elburg logo

ELBURG - Ondernemers zorgen voor banen, een leefbare gemeente en ze sponsoren ons verenigingsleven. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom verdienen ze een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. 15 November is de Dag van de Ondernemer. De Gemeente Elburg wil alle ondernemers uit hun gemeente dan graag in het zonnetje zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erik land

Vorige week was de nationale week van respect. Een mooie gelegenheid om als burgemeester en als wethouders met onze jeugd over dit onderwerp in gesprek te gaan. Zelf bezocht ik drie basisschool-klassen. Dat leverde heel mooie gesprekken op. Zo vroeg ik voor wie ze allemaal respect hebben. Natuurlijk werden ouders, broertjes en zusjes genoemd. Maar ook de klasgenoten, de meester, de burgemeester en de koning. Het gesprek kreeg een leuke wending toen iemand ‘dieren’ noemde en een andere ‘de natuur’. We spraken over hoe je met elkaar omgaat en met de schepping.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto OV proefreis 215 dpi 20x13cm

ELBURG - Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis en een inloopspreekuur in Elburg

Proefreis

Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG -  Burgemeester Jan Nathan Rozendaal maakt bekend dat het VVD-raadslid Marga Schoots niet kan terugkeren in de gemeenteraad van Elburg. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft dit in een gesprek aan Marga Schoots laten weten. Hij heeft daarbij aangegeven dat op een ingediend ontslag niet valt terug te komen: “De Kieswet bepaalt hoe we hiermee om moeten gaan. Een ingediend ontslag is definitief.”

Het ingediende ontslag heeft meer consequenties. Eerder heeft Marga Schoots aangegeven alsnog gebruik te willen maken van haar raadslidmaatschap en hiervoor het statenlidmaatschap op te zeggen. “Voor de Provinciale Staten geldt dezelfde Kieswet. Dit betekent dat mw. Schoots beide lidmaatschappen heeft opgezegd. Dit kan volgens de wet niet ongedaan worden gemaakt. Het betreft een politiek drama voor mw. Schoots, zij had dit totaal niet verwacht,” legt burgemeester Jan Nathan Rozendaal uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

great

OLDEBROEK -  Op zaterdag 7 december 2019 om 19.30 uur staat in Oldebroek een fantastisch concert gepland. De mannen van Greatly Blessed zullen dan optreden met projectkoor Togerther. Het thema van dit gezamenlijke concert is ‘We Believe’. De toegang is gratis.

Greatly Blessed is het enige Southern Gospel Men Choir in Europa. Het koor trekt Nederland door om mensen te laten genieten en ook warm te maken voor de muziek die ze maken. Het doel is om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen  en hiermee harten te mogen raken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente Elburg heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het Brigadegebouw, aan de Graaf Reinoldweg in ’t Harde, afgewezen. Volgens wethouder Lyda Sneevliet heeft de afwijzing vooral te maken met de hoge geluidsbelasting, afkomstig van het verkeer van de A28 en de Eperweg: “De binnenruimtes kennen teveel omgevingsgeluid. De te huisvesten arbeidsmigranten hebben geen mogelijkheid om zich terug te trekken in een rustiger ruimte. De aanvrager moet dan aantonen dat het niet mogelijk is om geluidswerende en/of geluidsabsorberende maatregelen te treffen. Dat is niet gebeurd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

74455250 2735721746465557 3172369329949769728 n

ELBURG - In de week van 11 t/m 15 november vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de Veldbloemenlaan, Klokbekerweg en Vletstraat. De wegen zijn in deze periode gedeeltelijk afgesloten.

- Vletstraat na de kruising Vooronder tot en met de kruising Mast/Pluutstraat.
- De Klokbekerweg vanaf de kruising Clakenweg tot en met de kruising Coragestraat.
- Veldbloemenlaan vanaf de kruising Klokbekerweg tot de kruising Kruisweg-Kerkenland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

ELBURG - In december worden de parkeerontheffingen voor 2020 automatisch verstuurd naar de ontheffing houders:

  • die nog steeds aan de voorwaarden voldoen;
  • voor het kenteken/de kentekens waarvoor in 2019 ontheffing is verleend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Woensdag 13 november 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

De vergadering staat geheel in het teken van de begroting van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurz

Enkele weken geleden mocht ik aanschuiven bij het Duurzaamheidsdiner in Huize Schouwenburg. Pim en Fenneken Anneveld stelden hun schitterende huis (en keuken!) beschikbaar voor dit diner. Aan twee feestelijk gedekte tafels werden zo’n twintig mensen in het zonnetje gezet. Vanwege hun bijzondere duurzame verdiensten. VeluweDuurzaam, het duurzaamheidsloket van onder andere gemeente Elburg, organiseerde het diner en kreeg de deelnemers voorgedragen uit de samenleving. Voor iedere deelnemer gold dat hij of zij zich bovengemiddeld in de volle breedte van duurzaamheid inzette. Zo ontstond er een bont gezelschap en een geanimeerd gesprek; enkele bijenhouders vertelden smakelijk over hun volken en naast mij vroeg zich iemand af waarom zonnepanelen wel op het dak mogen en niet aan de gevel?!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De nieuwe gemeentegids van Elburg voor het jaar 2020 is verschenen. In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder is de nieuwe gids uitgegeven. Deze wordt in week 45 huis aan huis verspreid in de gemeente Elburg. U kunt ook de digitale versie raadplegen via www.elburg.nl/gemeentegids.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 19 november 2019 hun takken, die niet in de groene container passen, op te laten halen. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dag

ELBURG - Ondernemers zorgen voor banen, een leefbare gemeente en ze sponsoren het verenigingsleven. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom verdienen ze een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. 15 November is de Dag van de Ondernemer. De Gemeente Elburg wil alle ondernemers uit hun gemeente dan graag in het zonnetje zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

't HARDE - Het Financieel Trefpunt op ’t Harde is sinds 5 september -als proef- geopend. Mensen weten het trefpunt goed te vinden. In de eerste twee maanden zijn er ruim 50 vragen gesteld. Binnenkort wordt besloten of het trefpunt ook in 2020 open blijft op ’t Harde.

Tot en met 19 december bent u sowieso welkom voor al uw vragen over geld en schulden: Elke donderdag van 15.30 - 17.30 uur in MFC Aperloo. Daarnaast is het financieel trefpunt elke woensdag van 10.00-12.00 uur geopend in ‘t Huiken in Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Fietsposter2019

 ELBURG - Vrijdag kun je gratis je fietsverlichting laten repareren. Laat je zien! Alléén op vrijdag 1 november 2019 tussen 14.00 en 18.00 uur.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling

Maandag 4 november vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

part

ELBURG - Maandag 28 oktober heeft een groep inburgeraars uit de gemeente Elburg hun handtekening onder hun participatieverklaring gezet. Dit is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Door dit traject maken inburgeraars via workshops kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. De kernwaarden zijn vastgesteld door de overheid. Denk bijvoorbeeld aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Het zijn serieuze onderwerpen, maar tijdens de workshops is er ook tijd om ervaringen met elkaar te delen en met elkaar plezier te hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Column Lyda 1

Als in ons land ergens een dak instort, of een vloer, dan wordt er al gauw gekeken naar de overheid. Is er wel voldoende toezicht geweest op de bouw en was de vergunning wel in orde? Veiligheid is een belangrijke reden om toezicht te houden, maar ook eisen van welstand, zorg voor monumenten en niet te vergeten de indrukwekkende bouwregelgeving die in ons land geldt. Helaas gaat het in de praktijk van alledag wel eens mis. Gelukkig blijft het dankzij onze toezichthouders dan meestal bij een vermanend woord, gevolgd door een goed advies hoe verder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oostenlicht2

ELBURG - Het onderwijs, het centrum voor jeugd en gezin, het welzijnswerk en de gemeente Elburg werken samen aan een visie op ontwikkelen en opgroeien in Elburg. 'Wat kunnen we samen doen om ervoor te zorgen dat Elburg een aantrekkelijke plaats is om op te groeien?'

Op 13 november is hierover een thema-avond in het Nuborgh Oostenlicht aan de Kruidenlaan 1. De avond start om 19.00 en duurt tot uiterlijk 22.00.  Op het programma staan verschillende interactieve workshops over o.a. vrijetijdsbesteding, onderwijshuisvesting, en aansluiting kinderopvang-school. U bent van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

pleeg

HARDERWIJK/OLDEBROEK - Kinderen hebben een stabiele leefsituatie, liefde en aandacht nodig. Niet in ieder gezin lukt dit even goed. Daarom worden gezinnen in de regio Noord-Veluwe op een laagdrempelige manier geholpen door steun- en pleegouders. Wilt u ook graag iets betekenen voor deze kinderen? Kom dan naar één van de informatieavonden. Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms speelt er zoveel in een gezin dat kinderen daar last van krijgen. Een steuntje in de rug is dan meer dan welkom. Als steungezin kunt u dit steuntje in de rug bieden door bijvoorbeeld een maaltijd te verzorgen of een middag in de week een kind uit school op te vangen. Soms zijn er situaties waarin kinderen niet meer thuis blijven wonen. Dan zoeken we een pleeggezin, waar de kinderen met vaste opvoeders veilig kunnen opgroeien en de juiste begeleiding krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)