 38 ondernemers, 10 bewonersorganisaties, 8 natuur- en milieuorganisaties een zienswijze ingediend. Ook overheden behoren tot de indieners: 12 zienswijzen zijn afkomstig van gemeenten en 1 van de provincie Flevoland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

DOORNSPIJK - In de Geref.Kerk te Doornspijk wordt op zondag 26 oktober een zangdienst gehouden. Het thema is: ongelofelijk geloofwaardig.

Voorganger is ds. A.J.J. van Noord uit Kampen. Medewerking aan deze dienst zal worden verleend door Gospelkoor "the Ballad Singers" uit Zwolle. Aanvang van de dienst is 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

roek

REGIO - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een nieuwe ontheffing geven aan de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) voor schadebestrijding van roeken aan landbouwgewassen. De provincie staat het gebruik van het geweer bij deze schadebestrijding toe. Het ontwerp besluit hiervoor ligt van 14 oktober tot 25 november 2014 ter inzage.

Deze ontwerp-ontheffing is gelijk aan de ontheffing voor de afgelopen 5 jaren. De officiële bekendmaking staat in het Provinciaal blad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De bevolking van Elburg is verbaasd over de blokkade die de Raad heeft opgeworpen voor het plan Havenstraat 5/5a (Bij Rosalie). Een petitie en meerdere ingezonden brieven zijn daarvan het resultaat. Het plan van de familie Vos om een bestaande horecavergunning in te ruilen voor een vergunning voor Havenkade 5/5a strandde op bezwaren in de Raad vanwege het restrictieve horecabeleid dat geldt binnen de vesting Elburg. Ook de gelijke behandeling van eerdere aanvragers voor horecavergunningen speelt daarin een rol. Elburg Beleid is van mening dat deze aanvraag niet te vergelijken is met andere afgewezen aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Veranderingen in de Jeugdwet, de wet Maatregelen Wwb en de nieuwe Participatiewet. U hoort er van alles over, maar wat verandert er nu precies? En wat betekent deze verandering voor u? Heeft u vragen en wilt u weten hoe het binnen de gemeente Elburg geregeld is, kijk dan op www.elburg.nl en klik rechts op de knop 'Jeugd - Wmo - Werk - Inkomen'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Uitnodiging

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Een aanwonende van de Burgemeester Frieswijkweg heeft aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op het gedeelte tussen de huisnummers 8 en 15. De gemeente en de politie hebben de situatie onderzocht en vinden dat de huidige snelheid van 60 km/uur niet past bij de vele op elkaar volgende flauwe bochten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op vele terreinen samen. De Regio voert diverse taken voor die gemeenten uit, heeft een adviesfunctie en fungeert als platform voor overleg en afstemming.

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 24 november a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage ligt de achtmaandsrapportage van Regio Noord-Veluwe, met eerste begrotingswijziging 2014.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC04143

OLDEBROEK - Op zaterdag 11 oktober organiseerde ATB vereniging Oldebroek in samenwerking met atletiekvereniging de Gemzen uit Heerde, een Run Bike Run. De Run Bike Run vond plaats op en rondom de ATB baan in Oldebroek. In het totaalklassement eindigde Joost Christiaans uit Renkum op de eerste plaats, gevogd door Johan Neevel uit Wezep en de derde plaats was weggelegd voor Maarten Vierhout uit Nunspeet.

Kijk hier voor de uitslag

Jack Aalderink en Aalt Wensink maakten een fotoreportage van deze wedstrijd

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster Arsenicum A3

ELBURG - Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november a.s. zal TOP Theater de bekende Thrillerkomedie "Arsenicum en oude kant" op de planken brengen in 't Huiken te Elburg. De regisseur is dit keer Henk van den Bos, die naast regisseur een allround entertainer is en ook al een beetje een BN-er is (meer info: www.bosevents.nl). Dat Henk meer is dan een regisseur draagt hij wekelijks, tijdens de repetities, over op de spelers. Met veel enthousiasme, gevoel, creativiteit en passie laat hij de spelers groeien in deze boeiende komedie. Het is al een kijkgenot om te zien hoe hij regisseert en aan de spelers de schone taak om al zijn aanwijzingen om te zetten in de uitvoeringen zodat het publiek ook met volle teugen kan gaan genieten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Er gaat veel veranderen in de ouderenzorg en daarom gaan op 14 oktober a.s. de huisartsen van Elburg en de specialisten ouderengeneeskunde van Het Baken gezamenlijk nascholen over dementie. Op deze avond kijken ze samen met de praktijkondersteuners, psychologen en de ketenpartners in de regio zoals Meerkanten, Icare en een adviseur van de gemeente, naar de nieuwe richtlijnen "Dementie en dan".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)