(advertentie)

bovenaf

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2015-2018. Op maandagavond 3 november 2014 staat deze MPB op de agenda van de raad, die in haar vergadering dan de financiële keuzes voor 2015-2018 vaststelt. De gemeentelijke lasten voor een gemiddeld gezin nemen in 2015 met nog geen 1,3 % toe. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) behoort de gemeente Elburg daarmee nog steeds tot de goedkopere gemeenten van Nederland. "En dat is iets om trots op te zijn, zeker in deze tijd."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

DSC 0010

ELBURG - Woensdag 1 oktober werd in het kader van de internationale Ouderendag in heel Nederland voorgelezen aan ouderen. In het werkgebied van de Bibliotheek Noord-Veluwe werd voorgelezen door burgemeester Pijnenburg (Rehoboth Wapenveld), wethouder van Norel (Speulbrink Vaassen), wethouder Tigchelaar (De Bongerd Hattem), wethouder Hospers (Hof van Blom Hattem), wethouder Vos (De Hullen Oldebroek) en raadslid Dijkhuizen (Nieuwe Feithenhof Elburg) aan groepen ouderen. Met zichtbaar plezier genoten de ouderen van de verhalen. De Bibliotheek Noord-Veluwe organiseerde dit feestelijke evenement om samen met de Leescoalitie, de landelijke organisatie achter de Nationale Voorleeslunch, te laten zien dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

Kijk HIER voor foto's van Anja van Boven

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

tabel

REGIO - Automatische brandmeldingen van brandmeldinstallaties veroorzaken naast daadwerkelijke uitrukken ook veel meldingen die bij nader inzien geen terechte brandmeldingen zijn. In die gevallen rukt de brandweer voor niets uit. Hierdoor ontstaan onnodige (maatschappelijke) kosten. In opdracht van het algemeen bestuur neemt de brandweer binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) maatregelen om het aantal loze uitrukken terug te dringen, met als einddoel het voorkomen van loze uitrukken. Uit de eerste resultaten blijkt; het aantal loze uitrukken daalt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Humanitas is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. De missie van Humanitas is: mensen helpen weer grip te krijgen op hun eigen leven, ongeacht hun cultuur, geloof of levensbeschouwing. Steeds meer mensen zijn niet of nauwelijks in staat de eigen financiën op orde te houden. Met de activiteit "Thuisadministratie" helpt Humanitas deze mensen hun huishoudboekje op orde
te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

OOSTERWOLDE - Op woensdagmiddag 22 oktober van 13.00 tot 17.00 uur houdt VSCO'61 haar jaarlijkse (herfstsportdag) op sportpark de Heughte. Deze sportmiddag is voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar en staat in het teken van: samen sporten met leden en niet leden van VSCO'61.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - In de maanden voor de zomervakantie maakten de meeste gemeenten de nieuwe samenstelling van hun colleges en gemeenteraden bekend, na de verkiezingen in maart van dit jaar. Zo ook in de regio Noord-Veluwe. Met de zomervakantie achter de rug, gebruikt woningcorporatie UWOON dat moment om met de nieuwe colleges en gemeenteraden met vernieuwde energie te werken aan goede huisvesting. Een overzicht van feiten & cijfers van UWOON's resultaten in 2013 vormt daarvoor de basis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ELBURG - Op zondag 12 oktober a.s. is er weer een Celebration30±. Na de samenzang spreekt Jeannette Westerkamp over Wandelen met God of achter jezelf aanhollen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Optimist herfstwedstrijd 2014

ELBURG - Afgelopen weekend was het weer een drukte van belang op de Watersport Vereniging Admiraal van Kinsbergen in Elburg. Al heel vroeg waren de vrijwilligers aan het werk om een goede baan uit te zetten met boeien, het startschip op zijn plaats te leggen, de proviand voor de dag aan boord te krijgen en de rescue boten vaarklaar te maken. Alles om de herfstwedstrijden goed te laten verlopen. Ook de deelnemers waren al vroeg aanwezig om hun boot zeilklaar te maken en te luisteren naar de uitleg over de wedstrijden, ofwel 'het palaver'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

aka

REGIO - Tijdens de diploma-uitreiking bij de Inclusief Groep deze week was de stemming opperbest. Alle 14 deelnemers aan de AKA-opleiding waren namelijk geslaagd! De beide docenten waren dan ook supertrots: "We zijn anderhalf jaar geleden begonnen en de tijd is voorbij gevlogen. Jullie hebben in die tijd veel geleerd, het examen gedaan en nu een MBO-diploma op zak. Iedereen is geslaagd, zelfs voor de moeilijkerekenopdrachten. En dat ook nog eens met mooie cijfers. Complimenten voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!"

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

FIETSVER

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Bottertje-verlenging-contract

ELBURG - Het is mooi als een ondernemer zijn steun aan de Elburger Sport Club prolongeert. Namens de club mocht Addie ten Have de afspraken met Viswinkel Het Bottertje voor een nieuwe periode vastleggen. Het Bottertje is hét voorbeeld van een echt familiebedrijf. Alle familieleden zijn werkzaam in het bedrijf. In 2002 werd de viswinkel van Bosman overgenomen door deze Urker familie. Na 9 succesvolle jaren in de binnenstad was het de tijd dat zoon en dochter ook deel gingen uitmaken van het bedrijf. Dat was het moment waarop werd besloten een geheel nieuwe winkel te openen in Winkelcentrum de Vrijheid. De verse vis wordt dagelijks aangevoerd vanaf de visafslag te Urk. Alle soorten verse vis zijn verkrijgbaar maar ook voor tapas en vissalades kunt u terecht bij het Bottertje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

om

Tientallen overtredingen natuur- en milieuwetgeving

REGIO - Op zaterdag 27 september is in grote delen van het buitengebied van de provincie Gelderland gecontroleerd op de naleving van vooral de 'groene' wet- en regelgeving. Hierbij kregen tientallen mensen een bekeuring voor het overtreden van natuur- en milieuwetgeving. De controles in de regio Noord-Veluwe, in de omgeving van Apeldoorn en in de Achterhoek zijn zoals gebruikelijk uitgevoerd onder leiding van Stichting Groennetwerk. Ook elders in de provincie waren toezichthouders op pad. De actie vond plaats in het kader van de Gelderse Handhavingsweek. Er waren diverse acties, maar zaterdag stond het groentoezicht centraal. In totaal namen meer dan 70 toezichthouders deel aan de actie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op maandag 23 september jl. organiseerde MEE Veluwe een informatiebijeenkomst over het project MEE op Weg in Elburg. Het project biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om meer zelfstandig te leren reizen. Na het informatieve deel van de bijeenkomst ging wethouder Krooneman in gesprek met Patrick Schmidt. Samen spraken ze over de veranderingen in de zorg en de ervaring van Patrick om met een beperking zelfstandig te reizen met het OV.

Patrick zit in een rolstoel en maakte jarenlang gebruik van aangepast vervoer. Maar naarmate hij ouder werd en ging studeren, kreeg hij steeds meer behoefte om zelfstandig te reizen. "De taxi's kwamen vaak te laat, waardoor ik zelf ook te laat op afspraken kwam", vertelt Patrick.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

UDDEL/'T HARDE -  Zaterdag 27 september was het een drukke dag voor de Uddelse brandweer. Zij waren deze dag gastheer tijdens de brandweerwedstrijd die gehouden werd voor de korpsen in de cluster EVA - Epe - Apeldoorn - Voorst. De locatie waar de wedstrijd werd gehouden was goed geheim gehouden. En men had een prachtige locatie, op het terrein van Boeve en Hop aan de Aardhuisweg. Er stonden dertien korpsen ingeschreven, maar doordat Hoog Soeren zich had afgemeld bleven er dus twaalf korpsen over die streden voor de eerste plaats op het podium. Om dat te bereiken moesten de korpsen het nodige werk verzetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Van 14 tot en met 21 november zal door militairen van de Koninklijke Landmacht worden geoefend in de gemeente Elburg.
Het betreft een oefening van het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando (JISTARC). In de aangegeven periode oefenen de militairen van JISTARC, in het aangegeven gebied hun basis militaire vaardigheden, skills en drills. Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich globaal tussen: Wezep, Harderwijk, Lelystad en Swifterbant. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Groepsfoto Scouting Elburg

ELBURG - Ruim 100 scouts in de leeftijd van 6 tot 16 stonden afgelopen zaterdag zenuwachtig met hun plunjebaal bij het Clubhuis van Scouting Elburg, klaar voor een wel heel bijzonder groepskamp. Omdat Scouting N.S. Rambonnetgroep in Elburg dit jaar hun 75 jarig bestaan vieren kon dit wel eens een heel leuk weekend worden met ook nog eens heel mooi weer!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hangjongeren

ELBURG - Een nieuw schooljaar is ingegaan. Voor veel 12-jarigen betekent dat een spannende tijd. Een nieuwe school, nieuwe omgeving en vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je op een schoolfeest, kamp of in een tussenuur als je een biertje of mixdrankje krijgt aangeboden? Zeg je dan nee? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt.

De gemeente Elburg stuurt deze week aan alle ouders/verzorgers van 12-jarigen een brief en folder. Hierin staat een aantal opvoedingstips en feiten over alcohol en jongeren om over dit onderwerp in gesprek te gaan met hun kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

handenschudden

ELBURG - Soms maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde geluiden van de buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil. De irritaties beginnen vaak met een kleinigheid. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de boosheid zo toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen, levert niet altijd op wat buren zich wensen. Het lost misschien het conflict op, maar het zorgt niet altijd voor een prettig contact met de buren. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. In 2015 zal alleen de individuele bijzondere bijstand nog bestaan, de categoriale bijstand wordt per 1 januari 2015 afgeschaft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadsbezoek voedselbank

ELBURG - Raadsleden op werkbezoek bij de voedselbank. Circa 70 vrijwilligers zorgen wekelijks voor honderden pakketten.

Het werkbezoek samen met een nog te houden armoedeconferentie op 15 oktober zijn een voorbereiding op een heroverweging van het minimabeleid komend najaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)