winkelvesting 2016

In de Raadsvergadering van maandag 11 juni jl. hebben vijf van de zeven raadsfracties in Elburg besloten de Detailhandel structuurvisie aan te nemen met toevoeging van een amendement. In het amendement, waar CU, CDA, Algemeen Belang, VVD en PvdA mee hebben ingestemd is vastgelegd dat er niet gebouwd mag worden op ‘Het Schootsveld’. Dit betekent dat er geen extra supermarkt bij de stad gaat komen en dat ook de uitbreiding van de Jumbo onder druk staat.

Dit waren uitdrukkelijke wensen van de ondernemersvereniging van Winkelvesting Elburg (WVE). Deze wensen worden ondersteund door extern onderzoek van Emma- Retail adviesbureau voor detailhandel gerelateerde zaken.

Bij het bestuur van de Winkelvesting Elburg bestaat het gevoel dat de raadsleden onvoldoende kennis hebben genomen van de inhoud van de Detailhandel structuurvisie en de onderliggende rapporten.

Ondanks het feit dat alle externe onderzoeken uitwijzen dat ‘Het Schootsveld’ de beste locatie zou zijn voor de verplaatsing van de Aldi, heeft de Raad anders besloten. De angst voor het schenden van het beschermd stadsgezicht weegt zwaarder dan economische ontwikkeling en het veiligstellen van de toekomst van de binnenstad. Tijdens het debat van afgelopen maandag gingen de fracties uit van allerlei aannames.

Het door de stuurgroep voorgestelde stedenbouwkundige onderzoek dat zou gaan over hoe je zonder het stadsgezicht aan te tasten een mooie efficiënte supermarkt kan bouwen, is door de vijf partijen van tafel geveegd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Elburger Monumentencommissie zagen, mits inpasbaar en passend in het stadsgezicht, geen bezwaar. Waarom de Raad van Elburg wel?

De Raad negeert met deze werkwijze het bijzondere feit dat de verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente Elburg elkaar, na twee jaar moeizaam vergaderen, hadden gevonden. De Detailhandel structuurvisie werd gedragen door alle vier verenigingen, de belanghebbenden konden zich vinden in deze visie. Is burgerparticipatie een leeg begrip voor de Raad? De raadsleden zeggen zeer betrokken te zijn bij de Vesting.

Alle partijen vinden dat de Vesting economisch gezond moet zijn maar voorgestelde plannen worden constant gedwarsboomd. Partijpolitiek blijkt belangrijker dan de toekomst van de stad en de ondernemers in de gemeente.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment