havenkade

ELBURG -  Zaterdag en zondag (19 en 20 juni) is de Havenkade afgesloten van 12.00 - 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op Coronamaatregelen in Elburg voor het voorjaar en zomerseizoen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben recent de aanbesteding voor de Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding, (ambulant en groep) en logeeropvang afgerond. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 juni 2021. De afgelopen periode zijn er vragen gesteld over de prijs die zorgaanbieders ontvangen om groepsbegeleiding te bieden. De gemeenten hebben opnieuw zorgvuldig naar de kostprijs gekeken, echter nu blijkt dat deze berekening niet helemaal voldoet aan de eisen die de gemeenten eerder hebben gesteld. De gemeenten zullen een herberekening laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat aanbieders een reële prijs ontvangen voor de ondersteuning die zij leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0040

ELBURG / Op 12 juni heeft de Jeugdraad Elburg actie ondernomen tegen de eenzaamheid bij ouderen. Hiervoor deelden zij pannenkoeken uit bij de verzorgingshuizen ’t Hart van Thornspic, De Voord, het nieuwe Feithenhof en Mariposa. Jeugdburgemeester Josefien Camminga vindt de extra aandacht voor dit onderwerp heel belangrijk: “Eenzaamheid is niet goed. Ouderen zijn soms eenzaam en wij willen hier iets aan doen. Daarom sturen wij hen een vrolijk kaartje en delen we pannenkoeken uit in de verzorgingshuizen.”

Foto's Anja van Boven

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Josefien Camminga bij de kapotte waterpomp

ELBURG -  Het had aanstaande zaterdag een mooi feestje moeten zijn: de opening van de natuurspeeltuin. Eerder was de opening uitgesteld vanwege vernielingen en de tijd die het kostte om die te herstellen. Maar nu hebben onverlaten opnieuw toegeslagen en de pas aangelegde natuurspeeltuin flink beschadigd. Jeugdburgemeester Josefien Camminga is bedroefd over datgene wat zij aantrof: “Ik vind dit heel erg. Dit valt niet te begrijpen, waarom doen die flauweriken dit?”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Henk Wessel

Dit keer geen vraag van een inwoner van onze gemeente, maar een vraag van een jonge enthousiaste verkoper. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik eigenlijk altijd bedrijven, die hun producten aanprijzen en onder de aandacht willen brengen, doorverwijs naar de vak afdeling. Maar deze jonge man uit het noorden van het land liet zicht niet door mij 'afschepen' zoals hij dat zelf noemde. Hij verkocht vlaggen in allerlei soorten en maten. Hij had namelijk veel meer te koop dan alleen maar de nationale driekleur. 'Tegenwoordig zie je steeds meer themavlaggen in de openbare ruimte en bij overheidsgebouwen, u heeft toch openbare ruimte in beheer?' Of moet ik bij uw collega zijn?’ 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurt

ELBURG -  Ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).  “We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid. Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe. Ondanks dat ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt”, aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV. En die toename zien we ook in de gemeenten Nunspeet-Elburg-Oldebroek, volgens Hettie Schoonhoven, coördinator Buurtbemiddeling in deze gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail IMG 4767

ELBURG -  In de afgelopen maanden is in Elburg hard gewerkt aan het tot stand komen van het Lokaal Preventieakkoord. Onder aanvoering van procesbegeleider Wilco Huisman hebben vertegenwoordigers van partners uit o.a. de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en de gemeente een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Lokaal Preventieakkoord Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

109935448 3613584928669702 2548995760127042086 n

ELBURG  - Het college van burgemeester en wethouder legt een ambitieus integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) voor aan de gemeenteraad. Het doel van dit plan is het waarborgen van de kwaliteit van de huisvesting van het onderwijs over een langere termijn, namelijk van 2021 tot 2041. Met de uitvoering van dit plan is zo’n € 38 miljoen gemoeid. Wethouder Willem Krooneman is enthousiast over het resultaat: “Ik ben heel blij dat we samen met het onderwijs en de kinderopvang tot dit mooie en breed gedragen plan zijn gekomen. Daarmee spelen we in op de komende nieuwe landelijke wet- en regelgeving en geven we extra inhoud aan het begrip Elburg onderwijsstad.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad het plan op 14 juni bespreekt in de beeldvormende commissievergadering, op 21 juni in de oordeelsvormende commissievergadering en op 5 juli in de besluitvormende raadsvergadering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG / Het college heeft het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie overgenomen, dat gaat over het bezwaar van omwonenden en initiatiefnemer Frens Vastgoed BV. Zij waren het niet eens met (onderdelen van) de tijdelijke vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het recreatiepark Stuyvezand, aan de Berkenweg. Volgens wethouder Lyda Sneevliet blijkt uit het advies van de bezwaarschriftencommissie dat de gemeente het besluit goed heeft voorbereid, maar dat zij op één onderdeel bakzeil moet halen: “De commissie vindt dat de gemeente de bepaling van het zogenaamde stelletjes-voorschrift, dat er alleen twee personen in één kamer mogen wonen wanneer er sprake is van een duurzame relatie, niet mag gebruiken om het ruimtelijk gebruik vast te stellen. Ofwel, die bepaling is bij het verlenen van deze tijdelijk vergunning nu van de baan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krooneman

Tja, goeie vraag, zeker in een tijd van onzekerheid, van zorg, van verdriet in verband met ziekte of soms zelfs verlies van familie of vrienden. Maar toch: heel veel redenen om blij en dankbaar te zijn. Ik wil er graag een paar noemen. Ik was kortgeleden in de Kringloopwinkel en Dorcas en werd blij van de vreugde die de klanten en vele vrijwilligers uitstraalden. Blij dat het weer mag en kan, blij dat ze weer lekker bezig mogen zijn met hun zo gewaardeerde vrijwilligerswerk. Blije winkeliers en horecaondernemers ook, in de stad en daarbuiten. Immers, ze zijn weer (beperkt) open, er is meer ruimte en dus is er voor velen weer perspectief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Heeft u vanwege de coro­namaatregelen minder inkomen dan voorheen? Dan kan de gemeente meebetalen aan uw woonkosten. Dat is geregeld in de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK is een tegemoetkoming in de woonkosten van maximaal € 500 per maand. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK aanvragen (ook nu nog met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

194723794 115469090731103 1135742234997664402 n

ELBURG -  De fietstenten op 't Schootsveld en de Loswal worden weggehaald. Volgens de gemeente worden de tenten niet door de gewenste doelgroep bezocht. Met als gevolg dat er veel vernielingen waren, er geluidsoverlast was en er veel zwerfafval werd achtergelaten. Vandaar dat deze tijdelijke maatregel wordt beëindigd.

Omdat het aanbieden van fiets-oplaadpunten nog steeds een wens is, wordt er gekeken naar een structurele oplossing.

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelerij

ELBURG  -  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Elburg voor de muziekschool te verzelfstandigen. Sinds 1983 vervult ‘de Spelerij’ de rol van gemeentelijke muziekschool. Wethouder Arjan Klein: “Een zelfstandige muziekschool geeft ruimte voor cultureel ondernemerschap. Het team van docenten en bestuur van de muziekschool ziet er naar uit om haar vleugels nog verder uit te slaan, zo heb ik gemerkt. Een zelfstandige muziekschool geeft daarvoor meer mogelijkheden. Natuurlijk blijven we vanuit de gemeente actief meedenken en helpen we waar gewenst. Ook steunen we muziekschool met een jaarlijkse subsidie.” Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, gaat ‘de Spelerij’ per 1 september 2021 zelfstandig verder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG -  Dinsdag 8 juni 2021 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan alleen om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

192160698 114131080864904 6605843322454495105 n

OOSTENDORP / Wethouder Henk Wessel ging vanmorgen even langs bij de  werkzaamheden in Oostendorp om te kijken hoe het er voor staat. De eerste contouren van de weg, stoep en parkeerplaats worden alweer zichtbaar in de Terbekeweg.

Alles verloopt nog steeds volgens planning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG -  De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben half april de aanbesteding voor de Wmo ondersteuning afgerond. Veel aanbieders gaan door met de ondersteuning die zij al boden. Er zijn nieuwe aanbieders die per 1 juni a.s. gaan starten en een aantal zal hun dienstverlening moeten beëindigen. InteraktContour is een van de grotere aanbieders in de regio die stopt met het aanbieden van dagbesteding onder de Wmo. De cliënten moeten in juni a.s. naar een aanbieder die wel een contract voor dagbesteding heeft afgesloten. Om ervoor te zorgen dat deze overgang soepel verloopt, werken InteraktContour, de gemeenten en de nieuwe aanbieders nauw samen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

3-MMC is een gevaarlijke drug waar jongeren vrij gemakkelijk aan kunnen komen, bijvoorbeeld door het op internet te bestellen. Het middel is direct heel verslavend en sluipt binnen onder jongeren, ook hier in Elburg. Het frustrerende is dat we de makers ervan niet kunnen aanpakken omdat de drug formeel nog niet verboden is. Namens alle burgemeesters in Noord-Oost Gelderland is eind vorige maand een brandbrief gestuurd naar minister Grapperhaus van Justitie. Wij hebben hem met klem gevraagd zo snel mogelijk de wetgeving aan te passen zodat het maken van en het dealen in deze drug strafbaar wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

computer

HOGHE ENK - Het plan voor nieuwbouw aan de Gerichtenweg op de Hoge Enk krijgt langzaam maar zeker vorm. Op basis van de reacties die zijn binnengekomen na de eerste bijeenkomst van 13 april jl. werken de stedenbouwkundige van buro MA.AN en de gemeente aan een eerste stedenbouwkundige invulling van de locatie. Nu is het tijd om dit eerste stedenbouwkundig ontwerp met u te bespreken.De Gemeente Elburg nodigt u uit voor de participatiebijeenkomst die op woensdag 2 juni om 19.30 uur plaatsvindt. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - Maandag 31 mei 2021 zal de gemeenteraad weer diverse besluiten nemen. Eerst zullen raadsleden met elkaar in debat gaan over suggesties om voorstellen te veranderen. De gemeenteraad vergadert digitaal vanaf 19.30 uur. De opnames worden rechtstreeks uitgezonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

189211463 4185475081490209 7642120457197176807 n

DOORNSPIJK -  Aan de noordkant van Doornspijk, nabij de Beekenkampweg, komt nieuwbouwwijk Waterlanden II. Donderdag 20 mei is de planschets voor de inrichting van de wijk gepresenteerd. Bekijk de planschets.

Reageren

Wilt u reageren op de plannen, dan kan dat door het reactieformulier in te vullen vóór 1 juni a.s.

Reactieformulier invullen 

Schrijf reactie (0 Reacties)