elburg logo

ELBURG - Gezelligheid staat hoog in het vaandel tijdens de jaarwisseling. Veel mensen vinden het gezellig om een vreugdevuurtje te hebben. De gemeente Elburg wil dit toestaan tijdens de jaarwisseling, maar een vreugdevuurtje tijdens de jaarwisseling moet wel voldoen aan de volgende eisen:

• Alleen tussen 31 december 2017 10:00 uur en 1 januari 2018 6:00 uur.

• Er mag alleen gestookt worden in een vuurkorf of ton van maximaal 200 liter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelerij

ELBURG - Houdt uw kind ook zo van muziek? Kom dan samen met uw (klein)kind naar deze cursus! In 6 lessen zingen we liedjes met bijbehorende activiteiten en gebruiken we instrumentjes en materialen die in de belevingswereld van het kind passen. Ook zal er iedere les een instrument centraal staan zoals: viool, fluit, accordeon, gitaar en harp. De cursus (6 lessen) start op woensdag 17 januari 2018 in De Spelerij, De Wimpel 4a Elburg.

• Dreumesgroep (1-2 jaar): 9.15 tot 10.00 uur

• Peutergroep (2-4 jaar): 10.15 tot 11.00uur

Voor aanmelden of meer informatie: www.deliedjesboom.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

UPDATE 10.45 uur: weg is in ieder geval tot 16.00 uur dicht. In verband met overmatige sneeuwval is een aantal wegen door vallende takken te gevaarlijk om overheen te rijden.

't HARDE - In verband met overmatige sneeuwval is een aantal wegen door vallende takken te gevaarlijk om overheen te rijden. Deze wegen zijn afgesloten.

Het betreft de volgende wegen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

25182394 1736282576409484 7383426624082597001 o

ELBURG - November tot en met maart zijn de maanden waarin gladheidsbestrijders klaar staan voor de gemeenschap. In deze periode zorgen zij ervoor dat bij ijzel, sneeuw en bevriezing van het wegdek de wegen berijdbaar blijven. Bekijk op de digitale overzichtskaart op welke wegen er gestrooid wordt door de gemeente.

Niet alle wegen zijn gelijk

Buiten de bebouwde kom wordt onderscheiden:

  • Provinciale wegen
  • Overige wegen

Binnen de bebouwde kom wordt onderscheiden:

  • Fietspaden
  • 30 km-gebieden
  • Woonstraten
  • Wijkontsluitingswegen

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

24883225 1733376460033429 5494352789117387905 o

ELBURG - Gemeente Elburg zet jaarlijks een groep vrijwilligers in het zonnetje. Deze vrijwilligers van een organisatie/vereniging of club worden verrast met het vrijwilligerscompliment. Dit jaar ontvangen de vrijwilligers van Molen De Tijd, De Visafslag, De Smederij en De Kruidentuin het compliment.

Wethouder Willem Krooneman (CU) heeft de vrijwilligers op 7 december verrast met dit compliment.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  In september 2017 heeft de gemeente Elburg een online enquête gehouden onder haar inwoners over de waardering van evenementen. In 2013 is het huidige evenementenbeleid vastgesteld, deze is nu toe aan een update. In totaal hebben 386 inwoners de enquête ingevuld. Het afgelopen jaar heeft ruim de helft (52%) van de respondenten vijf of meer keer een evenement bezocht. Het meest bezocht zijn Kerst in de vesting, de Botterdagen en de vestingdagen. Ruim 55% van de respondenten vindt het aantal evenementen dat wordt gehouden precies goed. Dat de evenementen vooral in de binnenstad van Elburg plaatsvinden vindt 69% goed. Elburg is sfeervol en zeer geschikt voor het houden van evenementen. Ook is het voor toeristen een aansprekende locatie. De vesting is een mooi visitekaartje. Horeca en detailhandel kunnen meeprofiteren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DQSTudrX0AA0PK1ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en zijn vrouw  zijn vandaag officieel ingeschreven als inwoners van de gemeente Elburg. Op 13 oktober werd Jan Nathan beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Elburg. De gemeente Elburg heette haar nieuwe inwoners vandaag van harte welkom. Wethouder Wessel overhandigde onder anderen een boeket bloemen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

24301247 1730762016961540 6857133335138716323 n

ELBURG - Op maandag 4 december 2017 zijn de Prestatieafspraken 2018 Elburg ondertekend door de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.).

Thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg, huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen, leefbaarheid in de wijk en bewonersparticipatie komen ook dit jaar aan bod in de prestatieafspraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Op maandag 11 december 2017 is de N306 Spijkweg afgesloten tussen de rotonde met de Bremerbergweg en de kruising met de Bijsselseweg. De afsluiting duurt van 18.00 tot 23.00 uur.

Omleidingsroute

De weg en het fietspad zijn afgesloten voor al het verkeer. Doorgaand verkeer tussen Kampen/Elburg en Harderwijk wordt omgeleid via de N709 Oldebroekerweg en de N708 Bremerbergweg. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

doeth

ELBURG - We kennen het allemaal wel; het einde van de maand moeten puzzelen om rond te kunnen komen, een rekening krijgen die we niet meteen kunnen betalen of misschien heb je wel stapels ongeopende post, omdat je niet weet hoe je het moet oplossen. Daarom start gemeente Elburg met een maandelijks financieel trefpunt. In dit trefpunt werken Humanitas, Schuldhulpmaatje, MEE, Sociaal.nl, Stimenz, Stichting Wiel, Doe ‘th en de gemeente Elburg samen om alle vragen over geld en schulden te beantwoorden of samen te zoeken naar oplossingen. Als u binnenloopt in het trefpunt wordt u ontvangen door een gastheer/vrouw die kijkt wie jouw vragen kan beantwoorden. U mag ook uw eigen zaken komen regelen, een laptop, printer en scanner zijn aanwezig.  Een sociaal raadsvrouw van Stimenz is aanwezig om te checken of u alle inkomsten krijgt waar u recht op heeft. Zij kan u ook helpen bij (juridische) vragen over bijvoorbeeld werk, uitkering, de beslagvrije voet of andere zaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Aan Strukton Rail Nederland B.V. is op 5 december 2017 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakende werkzaamheden op station ‘t Harde. De werkzaamheden zullen in de periode van 14 januari 2018 t/m 3 februari 2018 plaats vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

24131204 1726481347389607 2084430442185833017 n

ELBURG - Een aantal lantaarnpalen langs de Oostelijke Rondweg zijn defect (tussen Nuborgh en Brandweer). De Gemeente elburg meldt dat de storing nog niet is opgelost en er moet een meetwagen bijkomen. De wagen is niet direct beschikbaar. Men verwacht dat de lantaarns 6 december weer branden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

24059390 1724546220916453 1257272024244367129 o't HARDE - Dinsdagavond was er een bijeenkomst over de 3e fase winkelcentrum 't Harde. Er waren ruim 70 mensen aanwezig, op deze door de gemeente Elburg georganiseerde avond, om mee te denken over een invulling van de begane grond van het nieuwe pand wat er gaat komen. In kleine groepjes werden de ideeën op papier verzameld. Aan het eind van de avond kon iedereen een eerste,- en tweede keus aangeven. De top 3 ideeën met de meeste stemmen ziet er als volgt uit:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0142ELBURG - Vrijdagavond 9 maart 2018 is het zover, de huldiging van de kampioenen 2017!  Het de gemeentebestuur van Elburg gaat de kampioenen van het jaar 2017 huldigen. De kampioenen worden in het zonnetje gezet voor het hoog houden van de naam van de gemeente Elburg. Daarnaast worden er nog twee prijzen uitgereikt, de ‘Arie Zwijnenburg Talent prijs’en de‘Jo Huisman Trofee’ . De ‘Arie Zwijnenburg Talent’ prijs is een aanmoedigingsprijs voor een groot talent of team en wordt uitgereikt aan een individuele sporter/sportster of team. De ‘Jo Huisman trofee’ is een prijs die wordt uitgereikt aan de meest aansprekende/opvallende kampioen van 2017. Een jury bepaalt wie deze prijzen in ontvangst mogen nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkELBURG - Bedrijvenkring Elburg is in samenwerking met de gemeente Elburg het initiatief ”100 Banenplan Gemeente Elburg” gestart. Het doel is om binnen één jaar 100 duurzame banen te creëren waarbij niets en niemand wordt uitgesloten. Samen met een aantal topondernemers onderzocht Bedrijvenkring Elburg wat er voor nodig is om het 100 Banenplan te realiseren. Op een ledenbijeenkomst van Bedrijvenkring Elburg zijn de aanbevelingen en inzichten overhandigd aan wethouder Henk Wessel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Langs een gedeelte van de Havenkade te Elburg ligt een pad dat zowel door fietsers als door voetgangers gebruikt kan en mag worden. Dit pad voorziet voor beide groepen verkeersdeelnemers duidelijk in een behoefte. Zelfs zodanig dat de veelvuldige aanwezigheid van de ene groep de veiligheid van de andere groep onder druk zet. Daarom hebben wij besloten direct naast dit pad nog een tweede pad aan te leggen. Met dit voorgenomen verkeersbesluit willen wij het ene pad aanwijzen als verplicht fietspad en het andere pad als voetpad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0384ELBURG -In verband met Kerst in de Vesting is de binnenstad van Elburg afgesloten op:

  • Vrijdag 8 december 2017 van 8:00 t/m 13:00 uur, uitgezonderd bestemmingsverkeer.
  • Vrijdag 8 december 2017 van 13:00 t/m 24:00 uur
  • Zaterdag 9 december 2017 van 00:00 t/m 21:00 uur

Binnenstadbewoners met een parkeerontheffing kunnen buiten de tijden van het evenement wel naar een vergunningshoudersparkeerplaats rijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vesting

ELBURG - Op 29 november vindt de wijkschouw in de wijk Vesting-Molendorp plaats. Leden van het wijkcomité fietsen met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en ambtenaren door de wijk, om te kijken naar situaties die door bewoners zijn ingebracht. 

 Mocht u met mee willen fietsen, dan bent u van harte welkom. De start is in Molendorp om 14.00 uur bij het Nieuwe Feithenhof. Het tweede deel, door de Vesting begint om 15.00 bij restaurant de Haas.

Schrijf reactie (0 Reacties)

23737975 1717332138304528 8623707138686434831 o

ELBURG - Na de oproep van de gemeente Elburg voor stembureauleden liep het storm met de aanmeldingen. De gemeente wil edereen daarvoor bedanken.  Er zijn inmiddels genoeg aanmeldingen. Opgeven is niet meer nodig.

Schrijf reactie (0 Reacties)

23783508 1717544311616644 6385377985547924838 o

ELBURG -  De bijeenkomst over de Omgevingsvisie Elburg is bezocht door zo’n 50 belangstellenden. Centraal stonden de zogenaamde IDee-kaarten: plattegronden met daarin de functies van het gebied aangegeven en een korte uitleg over de (op hoofdlijnen geformuleerde) uitgangspunten voor het toekomstige beleid.

De aanwezigen konden hun mening hierover geven. Zo is er aandacht gevraagd voor de verlichting en fietsveiligheid van de Bovenweg tussen ’t Harde en Nunspeet. Een andere zienswijze betreft het meer inzetten op kleinschalige ontwikkelingen in de wijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)