43346081 2100336406670764 3230272983817781248 n

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft kort geleden het plan voor de bouw van 227 woningen in De Dijkjes in Elburg/Oostendorp goedgekeurd. De woningen worden gebouwd in het gebied ten noorden van De Weeren en ten oosten van de Oostelijke Rondweg.Sociale huurwoningen
Met de goedkeuring wordt de bouw van 227 woningen geregeld. Dan is ook voldaan aan de wens van de gemeenteraad om 90 sociale huurwoningen te bouwen. Omnia Wonen is de verhuurder van de nieuwe sociale huurwoningen. Het gaat om een geheel aardgasloze nieuwe woonwijk. Om de bouw van deze aardgasloze sociale huurwoningen mogelijk te maken heeft de gemeenteraad een bijdrage van bijna € 300.000 op korte termijnbeschikbaar gesteld.

Reactie
Tijdens de zienswijzenprocedure over het ontwerp van het plan is er één reactie bij de gemeente binnen gekomen. Het ging over de hoofdontsluiting van de nieuwe woonwijk vanaf de rotonde. Het college is -binnen de verkeerstechnische mogelijkheden- voor een deel tegemoet gekomen aan het genoemde bezwaar.

Voortgang
Binnenkort komt het goedgekeurde plan opnieuw ter inzage, voor de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als vervolg en ter aanvulling op het plan voor de bouw van 227 woningen heeft de gemeenteraad van maandag 24 september jl. het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Met het Beeldkwaliteitsplan is een specifiek architectonisch toetsingskader vastgesteld (de uitgangspunten en voorwaarden) waaraan de mogelijke bouw- en inrichtingsplannen moeten voldoen. Zowel de esthetische kwaliteiten als de samenhang van het gebied worden met het beeldkwaliteitsplan gewaarborgd. Door deze uitgangspunten hebben de ontwikkelaars, de toekomstige bewoners en hun architecten een leidraad voor de te realiseren ontwikkeling.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment