(advertentie)

'T HARDE - Herkent u zichzelf in woorden als: even snel, geen tijd voor, ik zou niet weten wanneer... Dan is de workshop Ontspanning iets voor u/jou! Het is belangrijk om weer eens bewust te worden van uw lichaam: wat doen mijn spieren, waar adem ik, hoe beweeg ik me? Dan is de workshop ontspanning,die op 25 september wordt gegeven in wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc, wellicht iets voor u.

Lees meer >

(advertentie)

ELBURG - De gemeente Elburg organiseert in samenwerking met de fietsersbond op vrijdag 26 september een E-bikedag. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) vormt een dergelijke voorlichting geen overbodige luxe: "Er vinden gewoon teveel nodeloze ongelukken plaats en voorkomen is beter dan genezen." De E-bikedag vindt plaats in 't Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg, van 9:00 tot 16:00 uur.

Lees meer >

(advertentie)

tnejoel

ELBURG - Van 2 oktober 2014 tot en met 7 maart 2015 toont Museum Sjoel Elburg ruim dertig foto's van de Belgische fotograaf Dan Zollmann (1964). Jarenlang legde hij met betrokkenheid, respect en een vleugje humor het leven van de joden in Antwerpen vast. Buiten op straat, waar de in traditionele kleding gehulde joden vaak contrasteren met beelden van de hedendaagse stad. En binnen, in een intieme wereld achter deuren van leerhuizen, winkels en woonhuizen. Hij maakte unieke beelden van de meestal onzichtbare leefwereld van zijn vrome stadsgenoten.

Lees meer >

(advertentie)

2647977

DOORNSPIJK - De ouderensoos op zaterdagmiddag 27 september van 15.30 tot 17.00 uur in Thornspic-Doornspijk staat vooral in het teken van het unieke natuurgebeid de Oostvaardersplassen. De filmbeelden laten zien hoe de natuur zich in veertig jaar heeft ontwikkeld van Zuiderzee tot nieuwe wildernis. De beelden zijn niet alleen mooi en indrukwekkend maar laten ook zien hoe wreed de natuur soms kan zijn.

Lees meer >

(advertentie)

Boring naar schaliegas voorkomen door CDA

ELBURG - In de Nederlandse grond zitten twee lagen die schaliegas kunnen bevatten. Het Geverik Laagpakket zit voor een klein deel onder Elburgs grondgebied. Er is internationaal veel te doen over de schadelijke gevolgen van de winning van dit gas. Voor de Elburgse CDA fractie een reden om de ontwikkelingen kritisch te volgen. Schade aan het milieu, grondwater, maar ook de verzakking van woningen; zijn de donkere wolken die nu al hun schaduw werpen op mogelijke plannen. De CDA fractie stelde daarom schriftelijke vragen aan het college omtrent de ideeën die het college hierover heeft.

Lees meer >

(advertentie)

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld. Het betreft een programma op hoofdlijnen. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het Sociaal Domein. Het collegeprogramma volgt daarmee het thema van het coalitieakkoord, Sociaal en Stabiel. Burgemeester Frans de Lange is tevreden over dit akkoord. Andere speerpunten zijn de onderwerpen duurzaamheid, ondernemerschap, werkgelegenheid, minimabeleid en het stabiel financieel beleid.

Lees meer >

(advertentie)

ELBURG -  De politie heeft dinsdag 16 september de snorfiets van een 34-jarige Kampenaar in beslag genomen. Hij werd dit jaar voor de derde keer rijdend aangetroffen terwijl hij geen rijbewijs heeft.

Agenten zagen de man omstreeks 13.30 uur op de Zuiderzeestraatweg in Elburg rijden en controleerden hem.

Lees meer >

(advertentie)

ELBURG - Aanstaande zaterdag 20 september organiseert KV Elburg weer de kangoeroeclub. De jongste jeugd is vanaf 09.30 uur weer van harte welkom op het korfbalveld op het Burg. Bode sportpark te Elburg. Tussen 09.30 en 10.30 uur worden er weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Lees meer >

(advertentie)

ELBURG - Elburg is het mooiste kleine stadje van Nederland. Dat beweert tenminste Bert Stulp met zijn Monumentenindex. Op de tweede plaats staat Harlingen en Hattem maakt de top drie compleet. Stulp, afkomstig uit Doesburg, nam in zijn index zijn alleen stadjes van 5.000 tot 25.000 inwoners onder de loep.

Lees meer >

(advertentie)

REGIO - VNO-NCW Midden is gematigd positief over de begroting, die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd. Voor een echte 'groeiagenda' zijn de voorgestelde maatregelen in onze ogen nog niet voldoende. De regionale werkgeversvereniging doet een beroep op het kabinet de komende belastingherziening te gebruiken voor een aanzienlijke netto lastenverlichting om daarmee vooral consumentenbestedingen te stimuleren.

Lees meer >

(advertentie)

ELBURG - Op 29 september komt de oudergespreksgoep, bestaande uit ouders van kinderen mat ASS of ADHD, weer bijeen in de Agnietenschool aan de Hoekwant 45 te Elbug. Aanvang 19.30 uur. Thema dit keer is planning, organisatie en huiswerk.

Lees meer >

kanariepietjes

OOSTERWOLDE - Onder het genot van een heerlijk zonnetje en onder aanwezigheid van vele ouders, opa's en oma's, spelers van VSCO'6, is de voetbalschool bij VSCO'61 zaterdag weer begonnen.

Ongeveer 15 jongens en meisjes stonden al vroeg op om te gaan trainen bij de kanariepietjes. De eerste keer is altijd spannend maar ook zeker leuk. Sommige kinderen hadden er gelijk al veel plezier in, anderen moesten nog even wennen.

Lees meer >

kruis

Jubileumfeest op 11 oktober 2014

OLDEBROEK - De afdeling Elburg en Oldebroek van het Rode Kruis viert haar 70- jarig jubileum met een spetterend feestje voor jong en oud. Op 1 oktober 1944 werd de afdeling opgericht en op za­terdag 11 oktober 2014 is het groot feest in en rond het Rode Kruis gebouw in Oldebroek (Van Sytzamalaan).

Lees meer >

ambulance

ELBURG - Zaterdag 20 september tijdens het startweekend van Hervormd Elburg is er een EHBO middag voor iedereen. Het belooft een hele bijzondere middag te worden en iedereen van 8 jaar en ouder is van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden en het programma begint om 14:00 uur in de Oosterkerk, Klaverplein te Elburg. Het programma duurt tot ongeveer 16:30 uur, en tijdens een pauze krijgt u iets te drinken aangeboden.

U en jij kunnen in contact komen met wat het EHBO-proces precies inhoudt. Zonder EHBO-ers kunnen we niet en nog steeds zijn er EHBO-ers nodig. Daarom deze workshop, want jong geleerd is oud gedaan.

Lees meer >

tanja klip

REGIO- Waterschap Vallei en Veluwe is blij met de Deltabeslissingen, die koning Willem-Alexander vandaag noemde in zijn troonrede in de Ridderzaal. "Dit zet de toon voor een waterbestendige, gezonde toekomst van ons land", zegt dijkgraaf Tanja Klip-Martin van het waterschap. De beslissingen staan in het Deltaprogramma 2015, dat op Prinsjesdag door deltacommissaris Wim Kuijken is overhandigd aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer >

bijbel

DOORNSPIJK - Maandag 22 september is de tweede avond in een serie Bijbelstudies die eens per 2 weken gehouden worden in 't Veurhuus, in't hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er gratis koffie en thee. Het 2de hoofdstuk van de Filippenzenbrief wordt behandeld. Rond 20.45 uur wordt er afgesloten en is er nog gelegenheid voor vragen of napraten onder het genot van koffie en thee.

Lees meer >

WIJK

ELBURG - In de troonrede 2013 nam onze koning het woord "participatiesamenleving" in de mond. Het woord wil uitdrukken dat de overheid terugtreedt op het terrein van zorg en ondersteuning en weer meer bij de samenleving neerlegt. Wethouder Willem Krooneman: "Veel burgers vinden het eigenlijk heel gewoon om naar elkaar om te zien en er te zijn voor je naaste als die het even niet meer redt. Van dat onderling dienstbetoon zullen we het in de toekomst nog meer moeten hebben. Dat kan binnen allerlei verbanden: binnen je familie, een vereniging of kerk. Maar ook de buurt speelt daarin een belangrijk rol: een goede buur is immers beter dan een verre vriend. Dat werkt echter pas als je elkaar een beetje kent.

Lees meer >

ELBURG - De politie heeft op maandag 15 september een 43-jarige Elburger twee maal bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Een volgende keer wordt zijn auto in beslag genomen.

Lees meer >

orgel3

ELBURG - St. Orgel Kloosterkapel Elburg start het nieuwe seizoen op vrijdag 24 oktober met een concert van organist Rienk Bakker en harpiste Arrianne Schipper. Het optreden vindt plaats in de dubbelkapel van het voormalige Agnietenklooster, nu Museum Elburg. Aanvangstijd concert 20.00 uur. Kapel open om 19.30 uur. 

Lees meer >

leergeld

ELBURG - Wethouder Willem Krooneman heeft jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Noord Veluwe overhandigd gekregen.

Het doel van stichting Leergeld Noord Veluwe is het voorkomen dat kinderen door gebrek aan financiën van hun ouders in een sociaal isolement terechtkomen. Geldgebrek mag geen reden zijn voor het niet deelnemen aan activiteiten die juist belangrijk zijn voor de vorming van een kind.

Lees meer >