Wie praat er mee over het verstevigen van de samenwerking tussen inwoners en de gemeente?

Kalender
Politiek en overheid
Datum
7 oktober 2020

Beschrijving

Aperloo

't HARDE - Het is al weer even geleden dat ruim 425 inwoners, bestuurders en ambtenaren de Quick Scan Lokale Democratie ingevuld hebben; dat was in het begin van dit jaar. De gemeente Elburg wil de uitkomsten graag met elkaar bespreken. Door de maatregelen rond Covid-19 kon dit tot nu toe niet doorgaan, maar nu wordt de avond gehouden op woensdagavond 7 oktober 2020 in MFC Aperloo op ’t Harde.

De resultaten van de Quick Scan geven een beeld over de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Tijdens de bijeenkomst wordt gepraat over deze uitkomsten met inwoners, raadsleden, college van Burgemeester en Wethouders en ambtenaren.

Het gaat dan over: 

  • Wat zijn de uitkomsten? 
  • Wat valt  op en herkennen we het beeld?
  • Waar kan de samenwerking tussen inwoners en de gemeente verstevigd worden?


De gemeente hooptn aan het einde van de avond samen een concreet plan te hebben voor het verstevigen van de samenwerking en heeft daar u voor nodig! Heeft u de Quick Scan Lokale Democratie ingevuld en wilt u deelnemen aan dit gesprek? Meld u dan voor 1 september aan via marielle.bos@elburg.nl. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 is er ruimte voor 25 inwoners.