(advertentie)

DOORNSPIJK - A.s. zondag 6 juli is de start van een nieuw seizoen OpenDeurDienst in de Gereformeerde kerk te Doornspijk. De dienst begint om 19.00 uur. Na afloop is er koffie/thee en limonade voor de kinderen.

Voorganger: dhr. Lipke uit Elburg
mmv: Arjan en Edith Post op trompet
Orgel: Wim Magré

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Op deze mooie dag in Juli

Waarbij de zon uitbundig schijnt

Parkeer ik even al mijn zorgen

Dan lijkt het of ze niet bestaan

Opgewekt kijk ik naar buiten

Door ramen schoon van regenwater

Mijn zorgen geparkeerd voor later

Lacht Leven blij mij tegemoet

Vandaag even geen lik op stuk

Maar louter en alleen... geluk!

Lees meer >

(advertentie)

remix

WEZEP - Het populaire duo Willem van Hooren en Hennie van de Vis hebben onder hun artiestennaam Duo Remix een cd opgenomen met als titel 'Alles is anders'. De releasedatum is 9 juli en vanaf die datum zal de cd op vele stations en via spotify te horen.
De presentatie zal plaatsvinden op zaterdag 19 juli in Trefpunt te Wezep, de zaal is open vanaf 19.30 en de entree is gratis. Komt allen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Dinsdag 1 juli hebben de colleges van de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten besloten de strategische samenwerking in de regio onder te brengen in de Strategische Alliantie Veluwe Noord. Onder de voorwaarde dat de gemeenteraden instemmen met het sluiten van het bestuursconvenant, start deze samenwerking in oktober 2014 voor een periode van drie jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Op woensdag 9 juli 2014 is het zover, dan wordt de laatste speeldag van het UWOON straatvoetbal toernooi 2014 georganiseerd, de Regiofinale met teams uit Harderwijk, Elburg en Ermelo. In totaal strijden 25 teams in drie categorieën om de titel 'Beste straatvoetbalteam van de regio Noord Veluwe'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

witte voetjes website

ELBURG - De afgelopen twee weken hebben politie en toezichthouders van de gemeente woningen gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Wanneer zij situaties constateerden waarbij een raam of deur open stond of wanneer het huis op een andere manier aantrekkelijk was voor inbrekers lieten zij een 'wit voetje' achter. Op deze folder, in de vorm van een voet, staat de waarschuwingstekst: "Dit had de voetafdruk van een insluiper kunnen zijn." In totaal zijn er ongeveer 120 witte voetjes uitgedeeld of achtergelaten. Gemeente en politie hopen dat door deze actie bewoners beter op hun spullen gaan letten en hun huizen beter gaan beveiligen tegen inbrekers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

8c1bbbe464

ELBURG - Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. Dat gaat nu eens helemaal op voor Gerrit van Kolthoorn, die zorg draagt voor de praktische uitvoering van een grootscheepse herinrichting van Museum Elburg. De geboren en getogen Elburger werkte jarenlang in de bouw, eerst in het vrije bedrijf en later bij Inclusief Gresbo, totdat hij 13 jaar geleden gedetacheerd werd bij het museum als facilitair medewerker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

't HARDE - Nog twee weken en dan is het zover ''zomerfeest 2014''! Op 22, 23,24 juli vindt al weer de 4e editie plaats van het zomerfeest . Dit jaar beloofd het weer een leuk feestje te worden. Er zijn al meer dan 90 aanmeldingen binnen en we zitten nog niet vol! Dit jaar is het thema beroepen, weet jij een stoere, gave, gezellige hut te bouwen met je vrienden of vriendinnen. Meld je dan nu aan door je naam en adres te mailen naar zomerfeestwiel@gmail.com.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie van de voormalige botenloods op het parkeerterrein aan de Havenkade aan te wijzen als standplaats voor campers. Daardoor neemt het aantal toe met acht en beschikt de haven van Elburg over achttien standplaatsen voor campers. Hiermee voorziet het college in de toegenomen vraag en voorkomt zij het 'wildcamperen' op andere plekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Vermist in Elburg: Wit/cypers/grijze poes met rood en zw.halsb. met steentjes "Milou" (Rijsaert)

Gevonden in 't Harde: Zwart/witte haan (Vale Ouwelaan)

Gevonden in Doornspijk: Wit/zwart konijn (Verlengde Haerderweg)

Informatie: Amivedi, tel. 088-0064613 of harderwijk@amivedi.com

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Het jaarresultaat uit de kernactiviteiten van UWOON bedroeg € 9,6 miljoen positief. Een resultaat dat ruim € 5 miljoen hoger lag dan gedacht. De voornaamste reden hiervoor is dat de woningcorporatie onderhoud en nieuwbouw goedkoper konden aanbesteden en goedkoper konden lenen. Ook is er bespaard op bedrijfskosten en onderhoud. Hierdoor kon UWOON blijven investeren in nieuwbouwprojecten en tegelijkertijd de verhuurdersheffing afdragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Liefhebbers van carrillonmuziek kunnen op zaterdag 12 juli in Elburg hun hart ophalen. In het kader van open torendag wordt het carillon die dag bespeeld door Martien van der Knijff van 14.00 tot 15.00 uur en vervolgens door Roy Kroezen van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Het carillonconcert is te beluisteren op het plein naast de Grote- of St. Nicolaaskerk en is de eerste uit een serie van drie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ShowImage

ELBURG - De zomer is in aantocht, voor jongeren een moment waarop ze eerder in de verleiding kunnen komen om alcohol te drinken. Als ouder wil je niet dat je kind al op jonge leeftijd met alcohol in aanraking komt. Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u meer informatie en tips. Blijf consequent. Ook als uw kind naar een festival, evenement, examenfeestje of voor het eerst zonder ouders op vakantie gaat, is het belangrijk dat u consequent regels blijft stellen. U wilt toch ook dat uw kind met een gezond stel hersens opgroeit?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wilt u een evenement organiseren? Of gaat u een straatbarbecue houden? In de gemeente Elburg wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine,- en grote evenementen. Voor veelal kleine evenementen is geen vergunning nodig. Deze kunnen volstaan met een melding. Een melding geeft u door via het meldingsformulier evenementen. Dit formulier heeft een aantal vragen. Kunt u deze allemaal met nee beantwoorden dan is een melding van het evenement voldoende. Na ontvangst van het meldingsformulier krijgt u een aantal spelregels toegestuurd van de gemeente. Voor kleine evenementen worden er geen leges geheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

091e0e03b4

ELBURG - De Regio Noord-Veluwe (RNV), namens 7 gemeenten aandeelhouder van de Inclusief Groep, heeft afgelopen week de jaarrekening van de Inclusief Groep over 2013 goedgekeurd. De Inclusief Groep heeft zowel op maatschappelijk als financieel gebied goed gepresteerd en met een positief resultaat afgesloten. Marjo Gruisen, algemeen directeur van de Inclusief Groep: "Wij zijn natuurlijk best trots op het feit dat we dit bereikt hebben in een economisch moeilijke tijd en zonder gemeentelijke bijdrage. We vieren dit jaar ons 10-jarig jubileum als Inclusief Groep NV en hebben als bedrijf al die jaren ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Daarmee hebben we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk kunnen helpen. Ik hoop dat we in de toekomst voor de 7 RNV-gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek een rol kunnen spelen bij de invulling van de Participatiewet, die nu ook door de Eerste Kamer is aangenomen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

amnesty

ELBURG - Zaterdagmiddag 5 juli komen de vrijwilligers van Amnesty International uit Elburg weer in actie voor de mensenrechten. Dit keer voeren ze actie op de Vischmarkt voor Raif Badawi uit Saudi Arabië. Raif zit al twee jaar gevangen. Hij is een Saudische blogger en internetactivist. Raif Badawi is oprichter van Het Saudi Liberal Forum. Een forum dat het verlichte vrije denken aanhangt, dat onafhankelijk is van het religieus establishment.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DEN HAAG - Hoe beoordeelt u het feit dat iemand ongezien een pantservoertuig kan meenemen van een kazerne? Dat is één van de schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid Ronald Vuijk van de VVD heeft gesteld aan de minister van Defensie naar aanleiding van de ontvreemding van een pantservoertuig zaterdag jl. uit de Johannes Post Kazarne in Havelte. Het voertuig werd later op de dag aangetroffen op een parkeerplaats aan de A28 nabij 't Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Veluwe is definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Gelderland heeft daarmee al haar vijftien Natura 2000-gebieden toegewezen gekregen. Belanghebbenden kunnen nog wel in beroep bij de Raad van State. Half september worden de beheerplannen voor acht van die gebieden met de omgeving besproken. Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden, vijftien ervan liggen in Gelderland. Het zijn de toppers van ons Gelders natuurnetwerk. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld, waarin de huidige situatie van het gebied wordt beschreven én een visie staat op de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn. Er staan concrete maatregelen in om de natuur te herstellen en te beschermen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

speel 1

ELBURG - In muziekschool De Spelerij was het deze week groot feest voor de kinderen die de cursus AMV hebben gevolgd. Uit handen van hun docent Michiel van Vilsteren ontvingen zij hun diploma. In de lessen is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het maat- en ritmegevoel, noten lezen, zingen en het samen musiceren. Ze hebben nu een goede basis om door te gaan in het nieuwe cursusjaar met het instrument van hun keuze. Ook de aanwezige ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's werden aan het werk gezet en zongen en dansten tijdens deze laatste les vrolijk mee. Ze slaagden er zelfs in om een echte blues te spelen.

speel 2

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NUNSPEET - Ontdek van alles over zintuigen. Kraak de Boswachterscode en ontdek nog een extra en zeer bijzonder zintuig. Zet je zintuigen op scherp. Volg het spoor van Benno Buitenpret. Speciaal voor jou heeft hij zijn persoonlijke en buitengewoon bijzondere kaart gekopieerd. Het is de kaart van het Niet Gebied: een kaart die je in alle natuurgebieden van Nederland kan gebruiken. Een kompas is overbodig: deze kaart lees je met je gevoel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)