waterschapvv

ELBURG - Waterschap Vallei en Veluwe baggert deze maand de vijver aan de Arent toe Boecoplaan. Baggeren vindt één keer in de vijf á tien jaar plaats en is bedoeld om watergangen uit te diepen. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van regenwater, voor schoner (sloot)water en voor een gezond planten- en dierenleven in vijvers en sloten.

De vijver aan de Arent toe Boecoplaan graven we in het midden tot een 2,2 meter diepte uit. Langs de kant wordt voor de veiligheid een ondiepe bodem aangehouden. Om effectief te werken, verlaagt het waterschap het waterpeil. Na het uitdiepen wordtwe langs de kant een “horizontale” oever uitgegraven, voor vissers en anderen om van het water te genieten.

Wat levert dit werk op?

Direct na het baggeren is een sloot schoon en kaal. Het water kan dan weer goed doorstromen, maar de meeste planten zijn met de bagger mee afgegraven. Dit is niet erg. De natuur herstelt zich vanzelf. De verbeterde doorstroming zorgt voor een verbeterde kwaliteit van het water waardoor na verloop van tijd meer plantensoorten in de sloten kunnen leven dan voor de baggerwerkzaamheden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment