thumbnail Opening De Voord Zorgverlening Het Baken 1996 2

ELBURG  - Zorgverlening Het Baken is 25 jaar geleden op initiatief van een breed palet van kerken opgericht. De wens was een ‘eigen’ verpleeghuis voor mensen op de Noordwest Veluwe. Er werd gebouwd, in rap tempo personeel aangenomen en de nieuwe bewoners werden met een warm welkom onthaald op de nieuwe woonzorglocatie De Voord in Elburg. ‘Ondanks de moeilijke periode die de organisatie heeft gehad en nog steeds heeft door corona, en ook de druk op de verpleeghuismedewerkers, is het goed om te vieren en stil te staan bij wat we met elkaar in deze jaren hebben meegemaakt en bereikt,’ aldus Wilfred Juurlink, bestuurder bij Zorgverlening Het Baken. Dat betekent dat zowel bewoners als medewerkers de komende periode getrakteerd worden op een aantal feestelijkheden, passend bij de dan geldende maatregelen.

Opening door Terpstra

Op 30 oktober 1996 opende Erica Terpstra, destijds staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, officieel de locatie aan de Veldbloemenlaan 25. De organisatie staat op deze dag in 2021 graag stil bij dit moment. Hoe ze hier invulling aangeven is nog geheim. Wilfred:  ‘Een dergelijk moment laten we uiteraard niet zomaar voorbij gaan. Er zal, niet alleen op deze dag, aandacht zijn voor iedereen; bewoners, cliënten, vrijwilligers, de samenwerkende diaconieën en medewerkers. Dat betekent dat we op enkele andere momenten leuke activiteiten verzorgen en een kleine attentie hebben. Ook maken we van onze relatiekrant BakenBreed een jubileumnummer.’

Het is bekend dat er in de zorg landelijk een tekort is aan medewerkers, die door de enorme hoeveelheid vacatures snel weer elders aan de slag gaan. Het Baken viert haar jubileumjaar samen met bijna veertig medewerkers die vanaf het eerste uur betrokken waren bij de opbouw van verpleeghuis De Voord. En er zijn ruim twintig vrijwilligers die zich eveneens al deze jaren hebben ingezet bij de ondersteuning van kwetsbare ouderen. ‘Vijfentwintig trouwe dienstjaren, dat is bijzonder. Dat zegt iets over deze grote groep mensen, hun enthousiasme en hun loyaliteit, maar ook over onze organisatie. Iedereen die 25 jaar in dienst is, is of wordt nog intern in het zonnetje gezet,’ laat Wilfred Juurlink weten.

Geschiedenis Zorgverlening Het Baken

Het Baken is een organisatie waar betrokken medewerkers werken die zorgen voor kwetsbare ouderen,  in de vorm van wonen en zorg en ook door middel van revalidatie. De protestants-christelijke identiteit is een inspiratiebron voor hun handelen. De verpleeghuisinstelling heeft vier locaties verspreid over de Noordwest Veluwe. Woonzorglocatie De Hullen in Oldebroek fuseerde in 2005 met Het Baken. Deze locatie bestaat volgend jaar maar liefst 40 jaar. Seewende in Nunspeet werd als volledig nieuw pand in 2003 opgeleverd. Woonzorgunit Hoenwaard in Hattem, dat begin volgend jaar verhuist en uitbreidt in het nieuwbouwproject Hof van Blom, startte in 2005. Van de unieke woonzorgboerderij Klein Rhijnvis werd eind 2020 afscheid genomen. Het Baken biedt een thuis aan ruim 350 ouderen met psychogeriatrische of somatische klachten, samen met Dagbegeleiding, een herstel- & revalidatieafdeling en (eerstelijns) behandeling vanuit het Behandel- & Adviescentrum.

Toekomst voor Het Baken

Afgelopen jaar is de missie, visie en strategie van Het Baken herijkt. De komende jaren wordt de ingeslagen weg naar vervangende nieuwbouw en renovatie voor alle locaties doorgezet. Er zal aandacht zijn voor voldoende individuele leefruimte voor bewoners en de mogelijkheid voor naasten om meer bij hun geliefde te verblijven en een bijdrage te kunnen blijven leveren aan zorg. De dienstverlening door behandelaren aan huis en naar de huisartsen zal worden uitgebreid. En ook regionaal levert Het Baken haar bijdrage aan het beschikbaar houden van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg en behandeling. Een belangrijk uitgangspunt is dat zowel bewoners, cliënten, naasten en  medewerkers ervaren dat zij van betekenis zijn. Ook de komende jaren blijft het motto van Het Baken ‘vertrouwd en dichtbij’ .

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment