(advertentie)

ELBURG - Vanaf dinsdag 2 juni a.s. is het weer mogelijk om Klein Chemisch Afval (KCA) in te leveren op de gemeentewerf. De vaste openingstijden worden dan weer gevolgd: elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

DSC05285

ELBURG - De situatie rondom corona heeft het bestuur van Winter in de Vesting ertoe doen moeten besluiten om het gezellige winterevenement dit jaar niet door te laten gaan. Voorzitter Pruis betreurt de beslissing maar stelt de gezondheid en veiligheid van inwoners en bezoekers boven alles.

“Binnen het bestuur hebben we er lang en goed over gesproken en alle voors en tegens heel goed afgewogen. Het belangrijkste argument om het evenement dit jaar niet door te laten gaan is dat een grote toeloop van misschien veel te veel bezoekers echt niet in de hand te houden is. Dat moeten we in de huidige situatie niet willen en het risico voor de gezondheid is bij zo’n groot evenement voor de organisatie gewoon niet te verantwoorden.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

KV veld

ELBURG -   Korfbalvereniging Elburg organiseert korfbaltrainingen voor kinderen die geen lid zijn van de vereniging. De trainingen vinden plaats op de zaterdag 30 mei en zaterdag 13 juni van 10.00 tot 11.00 uur. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. De trainingen vinden plaats op het korfbalveld op het Burg. Bode sportpark. KV Elburg hanteert natuurlijk hier ook de corona voorschriften.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Meerdere ondernemers spraken zich in februari al bij Omroep Gelderland uit voor een koopzondag in Elburg Foto Omroep Gelderland

ELBURG - Het was eigenlijk geen verrassing: maandagavond heeft de gemeenteraad van Elburg besloten dat er ook geen tijdelijke koopzondag toegestaan wordt. Dat voorstel, waarmee ondernemers in de Vesting extra omzet zouden kunnen genereren om de gevolgen van de coronacrisis te dempen, werd door het grootste deel van de coalitie weggestemd.

De discussie ging in principe over de Winkeltijdenverordening, die bepaalt welke winkels op welk moment open mogen zijn. Het gesprek daarover was de afgelopen weken toegespitst op de zondag: welke winkels mogen wel op zondag open en welke niet? Het college had daarom vier verschillende opties op papier gezet waaruit de gemeenteraad kon kiezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

compu2

ELBURG - Vanwege groot succes verlengt gemeente Elburg de actie waarbij inwoners gratis gebruik kunnen maken van online opleidingen. Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken - juist in deze tijd. Daarom kunnen inwoners en/of kleine zelfstandigen die (gedwongen) thuis zitten door de coronacrisis of anderszins, tot 1 oktober gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders. En omdat binnen een week alle beschikbare opleidingsplaatsen al bezet waren, breidt gemeente Elburg ook het aantal plaatsen uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

logo buurtbemiddeling versie nov11

ELBURG - Ervaar jij geluidsoverlast van je buren? Te veel rook in de tuin? Groen over de schutting? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan Buurtbemiddeling wellicht iets voor je betekenen.

Door de coronacrisis kunnen we geen face-to-face afspraken maken. Wel is Buurtbemiddeling bereikbaar voor telefonisch advies. Je kunt altijd je vraag bespreken en overleggen wat je in jouw situatie kunt doen. Je kunt ook bellen als jij je verhaal even kwijt wilt. Bel met Hettie Schoonhoven, coördinator, tijdens kantooruren (maandag tot en met woensdag) op telefoonnummer 0341 – 259433.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

markering

ELBURG - Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni mogen ook in onze Vesting restaurants, cafés en terrassen weer open. De gemeente, winkeliers en horeca maken daarom samen plannen voor een veilige ‘anderhalvemetersamenleving’ binnen De Vesting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Column 3

In de nieuwe wereld is het heel normaal, dat eigen belangen opzij worden gezet om elkaar veilig te houden. Uit ‘welbegrepen eigenbelang’. Voor mij betekende het ooit heel simpel, dat je soms een ander wat moest gunnen, om ook zelf iets gegund te krijgen. Helaas bleek er ook een interpretatie, gericht op de vrijheid om te proberen je eigen positie te verbeteren, ‘zodat alle anderen daar op den duur ook beter van zouden worden’.

Als wethouder Ruimte zie ik helaas, dat die vrijheid zonder de juiste beperkingen leidt tot grote problemen. Vervuilingen in lucht, grond en water - we ondervinden er nog steeds de gevolgen van, om het nog maar niet te hebben over het ontstaan en bestaan van ziekten in de bio-industrie en ja, daar komt-ie, Corona.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gemeentegids

ELBURG - In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt het papieren én digitale gemeentemagazine medio november 2020 uitgegeven. Vanaf juni 2020 start uitgeverij Akse Media BV de acquisitie voor advertenties en bedrijfsreportages in het vernieuwde gemeentemagazine. Door het coronavirus zullen zij met name telefonisch of per mail contact zoeken.

Dit schrijven is dan ook bedoeld om te verklaren dat de productie van het gemeentemagazine is opgedragen aan Akse Media BV en dat bedoelde uitgave als de enige in opdracht van het gemeentebestuur van Elburg uit te geven gemeentemagazine dient te worden beschouwd. Wordt u door een bedrijf benaderd voor het plaatsen van een advertentie en u vertrouwt het niet, vraagt u dan naar de aanbevelingsbrief van de gemeente Elburg. Kunnen zij u die niet tonen dan werkt dit bedrijf niet in opdracht van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

default og image

ELBURG - Ratten zorgen geregeld voor overlast. De knaagdieren verspreiden ziektes en beschadigen gebouwen, trottoirs, enzovoorts. Net als muizen komen ratten af op warmte en voedsel. In de bebouwde omgeving zitten deze dieren vaak in kruipruimten, houtopslagen en riolen.

Overlast van ratten in huis voorkom je door te zorgen dat ratten niet naar binnen kunnen en door voedselresten in afsluitbare bakken te bewaren. Om huis (en op plekken als volkstuinen, parken en speelterreinen) is het belangrijk dat de rat geen schuilplaatsen en eten heeft. Een opgeruimde, schone omgeving voorkomt bovendien dat het dier gaat nestelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

 elburg logo

ELBURG - De ophaaldag voor oud papier & karton van maandag 1 juni wordt verplaatst naar woensdag 3 juni.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

wk 22 2 johanZWOLLE - Wie al weer in Isala is geweest, zal het zijn opgevallen: de tentvoor de ingang. Hier stelt Isala bezoekers en patiënten een paar vragen over hun gezondheid. Maar ook minder drukke gangen en wachtkamers, stickers op de grond die looproutes aangeven en plexiglas tussen de medewerkers achter de balie en u als patiënt.

Rustig start Isala de reguliere zorg weer op. ‘Maar de poliklinieken zien er nu wel anders uit’, zegt facilitair adviseur Johan Jonker. ‘Voordat poliklinieken weer patiënten mochten ontvangen, hebben wij met verschillende collega’s gekeken hoe wij zo veilig mogelijk kunnen werken voor patiënt en medewerker. Onlangs hebben wij nog een tweede ronde gedaan om te kijken of het werkt wat wij samen met de poliklinieken hadden bedacht.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Vanaf maandag 25 mei a.s. is burgerzaken tijdelijk extra geopend op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

npv

ELBURG - Vrijdag 5 juni 2020 om 20:00 uur organiseren de afdelingen NPV en SGP Elburg een thema-avond rondom de nieuwe donorwet die per 1 juli 2020 in werking treedt. Tijdens deze avond zullen een drie-tal sprekers u informeren omtrent dit onderwerp.  dominee J. De Bruin (Chr. Ger. Kerk Elburg), mevrouw R. Heij (Advies & toerusting NPV) en de heer. H. Sonneveld (Anesthesioloog - intensivist Isala Zwolle). De algehele leiding van deze avond is in handen van de heer ing. E. Klein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Dorine

OOSTERWOLDE - Het sponsorgilde van VSCO'61 is net voor de coronacrisis uitgebreid met reclamebordsponsor Door Dorine Sport- en Wellnessmassage uit Elburg. Op sportpark De Heughte overhandigde Dorine Verheul daartoe de mooi gestylde borden officieel aan sponsorcommissielid Lammert Vlieger. De club is blij en trots op de nieuwe reclamebordsponsor en bood Door Dorine Sport- en Wellnessmassage als blijk van dank en waardering een fraai bloemstuk aan en wenste het jonge bedrijf veel zakelijk succes toe. Door de coronacrisis is de publicatie nu pas in gang gezet daar Door Dorine deze week weer is geopend en ook bij VSCO’61 is de bal weer gaan rollen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vriendschappen, ze bestaan in soorten en maten. Maar het begrip is nogal aan slijtage onderhevig, zoals bijvoorbeeld Facebook dat laat zien: een klik en je hebt een ‘vriend’. Waar de een het leuk of gezellig vindt om via dat medium contact te hebben met kennissen, bekenden, probeert (of pretendeert) een ander daarmee een groot netwerk te hebben. Echte vriendschap onderhoudt je langs andere weg. Maar wat is een echte vriend? En is een goede buur niet beter dan een verre vriend? Augustinus zei ooit: ‘Een vriend is iemand die alles van je weet, en toch van je houdt’. Eh …

Lees meer >

Dit keer een actieve beweegchallenge van de coaches Sport en Bewegen van Careander. Iedereen kan meedoen om weer enkele kilo's kwijt te raken.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

winterin

ELBURG - Het bestuur van Winter in de Vesting heeft moeten besluiten om het evenement dit jaar niet door te laten gaan. De organisatie komt met de volgende verklaring: 'De gezondheid van inwoners en bezoekers is nu belangrijker. We hebben lang en goed nagedacht, maar het risico op een te grote toeloop tijdens het evenement is onaanvaardbaar en de gezondheid en veiligheid kan dan niet meer worden gewaarborgd. Dat moeten we niet willen...Natuurlijk vinden we het ongelofelijk jammer en hadden we jullie dit jaar echt weer een fijn evenement willen voorschotelen. Maar het is niet anders. We houden alle ontwikkelingen goed in de gaten en zodra het kan zullen we met de voorbereidingen van een mooi feest in 2021 aan de gang gaan!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo banners JPEG 1

ELBURG - Museum Elburg is door het coronavirus, net als alle andere musea in Nederland, maanden gesloten geweest. Maandag 1 juni mogen de musea weer open. Museum Elburg opent de deuren dinsdag 2 juni. Dat betekent uitgebreid aan de slag met een protocol. Om dat protocol op de juiste wijze uit te voeren, moeten er ook veel zaken aangeschaft worden. Al maanden komen er geen inkomsten meer binnen en dan valt het net mee al die zaken te bekostigen. Het leek Vereniging Vrienden van het Museum Elburg daarom een goed idee het museum hierbij te steunen. Spontaan werd er een actie opgestart en in een paar dagen was het geld bijeengebracht om een handsfree desinfecteerzuil voor het museum aan te kunnen schaffen. Fijn voor de bezoekers, maar ook zeker fijn voor de vrijwilligers. De zuil is inmiddels besteld Het lokale bedrijf MERKKwater

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pad

- Door Alida Bosma

We zijn met het Zuiderzeepad bij de afsluitdijk bij Makkum aangekomen, dus gaan we weer verder waar we enkele weken geleden geëindigd zijn. Dat was bij Eemnessluis. Opvallend is de verandering van het landschap. Nu geen vergezichten meer. Maar zo hier en daar, vooral bij Blaricum, puzzelstukjes bos en hei en grote imposante huizen in parkachtige tuinen. Ze passen niet eens op de foto!

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)