haven

ELBURG - De haven is gesloten voor passanten in verband met het ontbreken van voorzieningen. Dit duurt in ieder geval tot 6 april. De gemeente plaatst een bord bij de ‘ingang’ van de haven en de havenmeester zal er op toezien dat het verbod wordt nageleefd.