elburg logoPELBURG - De gemeente heeft besloten om een parkeerverbodszone en een 30-km/uur zone in te gaan stellen voor het bedrijventerrein Broeklanden.U kunt tot en met 28 september 2017 het verkeersbesluit raadplegen door te klikken op "verkeersbesluit instellen parkeerverbodszone en 30-km/uur zone Broeklanden”.

Belanghebbenden die niet verwijtbaar geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tot en met 28 september 2017 in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht in Arnhem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

train tracks 924693 960 720

't HARDE -  Aan VolkerRail Nederland bv is op 25 juli 2017 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakende werkzaamheden op station ‘t Harde. De werkzaamheden zullen overdag op 17 en 18 augustus 2017 plaatsvinden en gedurende een aantal avonden en nachten in de periode van 7 augustus/21 augustus 2017 en 4 september/6 september 2017.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg

ELBURG - In verband met de Botterdagen zal op de volgende datums de Havenkade en binnenstad worden afgesloten:

Donderdag 7 september 2017 zal de Havenkade afgesloten worden tussen 15:30 t/m 21:30 uur. Zaterdag 9 september 2017 zal de Havenkade afgesloten worden van 7:00 t/m 19:00 uur.   

Zaterdag 9 september 2017 zal de gehele binnenstad worden afgesloten van 9:00 t/m 17:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afspraak

ELBURG -  Wanneer u bijvoorbeeld een reisdocument of rijbewijs aan wilt vragen, dan dient u hiervoor een afspraak te maken. Langskomen met een afspraak heeft als voordeel dat u sneller en gemakkelijker wordt geholpen en niet hoeft te wachten. U bent altijd direct aan de beurt! Komt u alleen een reisdocument of rijbewijs ophalen, dan hoeft u geen afspraak te maken.

Kijkt u eerst op www.elburg.nl/inwoners/digitale balie of u een product of dienst ook digitaal bij de gemeente kunt aanvragen.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wilt u uw klein chemisch afval inleveren? Dat kan! U kunt het brengen naar de gemeentewerf, Het Straatje 8 in Elburg: 

  • Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
  • Elke 1e zaterdag van de maand van 09.00 tot 10.00 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

20604355 1613686298669113 4737676116473227912 n

ELBURG - De Gemeenteraadsverkiezingen zijn nog ver weg (21 maart 2018), maar de voorbereiding is al in volle gang. Zo zullen de ouderwetse 'plakborden' worden vervangen door nieuwe overzichtelijke borden. Op de foto een voorbeeld hoe dat er ongeveer uit komt te zien.

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8404

ELBURG -  De gemeente Elburg wil graag samen met buurgemeente Dronten onderzoeken of er een buurtbusverbinding mogelijk is. Dit zal een uitbreiding worden van het huidige buurtbusvervoer Elburg-Oldebroek. Er is een goed gesprek geweest tussen wethouder Henk Wessel en wethouder Nico Verlaan van de gemeente Dronten. Beide wethouders zien dat er behoefte is bij zowel de gemeente Dronten als Elburg. “De komst van de Hanzelijn en een station in Dronten maakt een verbinding station Dronten-Elburg-Doornspijk-station ’t Harde erg interessant, aldus Henk Wessel.” Tussenliggende halteplaatsen kunnen o.a. zijn: Aeres Hogeschool Dronten, centrum Dronten, Biddinghuizen, binnenstad Elburg, Doornspijk en centrum ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf dinsdag 8 augustus aanstaande is de Wilhelminastraat in Elburg gedurende 5 á 6 weken in het geheel afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schermafbeelding 2010 01 06 om 11.33.42

ELBURG - De ophaaldag voor oud papier en karton op woensdag 9 augustus wordt verplaatst naar donderdag 10 augustus.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidie worden aangevraagd voor het jaar 2018. De aanvraag om subsidie moet voor 1 september 2017 bij het college worden ingediend. De betreffende aanvraagformulieren zijn al verzonden naar de verenigingen en instellingen die voor het jaar 2017 subsidie hebben ontvangen.Als u geen formulier heeft ontvangen, maar wel subsidie aan wilt vragen, dan kunt u het formulierdownloaden op www.elburg.nl (onder inwoners, digitale balie, formulieren, welzijn).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

't HARDE - Aan VolkerRail Nederland bv is op 25 juli 2017 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakendewerkzaamheden op station ‘t Harde. De werkzaamheden zullen overdag op 17 en 18augustus 2017 plaatsvinden en gedurende een aantal avonden en nachten in de periode van 7 augustus/21 augustus 2017 en 4 september/6 september 2017.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuilnis

ELBURG - De gemeente Elburg geeft aan dat er nog wel eens vuilniszakken naast de ondergrondse containers staan. Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben. Zo kan het zijn dat de container defect is of dat de container vol is. Dit is nog geen reden om de zakken naast de containers te plaatsen. Als de container defect is of vol zit kun je bellen met: 0341-565 755 9. Daarnaast kun je je afval bij storing ook kwijt in één van de andere containers. Laat u het afval toch achter? Dan is de kans groot dat u een bekeuring krijgt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20294343 1550989141643129 8140694653428014696 n

ELBURG -  Soms zie je door de bomen het bos niet meer... Vanuit deze gedachte heeft de Gemeente Elburg voor haar inwoners een hulpwijzer opgesteld.

Heeft u vragen over de hulpwijzer? Dan kunt u contact opnemen met Gerry van Boven via | 0525-681212

Schrijf reactie (0 Reacties)

20375693 1606362116068198 3007033783183415979 n

ELBURG - Dinsdag 25 juli ontving wethouder Henk Wessel, samen met de havenmeesters Henk Kroes en Gerrit Leusink, de 5000ste passanten André en Nicole Soullié uit Sint Maartensbrug. Ze bezoeken Elburg voor het eerst met hun boot Mahalo. Het aantal boten wat onze haven jaarlijks bezoekt neemt jaarlijks nog steeds toe, dit in tegenstelling tot de landelijke trend. Havenmeester Henk Kroes geeft aan dat dit niet vanzelf gaat: “De voorzieningen zoals, sanitair, elektriciteit, waterpunten e.d. worden steeds verbeterd, mensen kiezen steeds meer voor kwaliteit, voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft onze haven het kwaliteitskeurmerk ‘De Blauwe Vlag’ ontvangen".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

branden onkruid 2

ELBURG - Nu het onkruidseizoen in volle gang is, zijn de medewerkers van de gemeente Elburg wekelijks zo’n zestig uur druk met het schoon en netjes houden van de pleinen, parkeerterreinen, trottoirs en andere openbare ruimtes. De gemeente ag hiervoor geen chemische middelen meer gebruiken en dat maakt deze klus een stuk lastiger. Met de gemeentelijke veegmachine, die speciaal voor dit doel is uitgerust met staalborstels, wordtj het opkomend onkruid te lijf gegaan. Daarnaast rijdt er dagelijks een quad rond om ongewenste begroeiing weg te branden. Ondanks alle inzet blijft het lastig om al het onkruid te verwijderen, bijvoorbeeld doordat de machines niet overal bij kunnen komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  De gemeenteraad van Elburg heeft besloten om het kindpakket uit te breiden. Het doel is dat elk kind kan sporten, een dagje weg kan, schoolspullen of een jas kan aanschaffen of bijvoorbeeld muziekles kan nemen. Ook mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van het kindpakket. Het bedrag van het kindpakket is afhankelijk van het inkomen. Bij een laag vermogen, een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm en een aanvraag kindpakket voor 1 augustus 2017, komt u in aanmerking voor het gehele jaarbedrag. Komt uw aanvraag later binnen, dan wordt het bedrag naar rato toegekend voor de resterende maanden van het jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat de gemeente in een verordening regels vaststelt over de maatschappelijke ondersteuning.

De huidige Wmo verordening (van 2015) wordt geactualiseerd. De belangrijkste redenen om de huidige Wmo verordening aan te passen zijn:
1. aanpassing van de eigen bijdragen;
2. gerechtelijke uitspraken over de delegatie van de bevoegdheden tot het regelen van ( de hoogte van) eigen bijdragen en van de persoonsgebonden budgetten;
3. nieuwe regels van de landelijke overheid over de bepaling van reële prijzen van Wmo ondersteuning;
4. de decentralisatie uitvoering Beschermd wonen van centrumgemeente Zwolle naar regio Noord-Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG -  Vanaf dinsdag 8 augustus aanstaande is de Wilhelminastraat in Elburg gedurende 5 á 6 weken in het geheel afgesloten vanwege bestratingswerkzaamheden.

           

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 11 mei 2017 heeft het college het jaarverslag handhaving vastgesteld. In het jaarverslag kunt u lezen wat de gemeente en de omgevingsdienst Noord-Veluwe het afgelopen jaar op het gebied van toezicht en handhaving hebben gedaan. Het gaat dan vooral om de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Openbare ruimte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De ophaaldag voor oud papier en karton op woensdag 26 juli wordt verplaatst naar donderdag 27 juli.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)