Digitale informatiesessie over herinrichtingsplannen voor de Vesting

Kalender
Overig
Datum
3 november 2020

Beschrijving

VEST

ELBURG  -  Goed nieuws over de herinrichtingsplannen voor de Vesting. De werkzaamheden starten begin januari en het project kent een uitdagende planning. Het doel is om de herbestrating voor het begin van het toeristenseizoen, begin april 2021, gereed te hebben.

Op dinsdagavond 3 november 19:00 uur vindt er via de gemeentelijke Facebook-pagina een digitale informatiesessie plaats. Dan geeft projectleider dhr. Quintijn Deenekamp een presentatie over het projectplan en de planning. Iedere geïnteresseerde kan aan die sessie meedoen en dan ook zijn/haar vragen stellen.

Vanuit de inwoners, winkeliers, horeca-eigenaren en vastgoedeigenaren in de Vesting is een projectbegeleidingsgroep samengesteld die de oren en ogen vormen voor de uitvoerders. Deze groep bespreekt de praktische zaken -zoals de toegankelijkheid van wegen op bepaalde momenten- met de projectleider, het bouwteam en de gemeente. Op deze manier is de communicatie tussen de verschillende partijen goed gewaarborgd. Hoe dan ook zorgt de herinrichting voor overlast bij winkeliers, horecaondernemers, inwoners en bezoekers. Want opengebroken straten maken de Vesting nu eenmaal minder goed toegankelijk. Door goed met elkaar te overleggen en goed af te stemmen blijft de overlast voor alle betrokken binnen de perken.