(advertentie)

ELBURG - Elburg is het mooiste kleine stadje van Nederland. Dat beweert tenminste Bert Stulp met zijn Monumentenindex. Op de tweede plaats staat Harlingen en Hattem maakt de top drie compleet. Stulp, afkomstig uit Doesburg, nam in zijn index zijn alleen stadjes van 5.000 tot 25.000 inwoners onder de loep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

REGIO - VNO-NCW Midden is gematigd positief over de begroting, die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. Voor een echte 'groeiagenda' zijn de voorgestelde maatregelen in onze ogen nog niet voldoende. De regionale werkgeversvereniging doet een beroep op het kabinet de komende belastingherziening te gebruiken voor een aanzienlijke netto lastenverlichting om daarmee vooral consumentenbestedingen te stimuleren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Op 29 september komt de oudergespreksgoep, bestaande uit ouders van kinderen mat ASS of ADHD, weer bijeen in de Agnietenschool aan de Hoekwant 45 te Elbug. Aanvang 19.30 uur. Thema dit keer is planning, organisatie en huiswerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kanariepietjes

OOSTERWOLDE - Onder het genot van een heerlijk zonnetje en onder aanwezigheid van vele ouders, opa's en oma's, spelers van VSCO'6, is de voetbalschool bij VSCO'61 zaterdag weer begonnen.

Ongeveer 15 jongens en meisjes stonden al vroeg op om te gaan trainen bij de kanariepietjes. De eerste keer is altijd spannend maar ook zeker leuk. Sommige kinderen hadden er gelijk al veel plezier in, anderen moesten nog even wennen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kruis

Jubileumfeest op 11 oktober 2014

OLDEBROEK - De afdeling Elburg en Oldebroek van het Rode Kruis viert haar 70- jarig jubileum met een spetterend feestje voor jong en oud. Op 1 oktober 1944 werd de afdeling opgericht en op za­terdag 11 oktober 2014 is het groot feest in en rond het Rode Kruis gebouw in Oldebroek (Van Sytzamalaan).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ambulance

ELBURG - Zaterdag 20 september tijdens het startweekend van Hervormd Elburg is er een EHBO middag voor iedereen. Het belooft een hele bijzondere middag te worden en iedereen van 8 jaar en ouder is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden en het programma begint om 14:00 uur in de Oosterkerk, Klaverplein te Elburg. Het programma duurt tot ongeveer 16:30 uur, en tijdens een pauze krijgt u iets te drinken aangeboden.

U en jij kunnen in contact komen met wat het EHBO-proces precies inhoudt. Zonder EHBO-ers kunnen we niet en nog steeds zijn er EHBO-ers nodig. Daarom deze workshop, want jong geleerd is oud gedaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

tanja klip

REGIO- Waterschap Vallei en Veluwe is blij met de Deltabeslissingen, die koning Willem-Alexander vandaag noemde in zijn troonrede in de Ridderzaal. "Dit zet de toon voor een waterbestendige, gezonde toekomst van ons land", zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin van het waterschap. De beslissingen staan in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag door deltacommissaris Wim Kuijken is overhandigd aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bijbel

DOORNSPIJK - Maandag 22 september is de tweede avond in een serie Bijbelstudies die eens per 2 weken gehouden worden in 't Veurhuus, in't hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er gratis koffie en thee. Het 2de hoofdstuk van de Filippenzenbrief wordt behandeld. Rond 20.45 uur wordt er afgesloten en is er nog gelegenheid voor vragen of napraten onder het genot van koffie en thee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

WIJK

ELBURG - In de troonrede 2013 nam onze koning het woord "participatiesamenleving" in de mond. Het woord wil uitdrukken dat de overheid terugtreedt op het terrein van zorg en ondersteuning en weer meer bij de samenleving neerlegt. Wethouder Willem Krooneman: "Veel burgers vinden het eigenlijk heel gewoon om naar elkaar om te zien en er te zijn voor je naaste als die het even niet meer redt. Van dat onderling dienstbetoon zullen we het in de toekomst nog meer moeten hebben. Dat kan binnen allerlei verbanden: binnen je familie, een vereniging of kerk. Maar ook de buurt speelt daarin een belangrijk rol: een goede buur is immers beter dan een verre vriend. Dat werkt echter pas als je elkaar een beetje kent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - De politie heeft op maandag 15 september een 43-jarige Elburger twee maal bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Een volgende keer wordt zijn auto in beslag genomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

orgel3

ELBURG - St. Orgel Kloosterkapel Elburg start het nieuwe seizoen op vrijdag 24 oktober met een concert van organist Rienk Bakker en harpiste Arrianne Schipper. Het optreden vindt plaats in de dubbelkapel van het voormalige Agnietenklooster, nu Museum Elburg. Aanvangstijd concert 20.00 uur. Kapel open om 19.30 uur. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

leergeld

ELBURG - Wethouder Willem Krooneman heeft jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Noord Veluwe overhandigd gekregen.

Het doel van stichting Leergeld Noord Veluwe is het voorkomen dat kinderen door gebrek aan financiën van hun ouders in een sociaal isolement terechtkomen. Geldgebrek mag geen reden zijn voor het niet deelnemen aan activiteiten die juist belangrijk zijn voor de vorming van een kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

com

ELBURG - Er is een raadsbrede steun voor de plannen van het college om een proef toe te staan voor de openstelling van het Kruis in de Vesting gedurende de rustige wintermaanden. Dhr. Meurs van Bewoners Overleg Elburg en dhr. Beetz van wijkcomité Vesting/Molendorp hebben tijdens de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling ingesproken. Zij hadden de nodige kritische vragen en opmerkingen over het plan. Ook verschillende raadsleden stelden vragen. Wel spraken zij daarbij hun steun uit aan het college. Die kan nu verder met het uitwerken van dit plan. De bewoners worden zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Zie ook punt 5 van de agenda Commissie Ruimtelijke OntwikkelingCommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Scola van Kinsbergen' aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg. Scola van Kinsbergen wordt gerealiseerd in het noordelijk deel van de locatie van de voormalige Rehobothschool en voorziet in een maatschappelijke bestemming ten behoeve van onder andere een peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang/ basisschool/voortgezet onderwijs. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt o.m. een nadere uiteenzetting gegeven over de achtergrond van de bestemming voor deze locatie en een voorstel gedaan over de plaats en de maatvoering van de te realiseren gebouwen e.d.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders delen mee, dat het door de gemeenteraad op 30 juni 2014 vastgestelde bestemmingsplan 'Rehoboth 2014 (en omgeving)' onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 28 woningen en de daarbij behorende infrastructuur en parkeerlocaties op en nabij (een deel van) de voormalige Rehobothlocatie aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Het wijkcomité Doornspijk/Hoge Enk vergadert op woensdagavond 24 september a.s. in "De Deel" in Doornspijk.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.30 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op dinsdagavond 16 september a.s. in het museum in Elburg.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 16 september 2013 heeft de Gemeente Elburg een verkeersbesluit genomen waarin 10 camperparkeerplaatsen en 3 busparkeerplaatsen werden aangewezen in het havengebied te Elburg.

In de dagelijkse praktijk staan er echter regelmatig meer dan de toegestane 10 campers die dan parkeren op één van de busparkeerplaatsen of op één van de parkeervakken op de parkeerplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Rouw in Nederland, we hebben allemaal verdriet. We beelden ons in hoe de laatste ogenblikken geweest zijn in het vliegtuig dat is neergestort in Oekraïne, er wordt een dag van nationale rouw aangekondigd en half Nederland weet niet wat hij hiermee aan moet. Samen kijken we naar de rouwstoet, we zijn stil. We rouwen... Is er iets dat deze gezamenlijke rouw bij ons losmaakt? Misschien krijgt u vragen als 'waarom' of 'hoe nu verder?'. Misschien voelt u een boosheid of onmacht in u opkomen. Misschien heeft u er zelf niet zo bij stil gestaan, omdat er iets in uw eigen leven speelde dat uw aandacht nodig had.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In deze eerste aflevering van de nieuwe maandelijkse serie "Geloven doe je niet alleen op zondag", vertelt Chris Hendriksen over zijn geloofsbeleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)