ELBURG - Het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe versterkt het op voedkundig klimaat in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Het versterken van de eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders staan cen traal in het project 'Opvoeden Verder'. Enerzijds
gebeurt dit door Positief Opvoeden actief uit te dragen in sport, scouting en kerken. Anderzijds komen er programma's die (onzekere) ouders met jonge kin deren bij staan.

Dit doen vrijwilligers met bij voorbeeld 'Moeders Informeren Moeders' via het CJG. In 2014 en 2015 worden er workshops aan geboden aan het vrijwillige
kader van sport verenigingen, scoutinggroepen en kerken. In deze workshops worden vrij willigers geschoold op het gebied van Positief Opvoeden en de vijf basisprincipes er van en wor den bewust gemaakt dat niet alleen ouders, maar ook de sociale omgeving invloed heeft op het gedrag van een kind.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeenten en de provincie Gelderland. Voor meer informatie over de workshops of andere activiteiten
over Positief Opvoeden in sport, scouting en kerk kunt u terecht bij de projectleider, Renate Spruijt via rspruijt@regionoordveluwe.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment