ELBURG - Bent u een inwoner van de gemeente Elburg die betrokken is bij het sociaal domein? Wilt u uw betrokkenheid omzetten in invloed? De Adviesraad Sociaal domein zoekt nieuwe leden voor het cluster Jeugd en het cluster Ouderen en volwassenen met een beperking. Belangstelling? zie de www.elburg.nl van de Gemeente Elburg voor informatie.