(advertentie)

 foto bij persbericht 16 juli 2014

't HARDE - Na ruim anderhalf jaar voorbereiding tussen de teams en medezeggenschapsraden van basisschool De Petra en basisschool De Duif gaan met ingang van het nieuwe schooljaar beide scholen samen verder als "PCBS De Parel" met als motto: "Elk kind glanzend en uniek". Met deze naam wil de school laten zien dat elk kind uniek, een parel in Gods hand, mag zijn en zijn/haar talenten mag laten glanzen. Het voormalig schoolgebouw van De Duif is uitgebreid met twee semi-permanente lokalen waardoor de ruim 300 kinderen verdeelt over 13 groepen op één goed uitgeruste locatie les kunnen krijgen, wat het onderwijs ten goede komt.

Deze week vond op De Petra een driedaags slotfeest plaats waar met de kinderen, ouders en leerkrachten stil gestaan werd bij het verlaten van de huidige locatie en het laatste samenzijn als school. De kinderen hebben maandag en dinsdag een optreden ingestudeerd wat dinsdagavond voor de ouders is opgevoerd in een tent op het plein. Woensdag zijn er nog diverse spelletjes op het plein en in de buurt gedaan en om 12.15 uur hebben Dylana Venmans en Judith Vinke samen met directeur Jeanet Heideveld de deur definitief op slot gedraaid. Vanzelfsprekend zijn er wat tranen gevloeid tijdens deze dagen, maar men gaat met vertrouwen de toekomst in!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

door Anton Sjerp

ELBURG - Een van de doelstellingen van de Rabobank Veluwecup is om met de opbrengsten van het toernooi een goed doel te steunen. In het verleden zijn de opbrengsten onder andere ten goede gekomen aan Kika en Stichting Elburg helpt Gambia. Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om de Voedselbank Elburg-Oldebroek te steunen.

De Voedselbank deelt elke week voedselpakketten uit aan mensen wonend in de gemeenten Elburg en Oldebroek die niet meer rond kunnen komen van hun budget.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

voet

't HARDE - Een bezoek brengen aan de A.Vogel tuinen kan 365 dagen per jaar en op eigen gelegenheid kunt u deelnemen aan een aantal leuke buitenactiviteiten Tussen zonsopkomst en zonsondergang bent u van harte welkom in de A.Vogel tuinen.  Wat te denken van het Kruidentheehofje. Bezoekers kunnen zelf hun eigen theemelange maken. U plukt zelf uw eigen kruiden voor een weldadige kop kruidenthee. Om vervolgens van de pure smaak te genieten in de loungehoek op het terras bij Zorgboerderij Westbroek. Een perfect moment om even bij te kletsen of uit te rusten na een wandeling over het landgoed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

SPRINGT

ELBURG - Een plein vol spingkussens en stormbanen, een parcours met gekke fietsen, een lekkere suikerspin en daarna afkoelen bij één van de waterspelen. Dat klinkt als een droom en is voor veel kinderen bijna te mooi om waar te zijn, maar op 27 augustus wordt dit werkelijkheid. Op de laatste woensdag van de zomervakantie zal het Schootsveld in Elburg omgetoverd worden tot een spectaculair kinderspeelplein, want dan organiseren Van Aperlo Verhuur en Stichting WIEL namelijk 'Elburg Springt'. Zowel voor jongere kinderen tot ongeveer 6 jaar als voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool zullen er diverse uitdagende activiteiten zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

convenantdkvicarejgz

REGIO - Mathé Arends, directeur Icare Jeugdgezondheidszorg en Miriam Nienhuis, regiomanager van De Kraamvogel in de regio Zuidoost hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, mede namens KSV Ede en KSV Lelystad en Veluwe Randmeren. KSV staat voor kraamzorg samenwerkingsverband. Alle professionals in de geboortezorg vormen een keten met als doel samen gezonde en veilige zorg rond zwangerschap en geboorte te bieden. Doel van deze overeenkomst is om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en/of te verbeteren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus). Icare JGZ en de betrokken kraamzorgorganisaties willen in hun samenwerking in ieder geval de (hoogste) normen van de IGZ als basis nemen. Deze normen zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, een mooie eerste stap in het verbeteren van de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. In aansluiting op dit convenant worden gezamenlijke afspraken gemaakt met de verloskunde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Zoals het er nu naar uitziet komt er dit jaar geen editie van Kerst in de Vesting. Het evenement stond gepland voor vrijdag 12 en zaterdag 13 december. Morgen zal er om 14.00 uur een persconferentie worden gehouden in het gemeentekantoor te Oostendorp waarop burgemeester De Lange en de organisatie een toelichting zullen geven op dit besluit.

De organisatie laat via twitter alvast het volgende weten: Om niet op de persconferentie van morgen vooruit te lopen maar wel om de discussie enigszins in goede banen te laten verlopen het volgende.  De gemeente Elburg is niet degene die dit besluit heeft genomen om dit evenementen niet door te laten gaan! Morgenmiddag zal de persconferentie duidelijkheid geven. Graag even het geduld bewaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

fiets

ELBURG - Voor het negende jaar op rij vindt op dinsdag 5 augustus aanstaande de Veluwse Fietsdag plaats. Bij de deelnemende VVV-vestigingen is voor € 3,50 een route verkrijgbaar. Daarbij ontvangen de deelnemers een aantal kortingscoupons van ondernemers langs de route. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een aandenken. VVV Elburg is deze dinsdag geopend van 09.30 tot 17.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - De cursus assertiviteit van MD Veluwe is bedoeld voor mensen die in de omgang met anderen onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen. Stel je doet vaak dingen 'om de lieve vrede'; je durft vaak geen 'nee' te zeggen; je wordt kwaad en durft niets te zeggen of je durft geen kritiek te geven. Je kunt oefenen dit allemaal wèl te kunnen. Wat kan het je opleveren?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

convenant

Bedrijventerreinen interessanter door aangepaste criteria

ELBURG - Op 11 juli hebben acht Noord-Veluwse gemeenten een gewijzigde versie van het Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe ondertekend. Met dit convenant heeft de regio meer te bieden voor bedrijven die zich hier willen vestigen. De gemeenten gaan ook meer samen optrekken door informatie uit te wisselen en zaken af te stemmen. De Noord-Veluwe positioneert zich met het bedrijventerrein Lorentz III en bedrijvenpark H2O als dé vestigingsplaats voor bedrijven van buiten de regio. De verruiming van de criteria versterkt de regionale economie en daarmee samenhangend de groei van de werkgelegenheid in de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

't HARDE - U kunt op dinsdagmiddag 22 juli weer een mooie fietstocht (25 tot 30 km) maken met Stichting Wiel. Deelname is gratis, van te voren opgeven is niet nodig. Onderweg zijn er regelmatig stops om iets te eten, drinken en gewoon even te rusten.

Het vertrek is vanuit 't Harde om 13.30 uur bij het Kerkgebouw Elim, Eperweg 35 't Harde. Voor informatie kunt u contact opnemen metS tichting Wiel, telefoon 0525-681212 of kijk op www.wiel.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Voor 23% van al het rioolwater dat Waterschap Vallei en Veluwe in 2013 zuiverde, ontving het waterschap geen belasting. In 2012 was dit nog 26%. In 2012 startte het waterschap een offensief tegen het tekort aan belastinginkomsten, dat nu zijn vruchten afwerpt. Er zijn diverse oorzaken voor een verschil in de hoeveelheid afvalwater dat wordt gezuiverd en de hoeveelheid waarvoor zuiveringsheffing wordt betaald. Hevige regenbuien die straatvuil en hondenpoep meenemen is er een van. Een tekort van 15% is daarom acceptabel. Het overige tekort is mogelijk toe te schrijven aan onwetendheid en nalatigheid bij bedrijven waardoor bijvoorbeeld teveel vet in het riool terecht komt. Ook is er soms sprake van bewuste illegale lozingen. Daarom worden meters in het riool geplaatst waarmee het waterschap illegale lozingen direct kan opsporen. Dit leidde in 2014 al tot de opsporing van twee verdachte bedrijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Leestafel-Jeanne-dArc

't HARDE - Wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc is een prachtige leestafel rijker! De leestafel is gemaakt door bezoekers van 't Dreipunt Dagbesteding en houtbewerking uit Elburg. De bibliotheek van 't Harde draagt er zorg voor dat er voldoende leesmateriaal zal zijn. De tafel wordt gevuld met onder andere tijdschriften, romans en streekboeken. Deze tafel is weer een extra uitnodiging voor de bewoners van 't Harde om Jeanne d'Arc als wijkontmoetingscentrum te gaan gebruiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boekje

ELBURG - De Stichting KunstKring Noordwest-Veluwe heeft als doelstelling kunst voor een breed publiek meer toegankelijk te maken door kunstenaars uit de regio een podium te bieden waarop zij hun kunst aan iedereen kunnen laten zien. Daarom organiseert De KunstKring elk jaar de Kunstroute op de Noordwest-Veluwe.
Heel veel enthousiaste kunstenaars en een aantal galeries uit Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, 't Harde en omgeving stellen ieder jaar hun huis of atelier open voor publiek. In 2014 wordt de Kunstroute gehouden 5, 6 en 7 september. Tijdens de Kunstroute Noordwest-Veluwe 2014 draagt dichter Hans Lambrechts eigen werk voor op verschillende locaties en tijden. Sinds begin deze maand is er een boekje verkrijgbaar met daarin alle alle kunstenaars en galeries die meedoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Expositie klas 2 Nuborgh College, Lambert Franckens in Museum Elburg van maandag 14 juli tot vrijdag 12 september

ELBURG - In de laatste periode van het schooljaar maakten de leerlingen van klas twee kunstwerken met als inspiratiebron een eigen gekozen muziekstuk. Dat kon een rock of popnummer zijn, maar ook een klassiek stuk. Ze luisterden de eigen gekozen muziek met hun eigen device in de klas en analyseerden wat ze hoorden en vertaalden de muziek in sfeer, ritme, contrast, kleur, vorm, compositie en andere beeldende middelen. Hierdoor ontstond een grote variëteit aan beelden en het resultaat ziet er dan ook veelbelovend uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

646

DOORNSPIJK - U zult het muzikale trio inmiddels wel kennen: Carina Bossenbroek (panfluit), Wim Magré (orgel) en Wilbert Magré (piano). Ze hebben al een tweetal cds uitgegeven. De eerste 'Magré en Magré in Concert met Carina Bossenbroek', is gepresenteerd tijdens een uitverkocht concert in 2011 te Nunspeet en de tweede 'Concerto' tijdens een zomertour van 10 concerten in 2013. Tijdens die zomertour hoorden ze zoveel positieve reacties, dat het plan is ontstaan om weer in dezelfde samenstelling een nieuwe cd op te gaan nemen in de Martinikerk te Bolsward met het prachtige Hinsz-orgel. Om deze nieuwe cd te presenteren geven ze in augustus 12 zomerconcerten. Op 6 augustus treedt het trio in het kader van die zomertrour op in de Gereformeerde kerk te Doornspijk. Aanvang 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zomer

ELBURG - Tijdens de zomermaanden zijn er aangepaste openingstijden bij onderstaande vestigingen:

Doornspijk:
Van 19 juli tot 1 september alleen geopend op:
Dinsdag van 10.30 - 12.00
Donderdag van 18.30 - 20.00

Hoge Enk:
Van 21 juli tot 18 augustus alleen op maandag geopend van 18.45 – 20.00 uur

De overige vestigingen hebben de normale openingstijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

6

ELBURG - Woensdagmiddag 9 juli was een deel van de CDA fractie Elburg te gast bij woonzorgcentrum Het Nieuwe Feithenhof. In eerste instantie was een wandeling met een aantal bewoners naar de haven gepland. Door het weersomstandigheden werd het echter een Oudhollandse spellenmiddag. Bewoners en leden van de fractie hebben zich prima vermaakt. De middag is mede mogelijk gemaakt door Stichting Present Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

49

ELBURG -  In het Huis van Gebed aan de Smeesteeg 6a te Elburg wordt op vrijdag 18 juli weer een Wake Up jongerengebed gehouden. Relaties tussen mensen moeten worden opgebouwd, dit is niet anders voor de relatie met God. Hierin is gebed onmisbaar: het is de belangrijkste manier om de persoonlijke relatie met God te versterken. Gebed is dus enorm krachtig. Toch kan het soms lastig zijn om te bidden en is het dus goed om gebed met andere christenen te delen. Dit kan op 'Wake Up'. 'Wake Up' is een avond gericht op jongeren en leert jongeren over de kracht van gebed.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK -  Op dinsdag 29 juli hoopt het Adullam-comité Doornspijk u te mogen begroeten op de 23e fiets- en marktdag voor Adullam gehandicaptenzorg. Het is altijd een prachtige dag, met veel ontmoeting uit het hele land. Er zijn twee hele nieuwe routes uitgezet van elk ongeveer 30 km, welke men kan samenvoegen tot 60 km. Bij mooie weersomstandigheden worden erwel zo'n 1.500 tot 1.800 fietsers verwacht. Het Adullam-comité Doornspijk heet u van harte welkom! Om ongeveer 9.30 uur is de opening door ds. W. Roos op het kerkplein van de Hervormde dorpskerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

image003

ELBURG - In de Grote Kerk te Elburg worden vijf gratis zomerconcerten gegeven door het Veluws Mannenensemble. Iedere woensdag van 23 juli t/m 20 augustus kan het publiek genieten van onder andere negro spirituals, psalmen en geestelijke liederen. De concerten beginnen om 11.00 uur en duren tot 12.00 uur. Het ensemble bestaande uit zestien ervaren zangers staan onder leiding van Wim Magré. Wilbert Magré zal het beroemde Quellhorst orgel bespelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)