elburg logo

ELBURG - Het college van B&W heeft de criminaliteitscijfers besproken. De cijfers geven voor Elburg aan dat er over het algemeen sprake is van een daling ten opzichte van 2016. Dit is een positieve ontwikkeling en sluit aan bij de regionale en landelijke cijfers waar ook sprake is van een daling. Een stijging is wel te zien bij de overlastincidenten door mensen met verward gedrag. Dit is een landelijk en regionaal probleem. Daarnaast zien we onder meer een lichte stijging van diefstal/inbraak bij bedrijven en instellingen te zien, van 11 in 2016 naar 20 in 2017. Dit laatste aantal komt weer overeen met het gemiddelde in de jaren 2013-2015. Opmerkelijk is dat diefstallen vooral voorkomen bij bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij het collectieve beveiligingsproject in de gemeente Elburg.

 Woninginbraken en diefstal

Het aantal woninginbraken is sterk afgenomen, het gemiddelde in de jaren 2013-2015 was 61. In 2017 zijn er 44 inbraken geweest, in 2017 waren dat er nog 35. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De inzet op preventie en voorkoming van inbraken heeft dus een positief effect. Gelukkig zijn overvallen en straatroof niet voorgekomen in onze gemeente. Ook andere vormen van diefstal zoals diefstal van motorvoertuigen, brom- en snorfietsen zijn afgenomen. Natuurlijk is elke inbraak of zaak van diefstal er één te veel. Ik verzoek onze inwoners dan ook alert te blijven en waar nodig preventieve maatregelen te nemen.”

Uitvoeringsplan integrale veiligheid

Binnen politieteam Veluwe Noord, waar Elburg onder valt, is een nieuw uitvoeringsplan Integrale Veiligheid opgesteld. De activiteiten voor het komend jaar worden in dit plan verder uitgewerkt. Naast de reeds vastgestelde prioriteiten is er in 2018 extra aandacht voor ondermijning met een focus op hennepteelt, drugsdealen en Bibob en aanpak van overlast door personen met verward gedrag. Het uitvoeringsplan 2018 is in januari 2018 vastgesteld oor de driehoek Veluwe Noord. Nadat de colleges van de deelnemende gemeenten het plan hebben vastgesteld, gaat het ter kennisname naar de gemeenteraad.

 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment