ggd

REGIO - Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Dit doet de GGD in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. In onze regio doen 51 van de 57 middelbare scholen mee (90%) en naar verwachting zo’n 15.000 jongeren.

Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Het onderzoek vindt plaats tussen eind september en eind november 2021. Van het regulier voortgezet onderwijs doen scholieren uit de klassen 2 en 4 mee. Van het praktijkonderwijs doen scholieren van alle klassen mee.

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar de website jouwggd.nl  

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren te verbeteren

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2022 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021? Kijk dan bij de veel gestelde vragen of stuur een mail naar onderzoek@ggdnog.nl.