(advertentie)

ELBURG - Nadat de hoofdmacht van de Elburger SC de voorbereiding van het seizoen deels in de partnerstad van Elburg, Haselünne, heeft gedaan gaat de jongste jeugd van de plaatselijke trots het seizoen afsluiten in Haselünne. Deze uitwisseling heeft nog een extra speciaal tintje vanwege het 25-jarig jubileum van het partnerschap tussen de twee Hanzesteden.

Op 28 juni gaan F1, F2 en F4 naar Duitsland om daar tegen de F-Jugend van de Haselünner SV te spelen. Het toernooi zal verder gevuld worden met een team uit het Stadtgebiet van Haselünne, SV Eltern. Na ontvangst in Haselünne zal er om 12:00 uur afgetrapt worden in het eerste internationale toernooi voor de spelertjes van de verschillende verenigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de Rehobothlocatie goedgekeurd en legt het ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Naast de nieuw te bouwen school en kindcentrum Scola van Kinsbergen komen 28 woningen aan de Arent toe Boecoplaan. Voor deze woningen is grote belangstelling, want maar liefst 55 geïnteresseerden hebben zich gemeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

dwarsleggers

ELBURG -  Visserijvereniging Ons Belang organiseert,  ter aanvulling op het evenement 'Folkloristische puntervisserij',  een palingrookwedstrijd op zaterdag 7 juni.  Dit vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur aan de Havenkade (bij de afslag). Deelnemers aan deze wedstrijd kunnen zich opgeven bij Gerrit van der Heide, tel. 06 - 42 80 65 23.

Ter verhoging van de sfeer is er om 15.00 uur een optreden van de Dwarsleggers uit Kampen. Publiek is natuurlijk van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

't HARDE - Op zaterdag 28 juni 2014 wordt alweer voor de achtste keer de Ko-Kalf Boerderijenwandeltocht gehouden. De tocht wordt georganiseerd door Ko-Kalf in samenwerking met Voetbalvereniging 't Harde en staat onder auspiciën van de Oostelijke Wandelsportbond. De start is, evenals vorig jaar, vanaf Sportpark Schenk, Bovenweg 8 te 't Harde. Deelname kost € 3, leden betalen € 2.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

REGIO/ELBURG - Van 23 tot en met 27 juni zal door militairen van de Koninklijke Landmacht worden geoefend. Het betreft een oefening van het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando (JISTARC). In de aangegeven periode oefenen de militairen van JISTARC, in het aangegeven gebied hun basis militaire vaardigheden, skills en drills. Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich globaal tussen: Wezep, Harderwijk, Lelystad en Swifterbant. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

DNZ verkleind

REGIO - Gemeenten, werk samen en maak één kaderregeling. Ga het niet zelf doen, maar leg het neer bij ondernemers. Zij zijn onderdeel van de oplossing. Onlangs was in Nunspeet het eerste regionale ondernemersnetwerk dat zich richt op een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook mensen met beperkingen kunnen deelnemen, van start gegaan. Een primeur voor de Veluwe, die hiermee de eerste regio is met een eigen netwerk van De Normaalste Zaak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OOSTENDORP - Op 26, 27 en 28 juni 2014 worden de inmiddels traditionele Oostendorpdagen gevierd. Dit jaar is gekozen voor het thema "Oostendorp in glitter en glamour". Op donderdagavond 26 juni beginnen de festiviteiten met een optocht die om 18.45 uur vertrekt vanaf het bedrijventerrein Oostendorp. Aan de optocht nemen o.a. oude voertuigen deel, alsmede Excelsior Oostendorp en "Blue Seals" uit Zeewolde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

IMG 7862-dinsdag

DOORNSPIJK - Dag twee van de Avondvierdaagse in Doornspijk zit erop en ook vandaag werd vol goede moed begonnen aan de afstand naar keuze die de deelnmers langs diverse mooie plekjes in en rond Doornspijk bracht.

Kijk HIER voor een fotoreportage van André ter Velde

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

brand

't HARDE - Een schuur aan de Koeweg in 't Harde, waar hooi in lag opgeslagen, is vanavond door brand verwoest. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar het mocht niet baten. Niemand raakte gewond en een nabij gelegen woning kwam niet in gevaar. Er is een kleine hoeveelheid asbest van het dak  neergekomen op het erf, maar dit levert geen gevaar op voor de omgeving, aldus VNOG op twitter. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

9DDB369F

ELBURG - MEMOVO vervoert sinds de jaren '80 inwoners van Elburg van A naar B. Dit kan dankzij  een groep enthousiaste vrijwilligers die zich dagelijks voor MEMOVO inzet. Daar waar vroeger de groep vrijwillige chauffeurs bestond uit gepensioneerde mannen, is daar in de loop der jaren een groep mannen en ook vrouwen van een jongere leeftijd aan toegevoegd. Sinds kort heeft MEMOVO ook een aantal tijdelijke vrijwilligers in dienst. Tijdelijk, omdat ze tijdelijk werkloos zijn en zij zich in deze periode van werkloosheid willen inzetten voor de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

FMER0334-

REGIO/ELBURG - Het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe is op 28 mei jl. voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen geweest. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten leveren elk twee collegeleden (Harderwijk drie) in het algemeen bestuur. Ook de gemeenten Nijkerk en Zeewolde leveren twee collegeleden in het algemeen bestuur, vanwege hun deelname aan de taak sociale werkvoorziening en leerlingzaken. De gemeenten werken vrijwillig samen aan de ontwikkeling van een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Fietstocht 1

ELBURG - Op zaterdag 14 juni as. vindt de jaarlijkse fietstocht plaats die wordt georganiseerd door oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. De tocht start om 09.00 uurvanaf het Gruithuis, Krommesteeg 11 in Elburg. Dit jaar staat de tocht in het teken van de oude zeepolder Oosterwolde. De fietstocht voert onder andere via de Kamperdijk en de Zomerdijk naar Noordeinde. Vervolgens gaat de tocht naar een tamelijk onbekende buurtschap in de omgeving van Kampen. Via diverse polderwegen gaat de reis verder richting Zuideinde (Kamperveen) en Oosterwolde. Via de prachtige weidegebieden fietsen we dan weer terug richting Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op maandag 9 juni 2014 zal i.v.m. een Pinkstermarkt de binnenstad (m.u.v. bewoners met parkeerontheffing) van Elburg en de Havenkade in Elburg worden afgesloten van 10:00 t/m 18:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op kruisingen en in bochten van wegen wordt het uitzicht van verkeersdeel­nemers vaak belemmerd door te hoge bomen, hagen of andere gewassen. Daarom zijn in artikel 2:15 van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Elburg bepalingen opgenomen die de eigenaren of gebruikers van gronden verplichten beplanting, tuinmuren, schuttingen of opslag van materialen e.d. op genoemde kruisingen en bochten lager te houden dan 0.80 m.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'T HARDE - Het dorpscomité Op 't Harde vergadert op woensdagavond 4 juni a.s. in Jeanne d' Arc Blerckweg 5, 8084 EC 't Harde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur om met ons te spreken over zaken van de wijk. Voor meer informatie: www.dorpscomiteoptharde.nl. E-mailadres: info@dorpscomiteoptharde.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De route (papiercontainer maandag 1) van maandag 9 juni 2e Pinksterdag wordt gereden op woensdag 11 juni.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, tel 0800-2224111.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gelders archief

REGIO - De archieven van het Kadaster in de provincie Gelderland over de periode 1832 – 1989 zijn sinds kort in te zien bij het Gelders Archief. De archieftoegang is via internet raadpleegbaar. Het gaat om meer dan een kilometer aan registers en ongeveer 14.000 kaarten. Het Kadaster legt met behulp van kaarten en registers de eigendoms- en zakelijke rechten van burgers en rechtspersonen vast, die ze hebben op onroerende goederen, zoals hypotheken, erfdienstbaarheden en erfpacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 7867-maandag

DOORNSPIJK - De Doornspijkse Gymnastiek Vereniging houdt van maandag 2 t/m donderdag 5 juni a.s. haar jaarlijkse avondvierdaagse! Start elke avond vanaf 18.30 uur bij Dorpshuis de Deel. Onder ideale weersomstandigheden konden de wandelaars vanavond hun eerste avond lopen.

Kijk HIER voor een fotoreportage van André ter Velde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

aleida

ELBURG – Op 30 en 31 mei jl. werd het historisch openluchtspel Aleida van Putten in de Kloostertuin in Elburg opgevoerd. Gelukkig was het prachtig weer. Het publiek reageerde enthousiast en met staande ovaties op de inspanningen van de ruim 60 spelers, muzikanten, vrijwilligers en figuranten. De laatste dagen voor de optredens ontstond er een grote toeloop op de entreebewijzen, waardoor beide voorstellingen volledig uitverkocht waren en er behoorlijk wat geïnteresseerden geen plaats meer konden bemachtigen. 'Deze productie was een groot succes', laat de organisatie bij monde van Joop Zwart weten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto 2

ELBURG - Marga Schoots – Van Duren is medewerker bedrijfsvoering bij de gemeente Ermelo. Sinds 27 maart 2014 is ze echter ook namens de VVD raadslid in de gemeente Elburg.

Op www.raadslid.nu staat een uitgebreid interview met dit kersverse raadslid die, zoals ze zelf aangeeft,  het een hele eer vindt dat ze vanuit de samenleving het mandaat heeft gekregen om een grote groep mensen te mogen vertegenwoordigen en zo de kracht van onze democratie te laten werken.

Lees HIER het hele interview.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)