De gemeenteraadsverkiezingen zijn al weer een tijdje achter de rug en de rust is enigszins teruggekeerd in Nederland, zo ook in de gemeente Oldebroek. De politieke partijen staan weer met beide benen op de grond en hebben verschillende sentimenten te doorleven. Waar de ene ietsje gewonnen heeft , is de ander gelijk gebleven en is een derde winnaar en is weer een andere partij verliezer, in het echt of voor het gevoel!

Er is een formateur aangetrokken in de persoon van de heer Erris Zandbergen, en het blijft verder angstvallig stil. Men is met zichzelf bezig zo dat heet, er vindt een herschikking plaats en de zaken moeten naar eer en geweten verdeeld worden, al naar gelang de kiezers besloten hebben. Dat heet dan democratie en dat is al sinds jaar en dag het meest geschikte model, het model van meeste stemmen gelden want dat is het, niet meer en niet minder. En of het, het beste is, dat zal de toekomst uitwijzen wie weet ontdekken we in diezelfde toekomst ooit nog een systeem wat, nog meer recht doet aan het individu burger. De tijd zal het leren, heet dat dan met een mooi woord. Een al vele jaren gekoesterde wijshuid, en van wijsheid zal het moeten komen nietwaar ook in de gemeente Oldebroek. Best wel een beetje geharrewar kan ik mij zo voorstellen, er ligt m.i. dan ook een schone taak voor het Algemeen Belang Oldebroek en uiteraard voor de Christen Unie als kartrekker van deze formatie. Samen met de staatkundig gereformeerden beschikken ze in deze samenstelling over 14 plaatsen in de gemeenteraad, een forse meerderheid, als je het afzet tegen de christen democraten met 3 plaatsen en de plaatselijke partij voor de arbeid 1 en dan last but not least de vrije democraten met 1 plaats. De optelsom laat zien dat we het hier dus over 19 zogeheten zetels hebben. Een oppositie die maar weinig in de melk zal hebben te brokkelen met de 5 plaatsen die zij bemachtigd hebben!

En aangezien we in onze gemeente geen Eerste Kamer hebben is er geen eer aan te behalen op deze manier, beamen zal derhalve de uitkomst zijn voor de gedoodverfde oppositie als de genoemde 3 partijen ongeschonden uit de wedstrijd komen, die formatie heet! En dat allemaal terwijl de wijngaard van Veldhoen op Morren het afgelopen weekeinde is ontmanteld, je kon ze gratis ophalen de wijnranken immers. En wat niet gehaald is wordt vernietigd! Jammer van die wijngaard, dat wel natuurlijk en dat er ook geen echte duidelijkheid is ontstaan betreffende een bedrag van circa € 400.000.- (dat wat het destijds allemaal gekost heeft!) zijn de druiven nog zuurder dan dat voor zure druiven gebruikelijk is! Zo ziet u maar weer eens het is, was, en zal altijd mensenwerk zijn en blijven,nietwaar? Althans dat is de mening van Simon,komisch eigenlijk dat de bevechters van, waar zijn al die centen gebleven, nu proberen keurig zaken te doen met diegenen die dit geld de moeite van de discussie niet waard vonden. Het kan verkeren volgens Brederode, niet alleen heel vroeger maar nu anno 2014 nog steeds! Hoe dan ook de Oldebroeker gemeenschap heeft het nakijken, en deze keer nog weer eens Extra, want er gaat ook weer een wethouder met vakantie, sorry ik bedoel met wachtgeld! De heer Carlo van Dijk houdt het na overleg met zijn fractie voor gezien. Het mag wat kosten, en zeker als het geld van u en mij is! Inmiddels heeft men hem bedankt voor zijn goede diensten, las ik in de pers.....zou eigenlijk niet moeten kunnen. Van zoiets moet "Reuring"komen, boontje komt immers bijna altijd om zijn loontje!Verwijten van Simon welnee, wie de schoen past trekke hem aan.

Goed Goan.

Simon Schrijver.

Voor eventuele reacties simonschrijver@locourant.nl