verkiezingen

ELBURG - Voor de verkiezing van de leden voor de gemeenteraad van Elburg kan een politieke groepering een partijnaam laten registreren. Dit is niet nodig indien de partijnaam bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd. De groepering kan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

 

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden voor de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau van de gemeente Elburg. Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden overgemaakt op hetrekeningnummer van de gemeente Elburg. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom
terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering van haar gemachtigde en diens plaatsvervanger.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment