mee

ELBURG - Begrijp je de informatie over corona niet goed? Zit je door corona in een moeilijke situatie? Gaat er iets mis in de zorg of ondersteuning die je krijgt? Gaat het thuis niet goed? Ben je bang? Wil je je zorgen delen? Bel dan met MEE Veluwe 055 526 9200.

Cliëntondersteuners van MEE luisteren naar je. Helpen je informatie beter te begrijpen. Geven uitleg. Denken met je mee. Wijzen je naar de juiste plek. Of zoeken samen met je naar een oplossing. Bel MEE van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Het is gratis.

Lees meer >

Gesprek met Albert Leusink, hij is herstellende van het coronavirus.

provincie

REGIO - Jongeren maken zich minder druk om hun gezondheid dan ouderen maar hebben meer stress door de inperking van hun vrijheid. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van provincie Gelderland dat ruim 5000 inwoners invulden.

Vrijheid en gezondheid

Ongeveer 3 op de 10 Gelderlanders heeft het gevoel sinds de corona-uitbraak niets meer te hebben om naar uit te kijken. Dit gevoel is het sterkst onder jongeren (18-24 jaar): 55% geeft aan niets meer te hebben om naar uit te kijken. Dit is veel ten opzichte van 22% van de 65-plussers. Ondanks dat ouderen het coronavirus het meest bedreigend voor de eigen gezondheid ervaren, rapporteren ze het minst vaak over:

Lees meer >

tent

ZWOLLE - Misschien is het je al opgevallen. De triagetent die bij de ingang van de Spoedeisende hulp van Isala stond, is weer weg. SEH-arts Hester Ticheler: ‘Op dit moment hebben we voldoende capaciteit. Mocht de toestroom van coronapatiënten toch weer toenemen, dan hebben we nu de huisartsenpost van Medrie tot onze beschikking om extra patiënten op te vangen.’Een paar weken geleden werd de tent in een razend tempo uit de grond gestampt. ‘We moesten snel handelen omdat we niet wisten wat ons te wachten stond. De Eerste Hartlonghulp werd die week getransformeerd in een spoedafdeling voor coronapatiënten en op de SEH kwamen de overige hart- en longpatiënten erbij. We wisten niet of en hoe de toestroom van coronapatiënten zich verder zou ontwikkelen en daarom hebben we uit voorzorg een triagetent neergezet, dit was de snelste optie.’

Lees meer >

is

ZWOLLE - De piek in het aantal ziekenhuisopnames is voorbij. Ook het aantal patiënten op de IC daalt. Goed nieuws, maar nog steeds is het belangrijk om in de gaten te houden dat een IC niet te vol raakt. Wanneer dit dreigt te gebeuren, brengen zogenoemde Mobiele Intensive Care Units (MICU) patiënten naar een ander ziekenhuis waar meer ruimte is op de IC. Anesthesiemedewerker Jan van den Dijk, begeleidde samen met een intensivist al verschillende patiënten naar ziekenhuizen overal in het land.

Lees meer >

Zwolle     IsalaGeestelijke verzorgers Martijn HermseStrategieverhalenFotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2020

ZWOLLE - Natuurlijk was er eerder ook wel contact tussen de geestelijk verzorgers, medisch psychologen en de medisch maatschappelijk werkers. Maar sinds de coronacrisis werken zij samen in het team ‘mentale ondersteuning patiënten en naasten’. Voor de zorg van corona-patiënten en hun naasten. Zij werken, samen met het bedrijfsmaatschappelijk werk, ook samen in het team ‘psychosociale support voor medewerkers en specialisten in Isala.

Lees meer >

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners. Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois. Hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Update van de bezigheden van Matje Pleijter en haar collega's verzorgingspersoneel in Isala.

 

 

ggd

REGIO - De Coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Onder andere van ouders dat zij thuis hun kinderen lesgeven. Dat is best een uitdaging! Naast rekenen, taal en spelling is het leuk om aandacht te hebben voor andere dingen die thuis goed uit te voeren zijn. Ter inspiratie hieronder een aantal tips voor ouders. 

Lees meer >

hospice

NUNSPEET - De zorg voor corona patiënten is in sommige gevallen palliatief terminale zorg. Daar wordt men zich steeds meer van bewust nu het inzicht in het ziekteverloop toeneemt. De Hospices Jasmijn, Willem Holtrop, De Regenboog en Nijkerk hebben de handen ineen geslagen en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor goede palliatief terminale zorg in de regio Noord West Veluwe. Schrijnende verhalen van mensen die zonder naasten om zich heen thuis of in het ziekenhuis verblijven. Een angstige periode waarin het virus zo snel toeslaat  dat familie soms niet tijdig bij de patiënt kan zijn. Het ‘Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe’ is in actie gekomen. ‘Concreet betekent dit dat Hospice de Regenboog in Nunspeet  vanaf donderdag 9 april is geopend  voor maximaal 5 patiënten die besmet zijn met het Covid-19 virus en waarvan verwacht wordt dat ze zullen komen te overlijden’ vertelt netwerkcoördinator Willemien Schep. Volgens Schep zorgen het Willem Holtrop Hospice in Ermelo en het hospice Nijkerk daar waar nodig voor de personele ondersteuning van De Regenboog. Ook met de huidige gasten van De Regenboog is rekening gehouden: zij zijn overgeplaatst naar Hospice Nijkerk.

Lees meer >

Foto persbericht

ELBURG - In de strijd tegen het coronavirus is er een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook bestaat er nog veel onduidelijkheid over het testen van zorgmedewerkers. WZU Veluwe luidt de noodklok. “Toezeggingen zijn helaas nog niet waargemaakt.” Minister Hugo de Jonge van VWS beloofde de afgelopen weken te werken aan voldoende mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor zorgpersoneel in verpleeghuizen. Ook zegde de regering toe dat medewerkers in de VVT met ingang van 6 april getest kunnen worden op het Covid 19-virus. Nu het virus op de zorglocaties van WZU Veluwe steeds verder om zich heen grijpt is zowel aan testmogelijkheden als bescherming grote behoefte.

Lees meer >

miriam en ellen

ZWOLLE - Miriam van der Horst en Ellen Fikkert werken op de afdeling waar patiënten worden opgenomen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. ‘Het is inmiddels bijna één uur. Dat betekent dat wij zo familie gaan bellen om de uitkomst van de test door te geven. Je weet gewoon dat nu mensen in spanning hun telefoon in de gaten houden.’‘In de praktijk heeft ongeveer 90 procent van onze patiënten het virus’, vertellen Miriam en Ellen. ‘Veel patiënten hadden eerst lichte klachten, en ziekten thuis uit. Maar dan blijkt het toch slechter te gaan en worden ze ingestuurd door de huisarts. Ze komen dan al moe en uitgeput op de afdeling. Vaak weten wij zonder test al wie besmet is of niet. Je merkt het bijvoorbeeld aan de ademhaling en dat de kleinste inspanning al te veel is. Daarnaast hebben deze patiënten in korte tijd vaak veel extra zuurstof nodig. En ze hebben nauwelijks eetlust. Ook dat is een symptoom van covid-19.’

Lees meer >

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners . Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois. Hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Bij boer Gerrit de Zwaan werd een lammetje geboren

 

isala heerde arnout en stefan

ZWOLLE - Of Arnout Buiks en zijn collega’s medisch instrumentatietechnici even snel apparatuur kunnen leveren voor tien nieuwe bedden op een cohort-afdeling. Oftewel een afdeling waar corona patiënten verpleegd gaan worden. ‘Dat lukte gelukkig. Omdat wij verwachtten dat dit niet de laatste keer was dat wij dit verzoek zouden krijgen, zijn wij op “strooptocht” gegaan in het ziekenhuis en hebben wij veel spullen kunnen verzamelen.’ Arnout werkt in het team Functieafdelingen en Laboratoria. ‘Tijdens deze corona-crisis betekent dit vooral dat wij er voor moeten zorgen dat er op de cohortafdelingen genoeg bloeddrukmeters en saturatiemeters zijn. Maar ook ECG toestellen voor hartfilmpjes en bladderscans. Omdat de patiënten op deze afdelingen in isolatie worden verpleegd, zijn er meer spullen nodig dan voor een normale afdeling. Dat is nog best een uitdaging.’

Lees meer >

vlagvoor

Om iedereen in het onderwijs, kinderopvang en ook ouders die een deel van het onderwijs overnemen, te bedanken voor hun enorme inzet, roepen de samenwerkingspartners iedereen in Nederland op om aanstaande donderdag de vlag uit te hangen. De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid, eenzaamheid en verdriet. Tegelijkertijd zien we in het hele land veel mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen waar we kunnen. We moeten het samen doen. Het uithangen van de vlag staat voor de partners symbool voor verbondenheid en respect, zonder tekort te willen doen aan het verdriet van de mensen om ons heen.

Lees meer >

coro

Vanaf dinsdag 7 april kunnen zorgmedewerkers op verzoek via hun bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts getest worden op het coronavirus. Doel is dat zoveel mogelijk medewerkers in de zorg kunnen (blijven) werken.

De testen zijn enkel bestemd voor:

  • Eerstelijns zorgmedewerkers die werken met lichamelijk kwetsbare of oudere personen die onmisbaar zijn voor de zorg continuïteit.
  • Duidelijk aan corona gerelateerde klachten hebben. 

Lees meer >