ELBURG-  'Het coronavirus houdt het land in haar greep. Het dagelijks leven van mensen en bedrijven wordt er direct door beïnvloed. Bedrijven wordt nadrukkelijk geadviseerd kantoren te sluiten en medewerkers vanuit huis te laten werken. Dit heeft ook invloed op onze tuinactie van puin naar tuin en in overleg met de directie van WZU hebben wij besloten met onmiddellijke ingang alle handelingen in en om Het Nieuwe Feithenhof stop te zetten tot 6 april. Onze acties om geld voor deze tuin te genereren gaan op een laag pitje gewoon door. Dit heeft ook invloed op het plan van aanpak van de realisatie van de tuin. Door dit uitstel komen we te laat in het seizoen voor het nog kunnen planten van bomen en heesters De tuinrealisatie zal nu in 2 fases worden uitgevoerd,' laat  Bertus Wijnne weten namens de organisatie.

Voor de vakantie willen we het volgende gerealiseerd hebben :

  • Grond bouwrijp maken
  • Aanleggen stroomvoorzieningen
  • Aanleg watervoorzieningen
  • Aanleggen bestrating
  • Plaatsen volière
  • Plaatsen tuinbankjes
  • Plaatsen verlichting
  • Maken overkapping van opslagplaats scoot mobiels
  • Gras inzaaien/leggen

In september zal de beplanting  aangelegd wworden en de bomen geplaatst.

De actiedag van de Wildemaetschool op 19 juni gaat voorals nog gewoon door.

De opening van de tuin zal worden uitgesteld tot nader te bepalen datum. 

Rond 6 april zal worden bezien of verlenging noodzakelijk is. 

Het blijft mogelijk om geld te storten voor onze tuinactie op bankrekening NL80ABNA0418851425 t.n.v E Bos CJ t.b.v., EBF Foundation

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment