Prestatie

ELBURG -  Op vrijdag 17 december zijn leerlingen Luuk en Simone in het zonnetje gezet vanwege hun uitzonderlijke prestaties op het gebied van vreemde talen Engels en Duits. Beiden volgden een verrijkt talenprogramma. Luuk volgde lessen Cambridge Advanced English en Simone heeft het Goethe-examen afgelegd. Ze hebben fantastisch gepresteerd op deze examens.Cambridge Advanced English
Cambridge Advanced English biedt extra lessen Engels aan leerlingen die het niveau willen verhogen op het gebied van de vier vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. De lessen zijn volledig in het Engels en bereiden voor op examens. Deze examens zijn op C1 niveau en wanneer een leerling voldoende scoort op alle examens krijgt hij of zij een wereldwijd erkend certificaat waarmee aangetoond wordt dat de leerling het Engels op een gevorderd niveau beheerst.

Veel leerlingen van onze school zijn al met zo’n mooi certificaat van school gegaan. Zij hebben daar profijt van bij hun studie in Nederland en/of in het buitenland. Luuk heeft uitzonderlijk goed gepresteerd en wij zijn dan ook erg trots op hem!

Certificaten van Goethe-Institut
De certificaten van het Goethe-institut zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie. Ze zijn objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en toetsen taalkennis op alle niveaus van het Europese Referentiekader. De certificaten kunnen toegang bieden tot Duitse universiteiten en hogescholen.

Het Nuborgh College Lambert Franckens biedt in eerste instantie het niveau B1 aan, maar gedurende het schooljaar kunnen leerlingen zich ook aanmelden voor B2 of C1 als ze dat niveau voldoende beheersen.

Simone: ‘Op 1 september 2021 heb ik bij het Goethe instituut in Amsterdam het Goethe C1 examen afgelegd. Het examen alleen was al een toffe ervaring. Sinds mijn geboorte kom ik al veel in Oostenrijk, omdat we heel goede vrienden hebben die daar wonen. Als kind vond ik het altijd super frustrerend dat ik daar niet echt mee kon praten, omdat ik de taal niet goed genoeg beheerste. Uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat ik altijd erg gemotiveerd ben geweest om beter Duits te leren!

Mijn Duits werd door de jaren heen steeds beter en vorig schooljaar besloot ik op school de Goethe lessen te gaan volgen. Na een tijd lang lessen volgen, opperde mevrouw Kamphof het idee om voor het C1 certificaat te gaan, iets wat nog nooit door een leerling op onze school gedaan was. We hebben lang getwijfeld, tussen B2 en C1, maar uiteindelijk ben ik de uitdaging aangegaan en heb ik me ingeschreven voor C1. Het examen zelf vond ik wel lastig, ik was dan ook heel blij verrast, toen ik zag dat ik het examen had gehaald met 80/100 punten!’

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment