raad

ELBURG - De Raad van State buigt zich vandaag over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Dronten heeft verleend aan Walibi Holland voor de uitbreiding van het houden van luidruchtige evenementen. Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn het niet eens met deze aangepaste vergunning die het gemeentebestuur van Dronten heeft verleend.

Walibi exploiteert een attractiepark met evenemententerrein in Biddinghuizen. Op het evenemententerrein worden meerdaagse muziekfestivals georganiseerd zoals Lowlands en Defqon.1. Walibi heeft eind 2018 een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd naar aanleiding van onduidelijkheden in de eerdere vergunning. Er zijn in de loop van de tijd nieuwe attracties bijgekomen en de regeling voor een aantal evenementen moest worden geactualiseerd. Daaronder valt ook een verlenging van de duur van het avondprogramma op vrijdag en zaterdag van Lowlands en een extra festivaldag voor Defqon.1.

De gemeentebesturen van Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn het niet eens met deze aangepaste vergunning die het gemeentebestuur van Dronten heeft verleend en kwamen hiertegen in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die heeft in de uitspraakvan 26 juni 2020 hun beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat de gemeentebesturen van Nunspeet, Elburg en Oldebroek naar het oordeel van de rechtbank geen belanghebbende zijn in deze procedure. De belangen van de colleges zijn niet rechtstreeks bij het besluit betrokken, omdat de rechtbank het “niet aannemelijk vindt dat voor de ruimtelijke ordening van het grondgebied van de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek gevolgen van enige betekenis worden ondervonden door het geluid dat wordt veroorzaakt door de wijziging van de vergunde situatie”.

De gemeentebesturen zijn het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en blijven van mening dat ze wel belanghebbende zijn en dat hun bezwaren inhoudelijk moeten worden beoordeeld. Daarom komen ze in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak behandelt vandaag deze zaak voor de tweede keer op zitting. De eerste keer was op 7 april 2021. Tussen nu en zes weken moet er dan een uitspraak zijn.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment