uwoon

ELBURG - Kunt u de huur niet betalen, vanwege de getroffen maatregelen rondom het Coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp’er en nu geen inkomen heeft. Of omdat u op basis van een nul uren contract (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) nu tijdelijk geen salaris ontvangt. Neem dan contact met UWOON op, zodat samen naar een passende oplossing gezocht kan worden. Het kabinet heeft meerdere regelingen voor zelfstandigen getroffen om inkomstenterugval door het Coronavirus op te vangen. Ook via de gemeente kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Hiervoor kunt u de instanties zelf benaderen.

Wanneer uw inkomen wegvalt, doordat u werktijdverkorting of ontslag heeft gekregen of omdat u simpelweg niet meer opgeroepen wordt, neem dan gerust contact met UWOON op. Samen worden de mogelijkheden voor een betalingsregeling bekeken. Let op: Er wordt een een aangepaste regeling getroffen voor huurders die kunnen aantonen dat ze betalingsproblemen hebben als gevolg van het Coronavirus.

Betalingsproblemen? Neem contact op!
Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn, maar vaak duurt het even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en daadwerkelijk aan u is uitbetaald. UWOON hoort dan graag uw voorstel. Welk bedrag kunt u al wel aflossen, zodat de huurschuld zo min mogelijk oploopt? Ze horen het graag van u. U

U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen en kies keuzenummer 4. Uiteraard kunt u ook mailen naar info@uwoon.nl.