ELBURG - De gemeentelijke organisatie is klimaatneutraal in 2025, de hele gemeente Elburg is dat in 2050. Dat zijn de ambitieuze hoofddoelen van de ‘Routekaart Klimaatneutrale Energievoorziening gemeente Elburg’, waarmee het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 mei heeft ingestemd. Wethouder José Oosthoek (EB) is positief: “Dat we maatregelen moeten treffen om klimaatverandering  tegen te gaan, is bekend en op nationaal niveau gebeurt al heel veel. Nu hebben we inzichtelijk gemaakt wat we voor onze gemeente belangrijk vinden om mee aan de slag te gaan.”

Concrete maatregelen

De Routekaart bestaat uit zes thema’s die variëren van duurzame nieuw- en verbouw tot maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Wethouder José Oosthoek benadrukt dat de samenwerking met inwoners en het bedrijfsleven essentieel is om de plannen te kunnen verwezenlijken: “We hebben ieders inzet nodig om de gestelde doelen te kunnen halen. Ik maak me graag sterk voor het wegnemen van mogelijke belemmeringen. Ook nemen we, om onze inwoners en ondernemers tegemoet te komen, een aantal concrete maatregelen. Bijvoorbeeld de eerder vastgestelde duurzaamheidslening, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Hiermee scheppen we voor huiseigenaren gunstige voorwaarden voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook stimuleren we schone vervoersoplossingen door - onder andere - voldoende oplaadplekken te creëren voor elektrische fietsen en auto’s.”

Het goede voorbeeld geven

Het college realiseert zich dat ‘een beter milieu bij jezelf begint’. Wethouder José Oosthoek: “Natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag. Ons doel om in 2025 een energieneutrale gemeentelijke organisatie te zijn, krijgt de nodige prioriteit. Denk aan verduurzaming van onze gebouwen, ons wagenpark, de openbare verlichting die we ombouwen naar led, enzovoorts. We nemen overigens niet alleen maatregelen om energie te besparen, we wekken zelf ook schone energie op, met behulp van zonnekracht. Dat doen we al op het dak van het gemeentehuis en we zijn van plan om dit uit te breiden op het dak van de gemeentewerf. Zo maken we werk van een duurzame samenleving met een duurzame toekomst.”