foto Dhr. Wiebe Hindriks

ELBURG - Op 19 juni a.s. neemt Wiebe Hindriks als directeur-bestuurder afscheid van De Meent, Stichting voor Prot. Chr. Primair onderwijs in Elburg en omgeving. Op 1 januari 2007 trad hij als algemeen directeur in dienst van de toen net opgerichte Vereniging De Meent. De schoolbesturen van Doornspijk, Elburg en 't Harde besloten vanaf die datum samen te gaan. Opdracht voor Hindriks was om van de losse verenigingen een eenheid te maken, met scholen die gezamenlijk staan voor kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs in de gemeente Elburg. Dat is gelukt.

In eensgezindheid, maar kritisch naar elkaar trekken de scholen samen op in de zorg voor de kinderen. Zowel de scholen als het bestuur onderging in zijn periode een professionaliseringslag. De kwaliteit van het onderwijs werd gemeten en vervolgens werden verbeter trajecten ingezet. Hindriks wist interne mobiliteit op gang te brengen, leerkrachten die wisselden van school om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Er kwam een bovenschools directeurenoverleg waarin kennis werd gedeeld en beleid werd voorbereid. Ook leerkrachten gingen expertise op bovenschools niveau met elkaar delen. Het bestuur ging besturen op hoofdlijnen. Jaarlijks werd een studiedag belegd voor het hele personeel waarin een bepaald pedagogisch thema aan de orde kwam. Door de wet die scheiding van bestuur en toezicht voorschreef werd de algemeen directeur, directeur-bestuurder en werd het bestuur de toezichthouder. Ook in materieel opzicht droeg hij zijn steentje bij. Het meest zichtbaar was de uitbreiding en grondige renovatie van het schoolgebouw van De Duif in 't Harde. Deze school zal per 1 augustus 2014 fuseren met basisschool De Petra. Daarmee wordt bereikt dat het christelijk onderwijs in 't Harde op kwalitatief hoog niveau blijft gewaarborgd.

Op bestuurlijk gebied binnen het Samenwerkingsverband en in overleg met de Gemeente Elburg heeft Hindriks zijn bijdrage geleverd. Hij mag terugzien op ruim zeven goede jaren, waarin De Meent haar scholen op de kaart heeft gezet als een stichting die zorg voor elke leerling hoog in het vaandel heeft staan.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment