landmacht

't HARDE -  Op woensdag 25 mei 2022 van 8.00 - 17.00 uur vinden er schietoefeningen plaats op het Artillerie Schietkamp, waarbij de Nieuwe Zuidweg tijdelijk afgesloten wordt.

RAADELBURB

ELBURG -  Op maandag 30 mei 2022 vergadert de gemeenteraad om besluiten te nemen. De vergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer >

zand

ELBURG - Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot en met 31 maart 2022 kon eenieder een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan. Daarvan maakte 116 mensen en organisaties gebruik. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Het vastgestelde plan en de reactienota zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl

Lees meer >

Foto hennepcontainer

ELBURG -  Wie met eigen ogen een hennepkwekerij wil zien, kan op woensdag 25 mei terecht op het plein aan de haven in Elburg. Daar staat tussen 15.00 en 20.00 uur een container waarin een hennepkwekerij is nagebouwd.

Alertheid

Lege loodsen en andere panden trekken criminelen aan. Zij verbouwen deze bijvoorbeeld tot hennepkwekerijen en drugslabs. Deze activiteiten hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan je denkt. Een laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans op ontploffing. Gevaarlijk afval wordt achtergelaten of elders gedumpt. Gebouwen of gebieden worden onherstelbaar aangetast.

Lees meer >

geboorte

't HARDE -  Maandag 23 mei heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een bos bloemen overhandigd aan familie de Vries-Horlings uit ’t Harde. Zij zijn trotse ouders geworden van dochter Elin en hebben de geboorte van hun dochter als eerste binnen de gemeente Elburg digitaal doorgegeven.

Ouders kunnen nu vanuit huis hun kindje aangeven en hoeven dus niet meer naar het gemeentehuis te komen. Wel zo prettig in een toch al drukke periode!

Meer informatie over de geboorteaangifte lees je op de webpagina Geboorteaangifte

281029620 325263489751661 3598302757936263341 n

ELBURG  -  Afgelopen zaterdagavond vond er een bijzonder concert plaats in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Muziekschool De Spelerij ‘Stichting Cultuur Educatie Elburg’ organiseerde in samenwerking met de Musikschule des Emslandes (Haselüne, partnerstad gemeente Elburg) een gezamenlijk concert in het kader van ‘Gelderland herdenkt’. Het concert droeg de titel ‘Concert ter verbinding’ en stond in zijn geheel in het teken van vrijheid!

Lees meer >

laadpaal

ELBURG - De komende tijd neemt het aantal elektrische voertuigen sterk toe, ook in de gemeente Elburg. In onze gemeente wordt de komende jaren een netwerk van openbare laadpalen geplaatst. Bij de plaatsing van openbare laadpalen wordt er de komende jaren samengewerkt met Vattenfall InCharge. Wilt u gebruikmaken van een elektrische laadpaal, maar is er nog geen laadpaal bij u in de buurt? Vraag dan gratis een openbare laadpaal aan. Meer informatie vindt u op de webpagina Openbare laadpalen voor elektrisch rijden.

thumbnail Foto vluchtsleutel

ELBURG - Je wilt de deur uit, maar je kunt je sleutels nergens vinden. Herken jij dat ook? Wij zijn gemiddeld 10 minuten per dag bezig met het zoeken naar spullen die we ergens hebben laten slingeren. Maar als er brand uitbreekt, heb je geen tijd te verliezen. Sterker nog, je hebt maar 3 minuten om veilig te vluchten en iedereen in veiligheid te brengen. Op zoek gaan naar sleutels om de deur te openen kost teveel kostbare tijd.   

Lees meer >

RAADELBURB

ELBURG -  Begin mei werd het Bestuursakkoord gepresenteerd door de vier collegepartijen en een nieuw college gekozen. Op woensdag 18 mei 2022 komt de gemeenteraad bij elkaar in een bijzondere raadsvergadering om het Bestuursakkoord inhoudelijk te bespreken. Met het Bestuursakkoord hebben de vier partijen aangegeven wat zij de komende vier jaar willen bereiken. De uitvoering van het programma is in handen van het nieuwe college van B&W. 

Lees meer >

landmacht

ELBURG -  Op donderdag 19 mei 2022 wordt er een militaire oefening gehouden binnen de gemeente Elburg. De militairen gaan zich verplaatsen met militaire wielvoertuigen en tussendoor zullen zij een wateroversteek beoefenen.

280630876 372612004890520 1530344286291057801 n

ELBURG -  De handtekeningen zijn gezet! Joelle van Renselaar is daarmee officieel jeugdburgemeester. Tijdens de koningsdagreceptie werd de nieuwe jeugdburgemeester reeds benoemd. De vorige jeugdburgemeester Josefien Camminga droeg tijdens die gebeurtenis het stokje over aan Joelle van Renselaar, die daarmee 4e jeugdburgemeester van de gemeente Elburg werd. Joelle is woonachtig in Elburg, gaat naar de Prins Willem Alexander school in Elburg en is 10 jaar oud. Woorden die vanuit de jury over haar genoemd werden zijn: spontaan, creatief, positief, maatschappelijk betrokken, puur en enthousiast.

thumbnail Gemeente Elburg 2022.05.06 BW 8738 2

ELBURG -   Afgelopen maandag zijn de wethouders officieel door de gemeenteraad benoemd. Hierna heeft het kersverse college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vastgesteld. Dit heeft geleid tot de onderstaande verdeling van de taken.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal

Bestuur, verkiezingen, interbestuurlijke samenwerking, externe betrekkingen en internationale samenwerking, waaronder Hanze en stedenband Haselünne, organisatie, P&O en bedrijfsvoering, crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid, handhaving.

Lees meer >

elburg logo

ELBURG -  De burgemeester van de gemeente Elburg heeft besloten, dat op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Wet Damocles) en met inachtneming van de “Beleidsregel Artikel 13b Opiumwet”; een bedrijfspand aan de Nunspeterweg 8 in Elburg met ingang van 11 mei 2022 voor een periode van 3 maanden te sluiten. De sluiting eindigt op 3 augustus 2022.

Tijdens de sluiting is het niet toegestaan om de woning te betreden.

RAADELBURB

ELBURG -  Op maandag 16 mei 2022 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren, burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. U kunt als inwoner inspreken; een toelichting geven of uw zorg delen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal.

Lees meer >

coll

ELBURG -  De politieke partijen AB-CU-LEV-CDA hebben hun bestuursakkoord gepresenteerd, tijdens de raadsvergadering op 9 mei. De kandidaat-wethouders zijn voorgesteld en door de raad benoemd.

Het zijn de wethouders Henk Wessel, Willem Krooneman, Bertus Jeensma en Lyda Sneevliet. De totale formatie voor de wethouders betreft 3,8. Wethouder Lyda Sneevliet is de enige parttime wethouder. De volgende stap betreft het vaststellen van de portefeuilles van de wethouders, ofwel welke onderwerpen bij de verschillende wethouders en de burgemeester horen.

ggd

ELBURG -  Jongeren geboren in 2008 ontvangen dit voorjaar een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neus-keelholte zonder dat je er ziek van wordt. Je kan dan wel een ander besmetten. De bacterie wordt via de lucht, door hoesten en niezen, of door zoenen van mens op mens overgedragen.

Lees meer >

gebied

ELBURG - De ring om de Vesting van Elburg, het Beschermd Stadsgezicht, is een gewild gebied. De afgelopen jaren zijn er veel plannen voor dit gebied bij de gemeente binnengekomen. Maar, zoals de naam al zegt, het gebied is beschermd. We moeten er voorzichtig mee zijn. De vraag is nu: wat kan wel in het beschermd stadsgezicht en wat niet?

Lees meer >

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal neemt het rapport in ontvangst uit handen van Willem van Noreljpg

ELBURG - Bij 89 gemeenten in Nederland is goed gekeken hoe zij tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben gehandeld tegenover hun Joodse inwoners. Eén ervan is de gemeente Elburg en afgelopen zaterdag zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Het rapport heet “Na de bevrijding…Gevolgen en nasleep van de Holocaust voor de Joodse inwoners van Elburg”. Volgens burgemeester Jan Nathan Rozendaal toont het rapport aan dat de voormalige gemeente Elburg zich niet schuldig heeft gemaakt aan discutabele onteigeningen: “Historicus en oud-geschiedenisdocent Willem van Norel heeft een grondig onderzoek verricht, waarvoor ik hem hartelijke wil bedanken! Gelukkig is er geen sprake van ‘roof’ van Joods onroerend erfgoed. Wel zien we ook hoe de toenmalige gemeente Elburg – net als in andere gemeenten - belasting blijft innen terwijl mensen afgevoerd waren. Dat geeft een dubbel gevoel.”

Lees meer >

RAADELBURB

ELBURG - Op maandag 9 mei 2022 komt de gemeenteraad bij elkaar in een bijzondere raadsvergadering. De vergadering start om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal. 

Op de agenda van deze vergadering staan o.a. de volgende onderwerpen: 

Lees meer >

thumbnail DSC2459

OOSTENDORP - Na maandenlang opengebroken wegen het af- en aanrijden van vrachtauto’s, en kranen is er een eind gekomen aan de werkzaamheden in Oostendorp. De wijk is weer als nieuw en misschien nog wel belangrijker, het is beter voorbereid op het veranderende klimaat. In de toekomst zullen de regenbuien intenser en heviger zijn. Door praktische oplossingen als wadi’s, een speciale waterbergende onderlaag onder de weg en hoge stoepranden bestaat voldoende capaciteit om klimaatbuien op te vangen. Doordat het regenwater infiltreert in de ondergrond hebben de maatregelen een positieve effect op droogte.

Lees meer >