huwelijk

ELBURG - De richtlijnen huwelijken gemeente elburg in periode tot 28 april 2020 zijn:

 • Huwelijksplechtigheden in de trouwzaal in het Agnietenklooster kunnen doorgang vinden als voldaan wordt aan de wettelijke richtlijnen.
 • Dat houdt in dat er gezien de grootte van de trouwzaal het bruidspaar maximaal 15 andere mensen mag meenemen. De dienstdoende bode houdt hier toezicht op. Dit geldt ook voor de openbare ruimte bij de ingang van de trouwzaal.

 

 • In de trouwzaal Is de opstelling zodanig dat voldaan kan worden aan de onderlinge afstand van 1,5 meter. De dienstdoende bode houdt er toezicht op dat die opstelling niet wordt gewijzigd.
 • De gemeente levert voldoende pennen en ontsmettingsmiddelen zodat de aktes veilig kunnen worden ondertekend. De dienstdoende bode houdt hier toezicht op.
 • De bode en de Babs schudden geen handen en hanteren de voorgeschreven onderlinge afstanden.
 • Beperkingen die onder normale omstandigheden al gelden (zoals verbod om rijst te gooien) blijven onverminderd van kracht.
 • Bruidsparen kunnen zelf besluiten de huwelijksplechtigheid te verzetten in de tijd. De gemeente zal hen actief de laatste gemeentelijke richtlijnen onder de aandacht brengen en hen daarop wijzen.
 • Aan het verzetten van een huwelijksplechtigheid in de tijd zijn geen extra kosten verbonden. Dat geldt ook voor het annuleren van een huwelijksplechtigheid: het bedrag aan betaalde leges worden dan teruggestort.
 • Exploitanten van de andere trouwlocaties in de gemeente kunnen zelf besluiten aangekondigde huwelijksplechtigheden te verzetten in de tijd. Zij dienen daartoe zelf contact op te nemen met het bruidspaar en de gemeente daar tijdig van in kennis te stellen.
 • Ook op de andere trouwlocaties in de gemeente is een bode aanwezig, die toezicht houdt op het naleven van de voorschriften.
 • De gemeente zorgt voor pennen en ontsmettingsmiddelen voor het veilig kunnen tekenen van de aktes.
 • De exploitant van een andere trouwlocatie In de gemeente zorgt voor de inrichting van de ruimte waar de trouwplechtigheid plaats vindt. De inrichting moet voldoen aan de geldende richtlijnen. De dienstdoende bode houdt hier toezicht op en aanwijzingen van de bode moeten worden opgevolgd door de exploitant.
 • Ingeval van een weigering van de exploitant om te voldoen aan de geldende richtlijnen, waarbij de veiligheid van de Babs en de bode niet kan worden gegarandeerd, kan de Babs besluiten het huwelijk niet te voltrekken.