Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe evenementenbeleid besproken. Volgens wethouder Arjan Klein was het vijf jaar oude evenementenbeleid toe aan een grondige herziening: “We willen vooral duidelijkheid scheppen over de regels en onze rol als gemeente. Dat helpt de organisatie van een evenement. Nu verzoeken we onze gemeenteraad om dit onderwerp te bespreken. Over de onderwerpen leges, de uitleen van materialen, het parkeren en de subsidies bieden we naast de voorkeur van het college verschillende opties aan.” Met dit voorstel voldoet het college aan de motie van de raad om te komen tot een herijking van het evenementenbeleid.

De voorstellen van het college hebben als doel het organiseren van een evenement eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. Het eerste voorstel is om geen leges in rekening te brengen bij het aanvragen van een vergunning. Hetzelfde geldt voor het uitlenen van materialen (zoals dranghekken). Hiervoor wil het college geen kosten meer in rekening brengen. Bij grote en gratis toegankelijke evenementen  wordt de mogelijkheid om voor het parkeren parkeergelden te heffen beter geregeld. Ook wil het college het subsidiëren eenvoudiger maken, door alle beschikbare budgetten samen te voegen en die daarna weer te verdelen over de aanvragers. Volgens wethouder Arjan Klein zijn bij de voostellen van het college nog verschillende keuzes mogelijk. “Het liefst zou je een ‘one size fits all’-regeling maken. Want ik hou het graag simpel zowel voor de organisatoren van de evenementen als voor de gemeentelijke organisatie. Ik denk dat het goed is dat de raad nu de keuze maakt. Laten we vooral duidelijkheid creëren omtrent onze regelgeving.”

Honderden evenementen

Elk jaar vinden er in de gemeente Elburg honderden grotere of kleinere van evenementen plaats, zoals: braderieën, muziekevenementen, straat- en buurtfeesten, sportevenementen, Botterdagen,  dodenherdenking, enz. In de afgelopen tien jaar is hierbij sprake van een toename van het aantal evenementen. Wethouder Arjan Klein stelt vast dat evenementen gezelligheid brengen, goed zijn voor de lokale economie, toeristen aantrekken en daarmee weer zorgen voor extra werkgelegenheid en goed zijn voor het imago van de gemeente.

Enquête inwoners

Uit een online onderzoek onder de inwoners in 2017 blijkt onder andere dat meer dan de helft van de respondenten tevreden was over het aantal evenementen. Verder gaven zij aan vooral de evenementen in de Vesting te bezoeken en het ook prima te vinden dat de evenementen daar plaatsvinden. Bij het opstellen van  het nieuwe evenementenbeleid is rekening gehouden met de resultaten van dit onderzoek.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment