elburg logo

ELBURG - In de afgelopen weken hebben wij alle inwoners van de gemeente Elburg tussen de 65 en 75 jaar uitgenodigd om mee te doen met ons onderzoek naar seniorenhuisvesting. Het invullen van de enquête kon zowel schriftelijk als digitaal via www.elburgvraagt.nl. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn wij de reacties aan het verwerken. Dat zijn er vele honderden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voorlezen 3

'THARDE -  Op uitnodiging van de The Read Shop express 't Harde heeft wethouder Willem Krooneman  voorgelezen aan de leerlingen van de Jeanne d'Arc. Dit omdat het de kinderboekenweek was.

De kinderen uit groep 1 en 2 luisterden aandachtig naar het verhaal van de Grote Grijpmedan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIJKPAL

OOSTENDORP -  Het wijkcomité De Pal/Oostendorp vergadert op woensdagavond 25 oktober a.s. gemeentekantoor in Oostendorp. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.45 uur om te spreken over zaken van de wijk.

Nieuwe zaken of meer informatie kunt u opvragen via het emailadres: .

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal wil graag met jullie kennismaken. Je kunt je als groep (minimaal 5 personen) opgeven via om bijvoorbeeld te gaan wandelen, hardlopen, schaatsen of varen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto gemeente ElburgELBURG - Jan Nathan Rozendaal (40) wordt vandaag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Elburg. De SGP'er is de opvolger van Frans de Lange van de ChristenUnie. Rozendaal komt over vanuit Papendrecht, daar was hij wethouder. Hij studeerde landinrichtingswetenschappen aan de Wageningen Universiteit.

Zijn voorganger De Lange stopte ermee omdat hij zijn hart wilde volgen en dat is het verkondigen van het evangelie. In de tussentijd was Harry Dijksma waarnemend burgemeester.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders wil de op ouderen gerichte Blijverslening invoeren in Elburg. Wethouder Jan Polinder (SGP) vindt het belangrijk dat senioren meer mogelijkheden hebben om langer thuis te kunnen wonen: “We hebben een principebesluit genomen over het wel of niet invoeren van de Blijverslening. Nu gaan we aan de slag met het voorbereiden van de werkelijke invoering. Dan komen we ook met een voorstel voor de gemeenteraad. Het is een goede zaak dat naast de GewoonGemak‑regeling er een ruimere Blijverslening volgt, voor de grotere aanpassingen in het huis.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

22382122 1678995448804864 6026680363025345356 o

ELBURG - Het blad valt weer van de bomen dus de bladkorven worden weer geplaatst. Dit wordt volgende week gedaan. De korven komen op de volgende locaties te staan: bit.ly/17sYveZ.

Let op: dit is alleen voor blad! Snoeihout kun je laten ophalen. De eerstvolgende ophaaldag is 17 oktober. Daarover HIER meer.  

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

ELBURG - Voor de verkiezing van de leden voor de gemeenteraad van Elburg kan een politieke groepering een partijnaam laten registreren. Dit is niet nodig indien de partijnaam bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd. De groepering kan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vrijdag 13 oktober 2017 kun je je fietsverlichting gratis laten repareren. Dit kan tussen 14.00 - 18.00 uur. Wethouder Henk Wessel was even op bezoek bij Fietsplezier Doornspijk & CLM-Schaatsen, één van de deelnemende fietsenmakers. Andere deelnemers zijn:  R Koops Tweewielers,  Veluws Rijwielhuis Dickhof en  Klompmaker Fietsen

Het gaat om kleine reparaties. Deze worden gratis gerepareerd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

22308536 1677511552286587 2680687537825281833 n

ELBURG - Vandaag, dinsdag 10 oktober,  is het de dag van de duurzaamheid. Een goed moment voor de Gemeente Elburg om de nieuwe elektrische auto in gebruik te nemen. Een auto die 100% elektrisch rijdt.

Wethouder Henk Wessel overhandigde de sleutels aan collega Aalt Brokkelkamp. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Op maandag 16 oktober is het gemeentehuis vanaf 10.15 uur geopend. Voor het personeel is er ’s ochtend een kennismakingsbijeenkomst met burgemeester Jan Nathan Rozendaal en zijn vrouw.

Schrijf reactie (0 Reacties)

22308684 1676821682355574 2923262335642188123 n

ELBURG -  Tijdens een extra raadsvergadering op 1 februari 2017 werd waarnemend burgemeester Harry Dijksma door de gemeenteraad officieel geïnstalleerd. Vandaag, acht maanden later, was het tijd om afscheid te nemen. De ambtsketen werd overhandigd aan Henk Wessel en de voorzittershamer naar Beert van Loo. Bekijk HIER de fotoreportage van NWV Foto

De heer Dijksma nam afscheid met de volgende woorden:

Beste inwoners van de gemeente Elburg

In de afgelopen acht maanden ben ik waarnemend burgemeester geweest van uw gemeente Elburg. Dit was voor mij een nieuwe ervaring, die ik niet graag had willen missen. De contacten met velen van u heb ik gewaardeerd. Bij de ontmoetingen met jarige ouderen en jubilerende echtparen heb ik prachtige verhalen gehoord. Grote bewondering heb ik voor alle BOA’s, politiemensen, brandweermensen en ambulancemedewerkers. Hun mooie werk moeten ze regelmatig onder moeilijke omstandigheden verrichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm logo weekvandeveiligheid2 e7e62c4477

ELBURG - Het is de Week van de Veiligheid. Deze week is niet zomaar gekozen, want met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit toe. Tijdens de Week van de Veiligheid brengen diverse organisaties, gemeenten en de politie het thema veiligheid extra onder de aandacht bij ondernemers en hun personeel. Dit gebeurt bijvoorbeeld via online overvaltrainingen, groepstrainingen ter voorbereiding op agressie en diefstal in winkels of horecagelegenheden en gratis veiligheidsscans.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden foto

DOORNSPIJK -  De verkeerssituatie op de kruising Oude Harderwijkerweg/Zuiderzeestraatweg West te Doornspijk is verkeersonveilig. Dit komt doordat de Oude Harderwijkerweg onder een scherpe hoek aansluit op de Zuiderzeestraatweg. Daardoor is het zicht op het verkeer op de Zuiderzeestraatweg uit Elburg slecht, terwijl de weg uitlokt om juist snel de Zuiderzeestraatweg op te rijden. Op de hoek staat nu nog een oude smederij, die het zicht op de Zuiderzeestraatweg belemmert. In het verleden hebben zich veel bijna-ongelukken voorgedaan. De gemeente en de provincie willen nu actie ondernemen en werken daarom gezamenlijk aan een reconstructie van de kruising. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

22282075 1673499036021172 3810908478125328674 n

ELBURG - Volgende week vrijdag 13 oktober kun je je fietsverlichting gratis laten repareren. Dit kan tussen 14.00 - 18.00 uur bij de volgende fietsenmakers:

R Koops Tweewielers
Fietsplezier Doornspijk & CLM-Schaatsen
- Veluws Rijwielhuis Dickhof
Klompmaker Fietsen

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG -  Naar welke bestemming gaat de voorkeur uit, voor het perceel aan de Flevoweg tegenover Veluwe Strandbad? Wethouder Henk Wessel (AB) geeft aan dat het college de verschillende mogelijkheden op een rijtje heeft gezet: “We hebben onderwerpen als werkgelegenheid, toerisme, parkeren, kosten getoetst aan de bestemmingen hotel, recreatieappartementen, koopappartementen en bouwkavels. Nu stelt het college de raad voor om dit onderwerp te bespreken met het doel helderheid te krijgen over de voorkeur, welke invulling deze locatie krijgt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vesting

ELBURG -  Alle betrokken partijen slaan de handen ineen voor een leefbare Vesting. Dat is in één zin samengevat de oogst van de verkenningsgesprekken die de heer Bekkers heeft gevoerd met betrokkenen bij de Vesting. De eerstvolgende stap is een brede dialoogbijeenkomst om de verkenningsfase af te ronden en een ‘stip op de horizon te plaatsen’. Deze bijeenkomst staat gepland voor eind oktober, waarna de deelnemers gezamenlijk concrete actieplannen gaan opstellen én uitvoeren. De gespreksleider is aangesteld nadat de gemeenteraad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hierover een motie heeft aangenomen. Wethouder José Oosthoek (EB) is blij met het perspectief dat is ontstaan: “Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. De grote winst van de verkenningsronde is dat er een grote mate van overeenstemming op verschillende onderwerpen is komen bovendrijven. Hans Bekkers is er in geslaagd om juist het gemeenschappelijke centraal te stellen”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Een sluitende begroting, ruimte voor nieuwe investeringen en niet meer dan een inflatiecorrectie wat betreft de gemeentelijke belastingen. Kortom, het gaat goed met de financiën van de gemeente Elburg. Dat blijkt uit het voorstel voor de MPB 2018-2021 die het college van burgemeester en wethouders naar de raad heeft gestuurd. ”Een aandachtspunt betreft het geld dat we van het Rijk krijgen voor de uitvoering van de jeugdzorg, dat is onvoldoende om de kosten te dekken”, stelt wethouder Henk Wessel (AB) vast. “Dit probleem zien we in het hele land. Aan het nieuwe kabinet rest de taak om dit probleem ‘bij de horens te vatten’.” De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 8 november as.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Lokaal beleid maak je samen. Daarom hoort de Gemeente Elburg graag van u, van jou, wat belangrijk is voor kinderen en jongeren in Elburg. Wat kan nog beter? Wat missen we nog? Welke ideeën kunnen we verder uitwerken? Help mee antwoorden op deze vragen te vinden. Kom op dinsdag 10 oktober naar de Klankbordavond Jeugd, vanaf 19.30 uurin ’t Huiken. De avond heeft alsthema ‘Samen voorJong Elburg’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)