ELBURG - De raad van Elburg heeft op 29 september 2014 besloten om de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

1. exploiteren (beheer, onderhoud, uitgeven grafrechten) begraafplaatsen;

2. verhuren van sportaccommodaties de Wimpel en Van Kinsbergen;

3. het aanbieden van toegang tot WIFI in openbare ruimten (gemeentekantoor);

4. het aanbieden van (gratis) sollicitatietrainingen aan uitkeringsgerechtigden;

5. het beschikbaar stellen van dranghekken en afvalcontainers aan organisatoren van evenementen binnen de gemeente;

6. exploiteren weekmarkt;

7. exploiteren openbare toiletten.

Door bovenstaande activiteiten aan te wijzen als activiteiten in het algemeen belang is het toegestaan dat de gemeente Elburg voor bovenstaande activiteiten niet de integrale kostprijs in rekening brengt.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw Weeda 0525-688622.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment