vve certificaat

ELBURG - Woensdag 14 februari ontvingen 17 medewerkers van Prokino Elburg tijdens een feestelijke bijeenkomst hun officiële VVE-certificaat.

VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is bestemd voor jongere kinderen die kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Met behulp van de methode Uk en Puk worden deze jonge kinderen uitgedaagd de wereld te ontdekken en nieuwe vaardigheden op te doen. Niet door lesjes te leren, maar gewoon door lekker te spelen.

Op de peutergroepen en op de kinderdagverblijven van Prokino Elburg beschikken alle vaste medewerkers nu over het officiële landelijke VVE certificaat. Dit certificaat hebben zij behaald na een tweejarige training. Tijdens deze training zijn alle verschillende ontwikkelingsaspecten van het jonge kind aan bod gekomen, maar ook vroeg-signalering en ouderbetrokkenheid is behandeld.

Prokino vindt het heel belangrijk om jonge kinderen met kans op een onderwijsachterstand tijdig te helpen. Middels een subsidie van de gemeente Elburg zijn er diverse VVE plaatsen beschikbaar op de verschillende peutergroepen. De groepen zijn voorzien van de VVE methode Uk en Puk.

Ouders kunnen hun peuters niet zelf opgeven voor een speciale VVE plaats. Via het CJG worden de jonge kinderen met een onderwijsachterstand geïndiceerd en geplaatst op één van de door de gemeente gesubsidieerde VVE plaatsen. Op deze manier draagt Prokino samen met de gemeente zorg voor een tijdige signalering en aanpak van onderwijsachterstanden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment