vesting

ELBURG - Op 18 april 2018 heeft het wijkcomité Vesting & Molendorp een interactieve avond georganiseerd in restaurant De Haas om bewoners van de Vesting de mogelijkheid te bieden om mee te denken met de ontwikkeling van Elburg-Vesting. Aan de oproep is veel gehoor gegeven en een groot aantal bewoners uit de Vesting hebben de avond bezocht. Naast bewoners hebben ook een klein aantal geïnteresseerde raadsleden en een enkele wethouder zich laten zien. Gezien is dat er door bewoners onderling flink is gediscussieerd over het wonen en werken binnen de Vesting; en dat was juist de bedoeling van de avond. Alleen daarom al kunnen bewoners en het wijkcomité terugkijken op een geslaagde avond.

De Vestingbewoners hebben een aantal stellingen te zien gekregen waarbij men een voorkeursticker heeft kunnen plakken. De stellingen waren verdeeld  over een 6-tal thema’s:  wonen, winkelen, verkeer, werken, recreëren en leefomgeving. Alle stellingen die men te zien hebt gekregen zijn door leden van het wijkcomité afgeleid van het concept document “Visie op de Vesting” zoals door de Vestingraad opgezet .

De afgelopen periode heeft het wijkcomité de stellingkeuze, opmerkingen en reacties verder geïnventariseerd De uitkomst is ook aangereikt aan de Vestingraad en wordt behandeld in de komende Vestingraad vergadering van 27 juni. Hiermee heeft het wijkcomité haar doel bereikt waarbij de belangen van de bewoner van de Vesting worden ingebracht bij de verdere invulling van de Visie op de Vesting.

De Vestingraad is door de burgemeester en wethouders sinds 2009 geïnstalleerd en heeft als taak zich in de volle breedte bezig te houden met zaken die de binnenstad (Vesting) en de haven aangaan. De Vestingraad bestaat uit vertegenwoordigers van 9 belanghebbende instanties/organisaties, waaronder het wijkcomité Vesting & Molendorp.

Als het gaat om de ontwikkeling van de Vesting probeert het wijkcomité op verschillende manieren de belangen van de bewoners te behartigen. Het wijkcomité zal dan ook intensief contact houden met de verantwoordelijke wethouder. Hoe zich dat in de komende periode verder zal ontwikkelen is door het wijkcomité niet eenvoudig aan te geven, zeker met het oog op de nieuwe raad samenstelling.

In elk geval zal het wijkcomité de bewoner van de Vesting, maar ook het aangrenzende Molendorp, via facebook en website blijven informeren over de Vesting.

vestmol@gmail.com
@vestingmolendorp
www.vestingmolendorp.nl

 

Uitkomsten per thema.

1. Wonen.
a. Een aanzienlijke groep stemt voor autoparkeerplaatsen te verruilen voor een gegarandeerde parkeerplek op plein in het eigen kwartier.
b. Door een groot deel van de stemmers wordt teveel overlast van verkeer ervaren.
c. Woongenot verdient prioriteit.

2. Winkelen
a. Vrije keuze zondagsopening voor musea en winkels wordt door veel aanwezigen ondersteund.
b. Geen behoefte aan een tweede supermarkt en zeker niet binnen Vesting.
c. Gevarieerder aanbod van nieuwe winkels wordt naar uitgekeken.

3. Werken
a. Huurprijzen van winkelpanden lijken voor startende ondernemer veel te hoog te zijn, naar het idee van een groot deel van de aanwezigen.
b. Meer hotel en overnachtingscapaciteit binnen de Vesting lijkt wenselijk.
c. Het belang van festiviteiten wordt door bewoners onderkend, waarbij de winterperiode aandacht verdient.

4. Verkeersvragen.
a. Busbaan geschikt maken voor twee richtingen vinden een groot deel van de stemmers wenselijk, dit om het rijden van rondjes binnen de vesting te voorkomen.
b. Leveranciers zouden moeten gaan distribueren via een (E) distributiepunt buiten de Vesting.
c. Het belang van een voetgangersgebied in het kruis van de Vesting wordt onderkend. Daarnaast moet dit gebied in de zomer fietsvrij zijn.
d. Bereikbaarheid van winkels per auto wordt in beperkte mate ook door de bewoners onderkend.

5. Verkeersstromen.
a. De huidige situatie wordt als acceptabel ervaren echter een sterke voorkeur gaat uit naar een autoluwere binnenstad.
b. Andere varianten kregen duidelijk mindere voorkeur, denk aan verkeer langs de Beekstraat in de winter, deels omdraaien eenrichtingverkeer etc.

6. Recreëren.
a. Musea zouden op zondagmiddag open moeten kunnen gaan.
b. Meer doelgerichte aanpak van festiviteiten. Hierbij moet er kritisch gekeken worden naar de locatie (binnen of buiten de Vesting) in overleg met de bewoners.

7. Mooier Elburg
a. Een ondergrondse parkeergarage en dubbele busbaan zou veel van de aanwezigen aantrekkelijk lijken.
b. Winkels en woonpanden in authentieke stijl handhaven of herstellen.
c. Bestrating beter beloopbaar maken.

 Eigen suggesties.

Er zijn 25 reacties gekomen waarvan de meeste een uitdieping van de voorgestelde thema’s waren. De overige suggesties die door de bewoners zijn genoemd zijn:

• De mogelijke behoefte aan een foodmall of theater, met de suggestie dit in de tramremise onder te brengen, als die vrijkomt.
• GSM netwerk verbeteren.
• Handhavers moeten meer coachen ipv bekeuren.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment