ELBURG - De jubileumcommissie van de visserijvereniging "Ons Belang" te Elburg is druk bezig met voorbereiding voor de actie die zij voor zaterdag 14 juni 2014 gepland hebben. In 1914 werd in Elburg de Visschersvereeniging "Ons Belang" opgericht. Een belangrijke reden voor het in leven roepen van de Visserschvereeniging was de oprichting van een visafslag. Initiatiefnemer was Hartog de Lange jzn, eigenaar van een manufacturenwinkel. Op 22 maart 2007 (93 jaar na de oprichtingsdatum) werd de visserijvereniging "Ons Belang" te Elburg nieuw leven ingeblazen. Het doel van de huidige vereniging is het in stand houden en bevorderen van het zogenaamde "walvissen" met eikenhouten zeilscheepjes tot negen meter en het overdragen van kennis en vaardigheden ter instandhouding van de hoekwantvisserij.

Opzet Jubileumviering

Zaterdag 14 juni 2014 wordt het jubileum gevierd. Voor deze dag zijn via de Stichting Kinderdroomwens 25 kinderen met een begeleider uitgenodigd. Op het programma staat ontvangst bij de Visafslag, een vaartocht met het uitzetten van Pootaal (jonge paling), bezoek aan een Palingrokerij, lunch bij de Botterwerf en een demonstratie touwknopen. Voor leden, sponsoren en sympathisanten wordt deze dag met een receptie afgesloten.

Stichting Kinderdroomwens

De Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die een ernstig trauma hebben. Visie van deze stichting is kinderen een kans bieden op een gelukkiger toekomst door hun zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten.

Duwtje in de rug

Om de Stichting Kinderdroomwens een duwtje in de rug te geven hebben de leden van de vereniging bedacht hun Punters voor een dag te laten adopteren. Met deze geadopteerde Punters gaan onze gasten het water op. Bedrijven en particulieren kunnen voor € 50 per geadopteerde Punter bijdragen om van deze unieke actie een succes te maken. De visserijvereniging als organisator staat ervoor in dat het volledig gesponsorde bedrag ten goede komt aan de Stichting Kinderdroomwens.

Stand van zaken

De actie Punter varen als Droomwens begint al gestalte te krijgen. Contacten met sympathisanten zijn gelegd en worden geïntensiveerd. Sponsoren worden benaderd en gevonden.

Via de website van de vereniging www.visserijverenigingelburg.nl worden belangstellenden op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment