Bijbelstudie voor jong en oud

Kalender
Kerkelijk en geloof
Datum
23 september 2019

Beschrijving

Een nieuwe serie Bijbelstudies met verschillende ervaren Bijbelleraren gaat van start op maandagavond 9 september in ‘Hart van Thornspic’ van 19.30 -21.00 uur aan de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk. Vanaf 19.15 uur staan koffie en thee klaar en na afloop is er gelegenheid om na te praten. De interkerkelijke  ‘Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic’ heet iedereen van harte welkom.   Toegang en drinken zijn vrij, met een collecte voor de onkosten.

 Op 23 september hoopt Theo du Crocq ‘de Here Jezus in het Oude Testament’  te behandelen. Later volgen Bert van Twillert over ‘het einde van Babel en de oprichting van Gods Koninkrijk’, Dirk-Jan Jansen over ‘op weg naar het Koninkrijk’ en ‘op weg naar het Vaderhuis’, Gellius Vochteloo over de ware Wijnstok en de goede Herder, en tot slot Arjan Baan over geestelijke karaktervorming, geestelijke groei en geestelijke strijd.

Deze lezingen zijn een goede stimulans om  inzicht in de Bijbel en een praktische geloofswandel met Jezus Christus te versterken.

Voor meer informatie bel 0525-654906, 06-27367962 of zie www.sebt.nl.