ELBURG - In Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op vele terreinen samen. De Regio voert diverse taken voor die gemeenten uit, heeft een adviesfunctie en fungeert als platform voor overleg en afstemming. De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 25 juni a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage liggen het ontwerp jaarverslag/ jaarrekening 2013 en de ontwerp programmabegroting 2015/meerjarenbegroting 2015-2018 van Regio Noord-Veluwe.

De stukken zijn ook te raadplegen via de website www.regionoordveluwe.nl (Over Regio Noord- Veluwe/Publicaties). De stukken worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe op 25 juni 2014.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment