Samen de toekomst van Doornspijk bepalen

Kalender
Overig
Datum
18 januari 2018

Beschrijving

agenda

DOORNSPIJK - De gemeente wil in samenwerking met de inwoners van Doornspijk en belanghebbende organisaties, zoals het wijkcomité, een nieuw plan opstellen voor het dorp. Wat vinden de inwoners van Doornspijk goed, wat niet en waar zou verandering of verbetering in gebracht moeten worden. Alles is bespreekbaar en kan worden ingebracht. U bent van harte uitgenodigd om daarover van gedachten te wisselen tijdens de inwonersavond op18 januari 2018 in dorpshuis De Deel, aanvang 19.30 uur.Wat is de beleving van de inwoners en de ondernemers. Hoe wordt het wonen, het werken en het recreëren in het dorp ervaren. Wat zijn de wensen, verlangens en verbeterpunten. Welke maatregelen vinden de inwoners en de ondernemers van belang die genomen zouden moeten worden, zodat Doornspijk een aantrekkelijke woonplaats en werkomgeving blijft. O.a. de functie en het gevolg van de Zuiderzeestraatweg West voor het dorp is een belangrijk aspect in het geheel.
Al die informatie wordt dan verzameld, gebundeld en voorgelegd aan het college. Bezien zal dan worden wat er allemaal mogelijk is en hoe dat geregeld kan worden.

De bevindingen van het college worden weer met de inwoners teruggekoppeld voor commentaar. Daarover zal dan een vervolgavond worden georganiseerd. Op dat moment kunnen keuzes worden aangegeven of prioriteiten worden gesteld voor de uitvoering van de gevraagde wensen en te nemen maatregelen. Het is vervolgens de bedoeling om die gegevens in een Omgevingsplan, een zogenaamd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (een bestemmingsplan met meer mogelijkheden), op te nemen. Met het plan wordt vooruit gelopen op de nieuwe Omgevingswet.