Beeldvormende Commissievergadering, technische bespreking

Kalender
Politiek en overheid
Datum
23 november 2020

Beschrijving

Maandag 23 november 19.30 uur

Deze avond gaan de raadsleden met de ambtenaren in gesprek over de diverse onderwerpen. De bespreking is puur informatief en heeft als doel dat de raadsleden alle ins en outs van de voorstellen begrijpen.

Op de agenda staan:

 • 30 uur Re-integratieverordening: het voorstel gaat over de premie voor werkgevers als ze iemand uit een uitkering in dienst nemen.
 • 45 uur Bestemmingsplan voor een bezoekerscentrum bij de A. Vogeltuinen.
 • 00 uur Krediet grondstoffenstation: het gaat over de kosten van het nieuw te bouwen afvalbrengstation
 • 30 uur Afvalstoffenverordening: de verordening gaat over het gescheiden aanleveren van diverse afvalstromen en over het niet-gescheiden aanleveren van plastic, metaal en drankkartons.
 • 45 uur Afvalstoffenheffing: Het gaat over de tarieven voor de afvalinzameling.
 • 00 uur Controleprotocol: het gaat over de richtlijnen voor de accountant bij de controle van de jaarrekening
 • 15 uur Krediet omgevingswet. Het gaat om aanvullende gelden voor de implementatie van de Omgevingswet per 1-1-2022.
 • 30 uur Slotrapportage: Het gaat om het overzicht van de financiën van de gemeente over de afgelopen 8 maanden.

Tijden zijn bij benadering.

De volgende onderwerpen staan wel gepubliceerd op de website, maar worden schriftelijk afgehandeld.

 • Belastingverordening 2021 (m.u.v. afvalstoffenheffing)
 • Benoeming accountant
 • Deelname werkgeversvereniging Veiligheidsregio