elburg logo

DOORNSPIJK - Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een voorstel over de voorgenomen bedrijfsverplaatsing van garagebedrijf Karzijn in Doornspijk. Dit principeverzoek gaat nu ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Wethouder Lyda Sneevliet verwacht dat de voorgenomen bedrijfsverplaatsing op veel bijval kan rekenen: “Hiermee lost het bedrijf veel ruimtelijke vraagstukken op. Wanneer de raad hiermee instemt nemen we dit tevens op in de pilot omgevingsplan Doornspijk.”

Door te verhuizen naar het perceel Zuiderzeestraatweg 103 tussen de bedrijven van Buurkes en Van den Hardenberg -dat rond de 150 meter verderop ligt- behoudt het bedrijf haar vaste klantenkring en komt het tegemoet aan de bezwaren van de omwonenden. De nieuwe locatie van het bedrijf omvat zo’n 5000 m2 en hiervoor komt een nieuwe ontsluiting op de provinciale weg.

Dagactiviteitencentrum

De bestaande bedrijfsgebouwen worden verkocht. “Door de bedrijfsverplaatsing vervalt de geldende bedrijfsbestemming. Adullamzorg uit Barneveld heeft interesse voor het realiseren van een dagactiviteitencentrum voor gehandicapten. Men denkt aan het opzetten van inpakwerkzaamheden voor mensen met een beperking. Of dit definitief mogelijk is, vanwege de nabijheid van een LPG station, moet nog worden onderzocht”, aldus wethouder Lyda Sneevliet.

De huidige locatie van Autobedrijf Karzijn wordt als te klein ervaren. Omwonenden hebben overlast ervaren van verkeerd geparkeerde auto’s. Dit heeft geleid tot diverse handhavingsacties. Wethouder Lyda Sneevliet hierover: “Het is zowel voor het bedrijf als voor de omwonenden fijn dat er nu zicht lijkt op een goed toekomstperspectief.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment