Coronagroepen Marjan en Dinanda

ELBURG -  In het hele land worden talrijke initiatieven ontplooit om inwoners te steunen die tegen knelpunten aanlopen vanwege het corona-virus. Vrijwel elke stad en elk dorp kent inmiddels zijn eigen facebook-coronahulpgroep. Ook in de gemeente Elburg kunnen we ons rijk rekenen met een toenemend aantal helpende handen, mooie acties, burenhulp en netwerken waarmee blijk gegeven wordt van veel saamhorigheidsgevoel in deze onzekere tijd.

We spreken met de initiatiefnemers van twee coronahulpgroepen op social media. Initiatiefnemer van de facebook pagina ‘Corona hulpgroep Elburg’ is Marjan Koele en Dinanda Roozeboom is dat voor ‘Coronahulp ’t Harde en Doornspijk’. Met een gezamenlijk bereik van 2100 leden hopen ze mensen in de wijk met elkaar te verbinden. Van eenvoudige hulpvragen zoals de boodschappen doen of de hond uitlaten tot aan het inzamelen van eten voor de Voedselbank, de facebookpagina’s zorgen voor het matchen van vraag en aanbod. Voorts worden de leden van (lokale) informatie over het corona-virus voorzien of worden initiatieven, zoals een ‘berenjacht’ in de buurt, gedeeld. “De berenjacht was een leuke activiteit voor kinderen en ouders, het werd een groot succes. Toch merken we ook dat mensen zorgen hebben en die angst begrijpen we ook wel. We staan open voor kritiek en we discussiëren onderling ook wel op facebook. We moeten rekening met elkaar blijven houden”, vertelt Dinanda. “Die saamhorigheid is zo mooi”, benadrukt Marjan, “dat mensen oproepjes plaatsen om anderen een kaart te sturen en dat er hulp geboden wordt aan mensen die eenzaam of hulpbehoevend zijn”.

Iedereen met een account op facebook, kan kosteloos lid worden van deze hulpgroepen. Als lid kun je er berichten op plaatsen, maar leden kunnen ook gewoon de verschillende acties en oproepen volgen om op de hoogte te blijven. Dinanda: “Elkaar in alle eenvoud helpen kan enorm verrijkend zijn. We mogen leren vragen én ontvangen. Zo kunnen we allemaal wat voor elkaar betekenen, want iedereen doet ertoe!”. De coronahulpgroepen onderhouden nauw contact met organisaties, waaronder stichting WIEL, met wie informatie gedeeld en samengewerkt wordt.

Mensen kunnen via de facebookpagina’s onderling met elkaar gewoon afspraken maken. De geboden hulp komt uit een goed hart, maar we moeten ook realistisch zijn. Het advies: wees waakzaam waar het gaat om geld, geef geen pinpas met pincode mee, betaal bij aflevering. Betrek er eventueel een lokale organisatie bij of vraag om legitimatie.

Het is waardevol dat mensen elkaar door deze tijd helpen en naar elkaar omzien. Marjan hoopt dat het daar niet bij blijft: “Eigenlijk is dat altijd belangrijk, niet alleen nu, in deze onzekere, vreemde en best beangstigende tijd. Ik hoop dat we -ook als deze crisis voorbij is- nog steeds zullen omzien naar elkaar”. Dinanda beaamt dat volmondig: “De wijk is van bewoners, hopelijk behouden we dit met elkaar en gaan we dit in de toekomst steeds meer vormgeven. ‘Samen sterk’ is geen kwestie van woorden, maar wordt daadwerkelijk ervaren”.

Deel je initiatief, wil je helpen?

In buurten ontstaan veel prachtige initiatieven. Ben je zo’n initiator? Deel dit initiatief dan, zo kan dit initiatief ook ingeschakeld worden als ergens hulp nodig is en onder de aandacht gebracht worden. Of wil je iets voor anderen betekenen, dan kun je ook contact opnemen met het Sociaal Trefpunt / Stichting WIEL (0525 – 68 12 12 / info@wiel.nl).