elburg logo

ELBURG -  Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Elburg (circa 22.645 inwoners) hebben zich 32 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de 32 sollicitanten bevinden zich 8 vrouwen. De leeftijd varieert van 33 tot 63 jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

ChristenUnie: 10
CDA: 7
SGP: 4
VVD: 3
D66: 2
PvdA: 2
GroenLinks: 1
Onbekend: 3

Onder de kandidaten bevinden zich één burgemeester, zeventien (oud-)wethouders, vijf raadsleden en twee leden van Provinciale Staten. De overige zeven sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening.

Procedure
In de komende tijd zal de Gelderse commissaris van de Koning gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Elburg is samengesteld. In dit overleg wordt de selectie van kandidaten met wie de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgelegd. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juli in de gemeenteraad van Elburg worden vastgesteld.

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.