Aanbieding evaluatierapport Belevingsvlucht door regiegroep

REGIO - De regiegroep die door het Ministerie is aangesteld om de belevingsvlucht te helpen organiseren, constateert  dat de cijfers in het Milieueffectrapport veel te laag zijn. Dat schrijft de groep in de evaluatie van de belevingsvlucht. Die werd vandaag aangeboden aan aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De minister wilde vorige week niet reageren op vragen daarover van Kamerleden Cem Laçin en Suzanne Kröger, maar eerst het rapport afwachten. Het rapport ligt er nu met dezelfde conclusies. De Minister wil nu pas na de zomer reageren op de te lage inschattingen.

Conclusie Regiegroep

De regiegroep contstateert dat:

  • het beeld dat in het milieueffectrapport geschetst wordt onjuist is
    • Het gemiddelde geluidsniveau van de metingen van vliegroutes op 1800 meter was 3 dB(A) hoger dan voorspeld in het MER. Bij horizontaal vliegen op 2700 meter waren de verschillen nog groter: 7 à 8 dB(A)
  • het gebied dat in het MER beschreven staat, groter zou moeten zijn.
  • de werkelijke geluidswaarden nog hoger zullen zijn omdat er zwaardere vliegtuigen zullen gaan vliegen vanaf Lelystad.
  • het gemiddelde geluidsniveau (Lden) in werkelijkheid ook overal hoger zal zijn dan in het MER is voorspeld.

De regiegroep vraagt de minister om onderzoek te doen naar de grote verschillen tussen de metingen en berekeningen. Dat betekent volgens ons dat de berekeningen in het MER opnieuw gedaan moeten worden.

Regiegroep wil doorgroei voorkomen

De regiegroep vraagt de minister om het maximum aantal vliegbewegingen vast te leggen in het Luchthavenbesluit omdat bij een eventuele aanpassing in het MER van de geluidsniveau’s ruimte ontstaat voor meer vliegbewegingen.

Bekijk alle documenten van de evaluatie belevingsvlucht

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment