24301247 1730762016961540 6857133335138716323 n

ELBURG - Op maandag 4 december 2017 zijn de Prestatieafspraken 2018 Elburg ondertekend door de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.).

Thema’s als betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg, huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen, leefbaarheid in de wijk en bewonersparticipatie komen ook dit jaar aan bod in de prestatieafspraken.

Zo hebben partijen o.a. concrete afspraken gemaakt over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, het treffen van verduurzamingsmaatregelen en het onderzoeken van de mogelijkheden voor semi-permanente huisvestingvormen (bijvoorbeeld tijdelijke woonunits).

Ook met Woonzorg Nederland heeft de gemeente Elburg recentelijk prestatieafspraken voor 2018 gesloten. Woonzorg Nederland richt zich specifiek op de huisvesting van senioren.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment