Politieke avond

Kalender
Politiek en overheid
Datum
1 november 2021

Beschrijving

RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 1 november 2021 gaan de raadsleden vanaf 19.30 uur met elkaar in gesprek. Het gesprek vindt plaats in de raadszaal. In eerdere bijeenkomsten hebben de raadsleden met de ambtenaren, inwoners en leden van het college van burgemeester en wethouders gekeken wat de effecten zijn van die voorstellen. Nu geven de raadsleden hun oordeel over die voorstellen. Tijdens ‘Het Goede Gesprek’ zal blijken welke raadsleden welk voorstel goed of niet goed vinden en wie mogelijkheden tot verbetering ziet.

Onderwerpen

De raadsleden gaan in gesprek over de volgende onderwerpen:

  • Omgevingsvergunningen Omgevingswet: advies en verplichte participatie
  • Delegatie wijziging omgevingsplan Elburg
  • Afwegingskader Energieopwekking
  • Definitief bestemmingsplan Gerichtenweg 21 Doornspijk
  • Verkeersbesluit bebouwde kom Hokseberg ’t Harde
  • Meerjarenbegroting 2022-2025
  • Jaarrekening diverse stichtingen
  • Kapitaalversterking Alliander
  • Verklaring van een bedenkingen vergunning Berkenweg 9, 9a en 13 te Doornspijk

De volgorde van bespreking en de onderwerpen kunnen nog worden gewijzigd. De actuele volledige agenda is via www.elburg.nl/hetgoedegesprek in te zien. Daar vindt u ook de stukken bij elk agendapunt.

Openbaar

In de raadszaal is beperkt ruimte voor belangstellenden die het gesprek willen volgen. Aanmelden voor een plaats op de publieke tribune is mogelijk via griffie@elburg.nl.


De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden via www.elburg.nl/hetgoedegesprek. Hier kunt u de vergadering later ook terugkijken.


Voor meer informatie kunt u via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688 contact opnemen met de griffie.

 https://www.facebook.com/RaadElburg/