ck

ELBURG - Vorig jaar heeft bij muziekschool De Spelerij in Elburg een audit plaats gevonden van Hobéon. De auditor heeft in zijn rapport geconcludeerd, dat De Spelerij voldoet aan alle gestelde normeisen die de Cultuurconnectie heeft gesteld, m.b.t. het borgen van kwaliteit van muziekonderwijs. Het resultaat: De Spelerij is officieel gecertificeerd volgens het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst.

Wethouder José Oosthoek: ’Muziek draagt bij aan verbinding, ik ben heel blij met deze mooie erkenning voor de Spelerij en de mensen die zich bezig houden met muziek.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tekenen Samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 op 15 febr 2018 Foto Rob Voss

ELBURG - Op donderdagochtend 15 februari zijn de Veluwse partners samengekomen om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen. Met het tekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 is er een bestuur dat sturing geeft aan de Veluwse ambities: de VeluweAlliantie. Een unieke samenwerking met als uitgangspunt dat ondernemers, grondeigenaren, overheid en andere partijen op gelijkwaardige manier betrokken zijn. Wethouder José Oosthoek (EB) is blij met deze nieuwe samenwerking: “Een goede samenwerking is een absolute randvoorwaarde om ervoor te zorgen dat zowel de binnenlandse als buitenlandse recreant en toerist onze gemeente en regio weten te vinden. Hiernaast behartigt de samenwerking de Veluwse belangen.’” Vicevoorzitter Mark Sandmann is enthousiast over de bekrachtiging: “Wat ons bindt is de liefde voor de Veluwe, en die gaan we gebruiken voor een krachtige, gezamenlijke aanpak. Niet alleen om toeristisch sterker te worden, maar ook om natuur en landschap te koesteren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - In 2014 heeft de gemeente Elburg tijdelijk een ombudsfunctie ingesteld voor het sociaal domein. In die periode vonden veel veranderingen plaats door de veranderingen binnen de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WC Vrijheid ondertekening

ELBURG - Samen met winkeliersvereniging De Vrijheid gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken voor het versterken van de huidige winkels in winkelcentrum de Vrijheid. Volgens Wethouder Jan Polinder (SGP) waarderen de inwoners van Oostendorp en de nieuwbouwwijken van Elburg de winkelfunctie van Winkelcentrum De Vrijheid in hoge mate. Enkele winkeliers hebben aangegeven dat zij hun huidige winkels als een maatje te klein te ervaren en graag uit willen breiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG - Kan ik thuis blijven wonen als ik in de toekomst verzorging nodig heb? Welke hulpmiddelen zijn daar dan voor? Of zou ik mijn huis moeten verbouwen? Maar hoe kan ik dat bekostigen? Of moet ik verhuizen? En waar kan ik dan naartoe? Wie naar antwoorden zoekt op deze vragen is donderdag 15 maart aanstaande van harte welkom op de Seniorenwoonbeurs van de gemeente Elburg.  Afgelopen najaar hielden we een enquête over dit thema onder inwoners tussen 65 en 75 jaar. Het bleek dat veel mensen op zoek zijn naar informatie en graag met de gemeente in gesprek willen. Tijdens de beurs kan dat!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Wikimedia Commons

ELBURG - De gemeente Elburg komt samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde op voor de belangen van alle inwoners die te maken kunnen krijgen met laag overvliegende vliegtuigen, na de openstelling van Lelystad Airport.
Op maandag 5 februari jl. heeft minister Cora van Nieuwenhuizen in Deventer gesproken met de burgemeesters en enkele inwoners van deze vier gemeenten. De minister verzekerde dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Daarbij is aangegeven dat het onderzoek naar de herziening van het luchtruim geen ‘zoethoudertje’ is. Het is wel degelijk mogelijk om opstijgende vliegtuigen vanaf Lelystad Airport eerder op grotere hoogte te laten vliegen. Wel duurt het jaren om het luchtruim te herzien. Zo moeten piloten worden getraind en kost de internationale afstemming ook veel tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gf afval inzamelen

Ik heb van gemeentewege
pas een afvalbak gekregen –
en die komt me goed van pas.
‘k Schuif nu vrolijk - ’t is een makkie –
hup! m’n prakkie in het bakkie
dat zelf ook eens afval was.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburgELBURG - Het college van burgemeesters en wethouders van Elburg heeft groen licht gegeven voor een nieuw innovatief project. In 2017 zijn drie eerdere projecten gestart. Wethouder Willem Krooneman (CU) is blij met dit vierde innovatieve project voor 2018: ”Dit project versterkt op een creatieve manier het sociaal domein in de gemeente Elburg. Daarom bieden we hen graag de helpende hand, om ze een goede kans van slagen te geven.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  De afgelopen jaren zijn landelijk steeds meer meldingen over personen met verward gedrag geregistreerd bij de politie. Daarnaast hebben zich een aantal ernstige incidenten voorgedaan. Ook in de gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Elburg wordt door politie en maatschappelijke organisaties aangegeven dat zij te maken hebben met personen met verward gedrag, waarbij ook een toename wordt ondervonden in de problematiek en overlast. Wethouder Willem Krooneman (CU): “Deze ervaren toename van mensen met problematisch, verward gedrag doet de alarmbellen rinkelen. Als gemeente zijn wij in het kader van de wet Jeugdzorg, Wmo en participatiewet, verplicht om ondersteuning aan deze mensen te bieden. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. In de komende maanden schrijven wij samen met Nunspeet en Oldebroek een plan van aanpak met daarin ook een financieel overzicht.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

autowasbon

ELBURG - Tijdens de renovatie in de wijk Oosthoek zijn we van een gemengd rioleringsstelsel overgegaan naar een gescheiden stelsel. Dit betekent dat het schone regenwater niet meer gefilterd hoeft te worden, maar rechtstreeks naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.

Om te zorgen dat het water dat naar het oppervlaktewater gaat werkelijk schoon is, is het belangrijk dat de auto's niet langer op straat gewassen worden. Om dit te stimuleren ontvangen de bewoners uit wijk Oosthoek in de loop van deze week een autowasbon die te gebruiken is bij BP van Boven. Wethouder Henk Wessel overhandigde deze woensdag 7 februari alvast aan Dinie Witteveen.' Laten we samen zorgen voor schoon regenwater!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

HOGE ENK - In 2017 zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest over woningbouw aan de Gerichtenweg op de Hoge Enk. Het betreft een locatie aan de westzijde van de Gerichtenweg, tussen de Mattanjaschool en Gerichtenweg 38. De optie is onderzocht om de locatie aan te merken als CPO-project. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en komt er kort gezegd op neer dat de kopers gezamenlijk zelfstandig aan de slag kunnen met het gebied. Er waren belangstellenden die met de locatie aan de slag zijn gegaan. De belangstelling nam echter af, waardoor het CPO-project niet van de grond is gekomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling
Maandag 12 februari vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

27540359 1787727364598338 4942284438640055211 n

't HARDE - De raad van de gemeente Elburg heeft ingestemd met het beëindigen van de samenwerking met Centrumplan ’t Harde b.v.. Dit is de ontwikkelaar die fase 1 en 2 van het centrumplan heeft gerealiseerd. Centrumplan ’t Harde b.v. zag geen kansen om fase 3 (Centrum 2-6) op korte termijn te realiseren.  Door de beëindiging van de overeenkomst is de gemeente opnieuw eigenaar van de oude winkelpanden. Daarmee is de weg vrij is om te slopen en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en kansen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

21687941 1777513562286385 4173692488989304932 n

ELBURG - Ken jij iemand tussen de 6 en 18 jaar, die in de gemeente Elburg woont en zich uitzonderlijk inzet of heeft ingezet voor een ander, voor een vereniging of de gemeente Elburg zonder daar zelf belang bij te hebben? Aarzel dan niet en meld hem of haar vandaag nog aan! Wie weet krijgt hij of zij tijdens de receptie op Koningsdag het jeugdlintje omgehangen door burgemeester Jan Nathan Rozendaal.

Denk hierbij onder andere aan:

- een jonge mantelzorger
- bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek of sportvereniging
- een mooi initiatief voor bijv. een goed doel
- een bijzondere prestatie of heldendaad

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

27503721 1785834768120931 2175528783345157814 o

ELBURG -  De Kievit, Grutto, Veldleeuwerik, Tureluur en andere weidevogels hebben het moeilijk in onze regio. Dit komt door verschillende redenen. Eén van de redenen is dat de vogels tijdens de broedperiode worden verstoord. Daarom heeft de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust verbodsborden laten maken. De borden worden geplaatst bij de meest kwetsbare broedgebieden in onze omgeving.

Doel van het bord is: duidelijk aangeven dat het gebied niet betreden mag worden omdat het een broedterrein is van zeldzame weidevogels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders blikt terug op het afgelopen jaar. Het was het jaar waarin de gemeente Elburg drie burgemeesters kende: burgemeester Frans de Lange nam afscheid in januari, aansluitend heeft burgemeester Harry Dijksma waargenomen en in oktober is burgemeester Jan Nathan Rozendaal geïnstalleerd. Alleen hij komt aan het woord in dit overzicht net als de vier wethouders en de gemeentesecretaris. Zij vormen het college van de gemeente Elburg. 

De wethouders vertellen over een aantal onderwerpen die terugkomen in het Collegejaarverslag 2017. Het volledige verslag kunt u nalezen op www.elburg.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afval

ELBURG - Er staan nog wel eens vuilniszakken naast de ondergrondse containers. Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat de container defect is of dat de container vol is. Dit is nog geen reden om de zakken naast de containers te plaatsen. Als de container defect is of vol zit kun je bellen met: 0341-565 755.

Daarnaast kun je je afval bij storing ook kwijt in één van de andere containers. Laat u het afval toch achter? Dan is de kans groot dat u een bekeuring krijgt. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG - Kan ik thuis blijven wonen als ik in de toekomst verzorging nodig heb? Welke hulpmiddelen zijn daar dan voor? Of zou ik mijn huis moeten verbouwen? Maar hoe kan ik dat bekostigen? Of moet ik verhuizen? En waar kan ik dan naartoe? Wie naar antwoorden zoekt op deze vragen is donderdag 15 maart aanstaande van harte welkom op de Seniorenwoonbeurs van de gemeente Elburg. Afgelopen najaar is een enquêtegehouden over dit thema onder inwoners tussen 65 en 75 jaar. Het bleek dat veel mensen op zoek zijn naar informatie en graag met de gemeente in gesprek willen. Tijdens de beurs kan dat!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

LINTJE

ELBURG - Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die van bijzondere betekenis zijn voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, begint met een voorstel. Ook u kunt iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding!

 Wie komen in aanmerking?

Als u iemand voorstelt voor een Koninklijke onderscheiding moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving of bijzondere prestaties. De bijzondere verdiensten of prestaties moeten uitgaan boven wat verwacht mag worden van degene die wordt voorgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OfficieelParkeren 234x234

ELBURG - Van bewoners in de binnenstad ontvangt de gemeente Elburg met enige regelmaat klachten over het parkeren in de binnenstad op zondag. Tijdens de reguliere parkeercontroles wordt de gemeente geconfronteerd met klachten omtrent de ongelijke behandeling van parkeren door de week en op zondag. Omdat mensteeds vaker hierover klachten ontvangt, wil men meer gaan optreden tegen parkeerovertredingen op zondagen. Het gaat hier voornamelijk om het parkeren buiten de vakken in de blauwe zone en het parkeren zonder ontheffing op ontheffingshoudersplekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)