sloop 1

't HARDE - Door de beëindiging van de overeenkomst met Centrumplan ’t Harde b.v. is de gemeente opnieuw eigenaar geworden van de oude winkelpanden in winkelcentrum 't Harde. Daarmee is de weg vrij is om te slopen en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en kansen. Inmiddels is Lagemaat sloopwerken BV met de eerste sloopwerkzaamheden begonnen. Hierna wordt het terrein aangevuld tot het maaiveld. De gemeente zoekt samen met de klankbordgroep naar een goede afwerking van het terrein. Daarbij wordt ook het gedeelte Sportlaan aangepakt, dat ligt tegenover de ingang van Deen Supermarkten.

sloop2

Verder met fase 3

Op 28 november heeft de gemeente aan de bewoners van ’t Harde gevraagd wat zij belangrijk vinden voor het winkelcentrum. De informatie die op deze avond is verkregen zal samen met ideeën die al eerder en na die tijd zijn aangeleverd worden onderzocht op haalbaarheid en bijdrage aan een levendig Centrumplein. Daarbij geldt dat snelheid belangrijk is maar niet ten koste moet gaan van de kwaliteit.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment