elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders wil de op ouderen gerichte Blijverslening invoeren in Elburg. Wethouder Jan Polinder (SGP) vindt het belangrijk dat senioren meer mogelijkheden hebben om langer thuis te kunnen wonen: “We hebben een principebesluit genomen over het wel of niet invoeren van de Blijverslening. Nu gaan we aan de slag met het voorbereiden van de werkelijke invoering. Dan komen we ook met een voorstel voor de gemeenteraad. Het is een goede zaak dat naast de GewoonGemak‑regeling er een ruimere Blijverslening volgt, voor de grotere aanpassingen in het huis.”

De Blijverslening biedt inwoners de mogelijkheid om een voordelige lening af te sluiten. Daarmee kunnen zij woningaanpassingen financieren om hun eigen woning levensloopbestendig te maken. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van een traplift, het realiseren van een slaapkamer op de begane grond of het aanpassen van de badkamer.

Enquête

Onlangs heeft de gemeente in samenwerking met Stichting Wiel een grootschalige enquête onder oudere inwoners uitgezet. Daarbij zijn alle inwoners van de gemeente Elburg met een leeftijd tussen de 65 en 75 jaar bevraagd over de huidige woonsituatie, toekomstige verwachtingen, de gewenste woonsituatie en de behoefte aan informatievoorziening. Uit de respons blijkt dat de nodige ouderen meer willen weten over mogelijke woningaanpassingen en over hun mogelijkheden voor de financiering.

De Blijverslening is een product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) waar een gemeente gebruik van kan maken. De SVn stelt daarbij verschillende randvoorwaarden. Zo is de maximale leeftijdsgrens voor een consumptieve lening 75 jaar. Verder omvat de lening voor de consumptieve variant minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Voor de hypothecaire variant betreft dit minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. Hoe de Blijverslening in de gemeente Elburg er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, aangezien iedere gemeente op onderdelen eigen keuzes kan maken.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment