inputELBURG - Met de oplevering van de nieuwe verlichting van de Oostelijke Rondweg is opnieuw een groot deel van de openbare straatverlichting verduurzaamd. De oude armaturen – de lampen en de behuizing - zijn vervangen door led-armaturen en die leveren diverse voordelen op, zowel kwalitatief als financieel. Minstens zo belangrijk is de duurzame winst, want de nieuwe lampen verbruiken 75% minder energie.

Wethouder Henk Wessel (AB) is enthousiast over het resultaat: “De oude lampen waren toe aan vervanging en met deze verlichting slaan we meerdere vliegen in één klap.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HennepELBURG - Een hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet. Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in woningen en maken de buurt onveilig.

Daarnaast is het brandgevaar groot; vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vestingELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op donderdagavond 22 juni a.s. in het museum in Elburg. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburgELBURG - In het kader van het terugdringen van de hoeveelheid restafval is eind vorig jaar besloten het aantal takkenroutes uit te breiden van 2 naar 8 keer per jaar. Op 30 juni vindt de 4e inzameling van takken plaats. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logoELBURG/NUNSPEET - In opdracht van de gemeente Nunspeet wordt de oostelijke rondweg aangelegd. Om de aansluiting met de Elburgerweg (N310) te realiseren wordt er de komende maanden een rotonde aangelegd. Ook worden gelijktijdig werkzaamheden uitgevoerd aan de Bovenweg. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode van 26 juni tot en met 4 september.

De gemeente heeft voor dit tijdvak gekozen, omdat tijdens de zomerschoolvakantie er minder fietsers op de Elburgerweg aanwezig zijn.De Elburgerweg blijft open en het verkeer kan via een zogenaamde bypass langs het werkvak rijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Zaterdagmiddag 17 juni komt het koor ‘Gideon’ naar de haven van Elburg om met bekende lofliederen versterking te bieden aan het evangeliseren. Wilt u luisteren, meezingen, van een gratis kopje koffie/thee genieten of een praatje te maken? De interkerkelijke  Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic heet u van harte welkom tussen 14:00 en 16:00 uur in of bij de witte tent op de havenkade.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veiligthuis

ELBURG - Op 15 juni is de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling. De gemeente Elburg vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder slachtoffer van ouderenmishandeling. Veel mensen vinden het lastig om over ouderenmishandeling te praten. Ze willen niet toegeven dat het hen overkomt. Ze zijn bang dat ze helemaal geen hulp of bezoek meer krijgen, als ze er over beginnen. Of ze schamen zich. 200.000 Nederlanders! Als het u ook gebeurt, hoeft u zich dus niet te schamen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het in de vergadering van 30 mei 2017 de beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg gewijzigd heeft vastgesteld. Deze treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2017 onder gelijktijdige intrekking van de op 24 mei 2016 vastgestelde beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg. Het kindpakket wordt verhoogd naar € 500 per kind per jaar voor kinderen van ouders met een inkomen tot maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19105793 1561878000516610 5761459194655173905 n

ELBURG - Er komen nieuwe overloopgebieden voor het parkeren tijdens evenementen in de Vesting. Automobilisten die geen plek vinden, zetten het voertuig op plekken waar dat niet is toegestaan. Hierdoor ontstaan er opstoppingen en is de Vesting voor de hulpdiensten moeilijk te bereiken. Burgemeester Harry Dijksma: “Op verzoek van de Winle Vesting Elburg (WVE) hebben we gekeken naar verschillende locaties rondom de Vesting. We hebben nu twee locaties bij UWOON en één locatie bij de Flevoweg aangewezen als overloopgebieden. Dan zijn er ook bij piekmomenten voldoende parkeerplaatsen.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - In het kader van het terugdringen van de hoeveelheid restafval is eind vorig jaar besloten het aantal takkenroutes uit te breiden van 2 naar 8 keer per jaar. Op 30 juni vindt de 4e inzameling van takken plaats. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Ontvangt u een uitkering via de gemeente en hebt u vakantieplannen? Dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente. Dat moet uiterlijk 4 weken voor u op vakantie gaat gebeuren.

Gebruik daarvoor het mutatieformulier dat u van de gemeente krijgt toegestuurd. Dat kunt u ook downloaden op de gemeentelijke website: zoek op www.elburg.nl naar mutatieformulier, dan vindt u het formulier vanzelf. Lever het ingevulde formulier op tijd in!

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Van 15 t/m 18 juni zijn de Hanzedagen 2017 in Kampen! Elburg laat als Hanzestad ook van zich horen. Kampen is deze dagen het bruisende middelpunt van allerlei festiviteiten, verschillende markten, muziek, theater, dans, kunst en nog veel meer... Elburg laat met trots aan de bezoekers zien wat de stad allemaal te bieden heeft.

Promo gemaakt door: Rocketboys

Schrijf reactie (0 Reacties)

tappunt 1

ELBURG - Er is een nieuw openbaar kraanwatertappunt op de hoek Jufferenstraat/Bas Backerlaan in gebruik genomen door wethouder Henk Wessel en Kirsten Sloof. Kirsten heeft meegedaan aan een selfie-actie van drinkwaterbedrijf Vitens en hiermee voor de gemeente een tappunt gewonnen. Voorbijgangers kunnen nu onbeperkt kraanwater tappen. ‘Water is een gezonde manier om je lichaam van vocht te voorzien. Omdat water geen calorieën bevat, is het een goede dorstlesser. Met dit tappunt kan iedere bezoeker van onze binnenstad genieten van heerlijk helder Elburgs drinkwater’, aldus wethouder Henk Wessel. Het tappunt is voorzien van de naam van de winnaar en de gemeente.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling
Dinsdag 6 juni vanaf 19.30 uur
Op de agenda staat ter bespreking:
• Ontbinden van de overeenkomst voor een hotel aan de haven.

De raadsvergadering van 6 juni komt te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Sinds een aantal maanden hebben inwoners van de gemeente Elburg de mogelijkheid om een duurzaamheidslening aan te vragen. Met deze lening kunt u als huiseigenaar tegen gunstige voorwaarden geld lenen om duurzame verbouwingen aan uw woning te realiseren. Inmiddels wordt er veel gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening, in veel gevallen voor de aanschaf van zonnepanelen. Denkt u er ook over om uw woning te voorzien van zonnepanelen, dan is het belangrijk dat u zich vooraf goed verdiept in wat hier allemaal bij komt kijken. Want de vraag naar zonnepanelen neemt toe en daar spelen veel leveranciers op in, al dan niet positief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inputapp

ELBURG - De gemeente heeft een eigen gemeente Elburg app! Je kunt hem downloaden via de App Store of Google Play. Hierdoor wordt het nog makkelijker om een afspraak te maken of een melding openbare ruimte door te geven.

Hieronder een kort overzicht van de onderdelen die in de app te vinden zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een sluitende voorjaarsnota aangeboden. Op woensdag 5 juli spreekt de raad zich uit over de vele wensen en de – soms - onontkoombare uitgaven. Wethouder Henk Wessel (AB) ziet met genoegen dat er meer financiële ruimte ontstaat: “We hebben gedurende langere tijd ons huishoudboekje goed op orde gehouden. Daardoor kunnen we nu direct profiteren van hogere rijksuitkeringen en andere financiële meevallers. Dit vertaalt zich in nieuw beleid en de nodige wijzigingen in het bestaande beleid. Ombuigingen zijn niet nodig en de voorgestelde belastingverhoging beperken we tot het inflatiepercentage van 1,5%.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeesters en wethouders van Elburg heeft groen licht gegeven voor drie innovatieve projecten in het sociaal domein. Het gaat om een project van stichting WIEL, stichting Davor en scoutinggroep Gustaaf Adolf. Wethouder Willem Krooneman (CU) is blij met deze eerste innovatieve projecten voor 2017: ”De drie goedgekeurde projecten versterken op een creatieve manier het sociaal domein in de gemeente Elburg. Daarom bieden we hen graag de helpende hand, om ze een goede kans van slagen te geven.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

St Wiel

ELBURG - Het buurtpleintje mooi maken, in een heerlijk zonnetje een buurtpicknick houden, een lief-en-leed potje opzetten of een puzzeltocht voor jong én oud in de buurt organiseren; het zijn allemaal goede ideeën voor een buurtactiviteit! Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Alle dorps- en wijkcomités uit de gemeente, Gemeente Elburg en Stichting WIEL dragen deze initiatieven een warm hart toe!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf 31 mei a.s. is op het gedeelte van de Omloop vanaf de Winckelstraat tot aan de Vackenordestraat eenrichtingsverkeer ingesteld vanwege het vervangen van een gasleiding.

In verband met de aard van de werkzaamheden is het niet aan te geven hoelang deze gaan duren.

Schrijf reactie (0 Reacties)